Halloween party ideas 2015

1. Học bổng Quang Trung:
Đối tượng: 
- Sinh viên có nguyên quán tại tỉnh Bình Định.
- Có kết quả học tập năm học 2014 - 2015 đạt loại giỏi trở lên.
- Ưu tiên xét chọn sinh viên có điểm rèn luyện từ loại tốt trở lên.
Hồ sơ: 
- Đơn xin bổng (theo mẫu đính kèm)
- Bảng điểm (có dấu tròn của trường)
- Các giấy khen trong năm học 2014 - 2015 (nếu có)
- Bản sao chứng minh nhân dân.
2. Trợ cấp Quang Trung:
Đối tượng:
- Sinh viên có nguyên quán tại tỉnh Bình Định.
- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Hồ sơ:
- Đơn xin trợ cấp (theo mẫu đính kèm)
- Bảng điểm (có dấu tròn của trường)
- Giấy xác nhận gia đình khó khăn hoặc bản sao công chứng sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
- Các giấy khen trong năm học 2014 - 2015 (nếu có)
- Bản sao chứng minh nhân dân.
Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:
Tất cả hồ sơ nộp về phòng Công tác sinh viên, tầng 2 giảng đường Phượng Vỹ trước ngày 30/9/2015.


Văn phòng Liên chi hội

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.