Halloween party ideas 2015

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc nhận hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo, cận nghèo theo thông tư 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 như sau:
1. Đối tượng:
- Sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo
2. Mức hỗ trợ:
- Mức hỗ trợ chi phí học tập được hưởng bằng 60% mức lương cơ sở. Thời gian xét trợ cấp 10 tháng/ sinh viên/năm.
- Số năm được hưởng trợ cấp được tính là thời gian đào tạo chính thức tại trường.        
3. Hồ sơ xin trợ cấp:
- Đơn xin trợ cấp (mẫu đính kèm)
Bản sao giấy khai sinh;
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng trong vòng 1 năm, mang theo bản chính để đối chiếu);
Tất cả hồ sơ nộp về phòng Công tác sinh viên trước ngày 09/10/2015.
File đính kèm:
- Mẫu đơn xin trợ cấp.
- Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ để nhận trợ cấp (những sinh viên không có trong danh sách nhưng đủ điểu kiện vẫn có thể nộp hồ sơ để xin trợ cấp)
- Thông tư 35.
Các bạn sinh viên vui lòng thường xuyên kiểm tra e-mail sinh viên, website phòng Công tác Sinh viên, website phòng Kế hoạch Tài chính để nắm thông tin về viêc chi trả trợ cấp.

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.