Halloween party ideas 2015

                               
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
        TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
                  BCH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                                      ***                                                        Thủ Đức, ngày 01 tháng 10 năm 2015
BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN
CẤP LIÊN CHI HỘI, CẤP TRƯỜNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
(để xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp)
1. CẤP LIÊN CHI HỘI VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
STT
HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ CỤ THỂ
QUY ĐỔI
(ngày)
1
Chương trình Đêm hội trăng rằm
Lần III, Năm 2015
Hỗ trợ ban tổ chức làm lồng đèn 2 buổi trở lên từ ngày 01 – 27/09/2015. (Không tham gia chính chương trình ngày 26-27/09/2015 tại Tiền Giang).
1
Tham gia Chương trình từ ngày 26 – 27/09/2015 tại Tiền Giang.
1
2
Chương trình Chào đón Tân sinh viên
Chủ đề Ngọn Lửa xanh
Tham gia Ban tổ chức Chương trình 01 - 20/09/2015 (Chỉ có K14 là Ban tổ chức).
1
Tham gia Chương trình ngày 20/09/2015 (Kể cả K15 hỗ trợ Ban tổ chức).
0.5
3
Chương trình Văn nghệ truyền thống Bộ môn Công nghệ Sinh học
Lần XI, Năm 2015
Chủ đề Timeline
Tham gia Ban tổ chức Chương trình từ ngày 15/09 – 17/10/2015 (Chỉ có K13 là Ban tổ chức).
1
Tham gia Chương trình ngày 17/10/2015 (Kể cả K14 hỗ trợ Ban tổ chức).
0.5
Tham gia Biểu diễn văn nghệ trong Chương trình (Tham gia hơn 1 tiết mục đều quy đổi như 1 tiết mục).
1
4
Chiến dịch Nụ cười xanh
Tham gia Ban tổ chức Chương trình (Tổng 3 đợt chiến dịch).
3
Tham gia một đợt chiến dịch (Có 3 đợt chiến dịch).
0.5
5
Chương trình Vì nụ cười trẻ thơ
Tham gia Chương trình ngày 30 – 31/05/2015 tại Nhị Bình, Hóc Môn.
1
6
Chương trình Một ngày làm chiến sĩ Mùa hè xanh
Tham gia Chương trình ngày 29 – 30/05/2015 tại Nhị Bình, Hóc Môn.
1
7
Chương trình Bio – Tri ân xanh
Lần III, Năm 2015
Chủ đề 15 năm – Ươm mầm thế hệ
Tham gia Ban tổ chức Chương trình 15/10 – 19/11/2015 (Chỉ có K14 là Ban tổ chức).
1
Tham gia Chương trình ngày 19/11/2015 (Kể cả K15 hỗ trợ Ban tổ chức).
0.5
8
Chương trình Hội thao truyền thống Bộ môn Công nghệ Sinh học
Lần X, Năm 2015
Chủ đề Trí – Lực Bio
Tham gia Ban tổ chức Chương trình từ ngày 01 – 26/03/2015 (Chỉ có K13 là Ban tổ chức).
1
Tham gia Chương trình (Kể cả K14 hỗ trợ Ban tổ chức).
0.5
9
Chương trình Vì đàn em thân yêu
Tham gia Chương trình ngày 22/08/2015 tại Trung tâm GDQPAN – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh (Chỉ xét cho K13 trở lên).
0.5
10
Thực hiện công trình thanh niên cấp Bộ môn/chương trình Ngày thứ 7 tình nguyện/Ngày chủ nhật xanh
Thực hiện công trình thanh niên cấp Bộ môn (Tham gia trên 2 ngày tình nguyện).
1
Chương trình Ngày thứ 7 tình nguyện/Ngày chủ nhật xanh.
0.5
* Hội viên, sinh viên tham gia các chương trình tương đương do các CLB – Tổ – Đội – Nhóm tổ chức được quy đổi như trên.
2. CẤP LIÊN CHI HỘI VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
STT
HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ CỤ THỂ
QUY ĐỔI
(ngày)
1
Chiến dịch Xuân tình nguyện
Chưa rõ
2
Chương trình Tiếp sức mùa thi
Có giấy chứng nhận.
5
Tham gia Gác thi đại học tại Gia Lai từ 28/06 – 05/07/2015.
8
3
Chiến dịch Mùa hè xanh
Có giấy chứng nhận.
30
* Hội viên, sinh viên tham gia các chương trình tương đương do các trường ĐH-CĐ-TCCN tổ chức được quy đổi như trên.
Trên đây là bảng tham chiếu quy đổi các hoạt động tình nguyện cấp liên chi hội, cấp trường và tương đương để xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp, đề nghị các bạn hội viên, sinh viên thực hiện theo bảng này.
                                                                                  TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                 LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG                                                                                           Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.