Halloween party ideas 2015


Chương trình tổng kết CDTN Mùa hè xanh và Xuân tình nguyện năm 2015 như sau:
    1. Thời gian: từ 18 giờ 00 phút, ngày 27/09/2015 đến 06 giờ 00 phút, ngày 28/09/2015.
     2. Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng - ĐH Nông Lâm.
     3. Thành phần: Đảng ủy - BGH, Thường trực Đoàn - Hội qua các thời kỳ, BTV Đoàn trường, BTK Hội Sinh viên trường, BCH CD Xuân tình nguyện, BCH CD Mùa hè xanh, Đoàn - Hội khoa/ bộ môn, Các đội hình tình nguyện. Đại diện: Thành Đoàn TP. HCM, Tỉnh Đoàn Gia Lai, Tỉnh Đoàn Đăk Nông, Huyện Đoàn Bình Chánh, Huyện Đoàn Hóc Môn, Huyện Đoàn Củ Chi, Huyện Đoàn Mang Yang, Huyện Đoàn K'Bang, Huyện Đoàn Krong Nô, Thành Đoàn TP. Tây Ninh và đại diện các Xã Đoàn tại địa bàn đóng quân. 
     4. Nội dung chính:
- Tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện. Lúc 08 giờ, ngày 27/09/2015 tại RD200 (dự kiến).
- Chương trình tổng kết CDTN năm 2015:
+ Đón tiếp đại biểu, khách mời;
+ Văn nghệ mở màn;
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
+ Báo cáo tổng kết các CDTN năm 2015;
+ Xướng tên các Nhà tài trợ và tặng Thư cảm ơn;
+ Đại diện Nhà tài trợ phát biểu;
+ Khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong CDTN năm 2015;
+ Phát biểu chỉ đạo cấp thành, Đảng ủy - BGH;
+ Sinh hoạt lửa trại, giao lưu, khao quân.
Vì tính chất quan trọng của ngày hội, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đồng chí Ban Tổ chức chương trình, các đồng chí BCH các chiến dịch tình nguyện, các đồng chí quản lý các mặt trận tình nguyện thông báo rộng rãi cho toàn bộ chiến sĩ biết thông tin, phối hợp hoạt động, để chương trình diễn ra tốt đẹp và hoành tráng.
BTV Đoàn trường

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.