Halloween party ideas 2015

                      HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
              BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                            ***                                       Thủ Đức, ngày 28 tháng 10 năm 2015
                                  Số: 07-TB/LCH
THÔNG BÁO
V/v Tập trung lực lượng tổ chức chương trình
Bio – Tri ân xanh Lần III - Năm 2015 với chủ đề
“15 năm – Ươm mầm thế hệ”
Ban tổ chức chương trình Bio – Tri ân xanhthông báo đến chi hội về việc tập trung lực lượng tổ chức chương trình Bio – Tri ân xanh Lần III - Năm 2015 với chủ đề “15 năm – Ươm mầm thế hệ” như sau:
1. Mục đích
- Triển khai kế hoạch tổ chức chương trình Bio - Tri ân xanh Lần III - Năm 2015.
- Tập hợp lực lượng các chi hội nhằm mục đích hỗ trợ Ban tổ chức thực hiện chương trình.
- Tổng hợp lực lượng hỗ trợ, tham gia các nội dung trong chương trình gửi về Ban tổ chức chương trình.
2. Yêu cầu
- Các chi hội triển khai kế hoạch đến toàn thể các bạn hội viên, sinh viên của chi hội được nắm vững và cho đăng ký tham gia tổ chức chương trình.
- Các chi hội tập trung lực lượng tham gia các phần thi, lực lượng hỗ trợ các nội dung trong chương trình theo bảng hỗ trợ các ban và bảng phân công việc.
Bảng 1: Phân công lực lượng hỗ trợ các tiểu ban
STT
BAN HỖ TRỢ
LỰC LƯỢNG
YÊU CẦU
1
Ban Hậu cần
- 15% hội viên/chi hội tham gia nấu ăn chuẩn bị tiệc buffet.
- Khoá 14, 15: 20% hội viên/chi hội hỗ trợ chạy bàn và công việc khác.
- 4 khoá cùng thực hiện.

- Số nữ gấp 3 lần số nam.

2
Ban Truyền thông
- Khóa 14: Mỗi chi hội có 3 hội viên tham gia.
- Khóa 15: Mỗi chi hội 3 hội viên tham gia.
Mỗi chi hội:
- 1 bạn biết quay phim, chụp hình;
- 1 bạn có khả năng viết lách;
- 1 bạn biết sử dụng máy vi tính.
3
Ban Sân khấu - Kỹ thuật
- Khóa 14: Mỗi chi hội có 2 hội viên tham gia.
- Khóa 15: Mỗi chi hội 3 hội viên tham gia.
- Tính sáng tạo, khéo tay.
- Biết sử dụng photoshop ít nhất 1 bạn/chi hội.
4
Lưu ý
- Mỗi hội viên chỉ tham gia hỗ trợ một ban trong bảng trên.
- Ban Hậu cần phân công công việc theo danh sách.
Bảng 2: Phân công công việc cho mỗi chi hội
STT
NỘI DUNG
CHI HỘI
BAN TỐ CHỨC
1
Cùng nhau vào bếp
-   Dụng cụ nấu ăn: xoong, chảo,...
-   Chén, đũa cho BGK dùng trong lúc chấm điểm.
-   Gia vị sử dụng trong quá trình tham gia phần thi nấu ăn.
-   Lực lượng tham gia: 1 hội viên.
Nguyên liệu (chính và phụ) để thực hiện nấu các món ăn.

2
Khéo tay hay làm
-   Kem nền cho việc trang trí bánh kem.
-   Các nguyên liệu trang trí.
-   Dụng cụ để thực hiện phần trang trí (đế quay....).
-   Dụng cụ bảo quản làm lạnh bánh kem sau khi trang trí xong (Thùng xốp)
-   Lực lượng tham gia: 2 hội viên.
- Bánh kem (đường kính 20 cm; cao 10 cm) cho mỗi đội thi.
- Kem màu.

3
Chuẩn bị tiệc buffet
Lực lượng tham gia nấu ăn cho tiệc buffet.
Nguyên liệu, dụng cụ cho việc nấu các món ăn trong bữa tiệc buffet.
4
Dọn vệ sinh
Các chi hội khóa 14, 15:
+ DH14SHA: Trồng hoa (hoa lạc + mười giờ) trước viện, chăm sóc (tưới nước hằng ngày, nhổ cỏ, bón phân).
+ DH14SHB: Dọn rác và cỏ trước nhà điều hành từ 2-3 lần trước khi chương trình diễn ra.
+ DH14SM: Dọn rác và cỏ sau viện từ 2-3 lần trước khi chương trình diễn ra.
+ DH15SHA: Trồng hoa (hoa lạc + mười giờ) trước nhà A1, chăm sóc (tưới nước hằng ngày, nhổ cỏ, bón phân).
+ DH15SHB + DH15SM: Dọn vệ sinh trong nhà A1 (lau lan can cầu thang và dọc hành lan các tầng, lau hàng lan các tầng); vận chuyển, sắp xếp cây trong nhà A1 trước và sau chương trình.
Dụng cụ thực hiện.
5
Lưu ý
- Các chi hội khóa 12, 13 chỉ thực hiện mục 1, 2 và 3.
- Mỗi hội viên, sinh viên chỉ tham gia hỗ trợ một nội dung trong bản phân công công việc.
- BCH chi hội tổng họp và gửi danh sách hội viên, sinh viên tham gia và hỗ trợ chương trình theo Mẫu 1Mẫu 2 (phía dưới) qua email: nguyentayy1996@gmail.com trước 15h00 ngày 02/11/2015.
Ban tổ chức chương trình Bio – Tri ân xanh đề nghị Ban chấp hành các chi hội nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung thông báo.
                                                                                                        TM. BAN TỔ CHỨC
                                                                                                             TRƯỞNG BAN
                                                                                                                          
                                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                              Nguyễn Tây Y
Mẫu 1
                        LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN
                BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                               BCH CHI HỘI …
                                            ***                                             Thủ Đức, ngày   tháng   năm 2015
DANH SÁCH
HỘI VIÊN, SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA TÌNH NGUYỆN VIÊN
HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH BIO – TRI ÂN XANH
1. Danh sách Tình nguyện viên đăng ký tham gia hỗ trợ:
STT
HỌ VÀ TÊN
HỖ TRỢ BAN
SĐT LIÊN HỆ
GHI CHÚ
1
Nguyễn Văn A
Ban Hậu cần
0986530723
Có kinh nghiệm chạy bàn tiệc cưới
2
Nguyễn Thị B
Ban Truyền thông
0963562445
Viết lách, sử dụng máy tính
2. Tổng hợp:
BAN
SỐ LƯỢNG
Ban Hậu cần

Ban Truyền thông

Ban Sân khấu – Kĩ thuật

                                                                                                     TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                          CHI HỘI TRƯỞNG
Mẫu 2
                        LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN
                BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                               BCH CHI HỘI …
                                            ***                                             Thủ Đức, ngày   tháng   năm 2015
DANH SÁCH
HỘI VIÊN, SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA
CHƯƠNG TRÌNH BIO – TRI ÂN XANH
STT
HỌ VÀ TÊN
CHƯƠNG TRÌNH
SĐT LIÊN HỆ
GHI CHÚ
1
Nguyễn Văn D
Cùng nhau vào bếp
0986530765

2
Nguyễn Thị C
Khéo tay hay làm
0963562443

3
Trần Văn E
Nấu buffet
0964534212
Trưởng nhóm
                                                                                                     TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                          CHI HỘI TRƯỞNGĐăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.