Halloween party ideas 2015

Học bổng sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ

1. Số lượng: Không hạn chế

2. Trị giá: 5.000.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường)

3. Đối tượng – tiểu chuẩn

- Sinh viên năm 1 và năm 2 các trường Đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm học 2014 – 2015.

- Có điểm trúng tuyển 3 môn từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) và theo học tại trường trúng tuyển.

- Có thành tích học tập tốt (Điểm trung bình năm học 2014 - 2015 đạt: 6.5 trở lên)

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.

- Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.

- Sinh viên chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2014, 2015.

- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.

4. Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 13/10/2015 (Thứ ba)

Văn phòng Liên chi hội

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.