Halloween party ideas 2015

SVBIOTECH - Đoàn Bộ môn Công nghệ Sinh học đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 - 2015, nhận bằng khen TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 30/11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 - 2015 nhằm nhìn lại, đánh giá những thành tích đạt được cũng như những mặt hạn chế trong hoạt động phong trào năm vừa qua. Trong năm học 2014 – 2015, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả khả quan trên các mặt công tác, đáp ứng đúng nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ trong chủ đề công tác năm học “Tuổi trẻ Nông Lâm tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Tại hội nghị, bên cạnh việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2014 – 2015, hội nghị còn triển khai chương trình công tác năm học 2015 – 2016. Đồng thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Trong đó, Đoàn Bộ môn Công nghệ Sinh học đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 - 2015, nhận bằng khen TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Các cá nhân và tập thể được khen thưởng:
- Đoàn Bộ môn Công nghệ Sinh học nhận bằng khen TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 - 2015.
- Đ/c Nguyễn Phan Thành - Bí thư Đoàn Bộ môn nhận bằng khen TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 - 2015;
- Đ/c Ngô Công Hậu - Phó Bí thư Đoàn Bộ môn nhận giấy khen Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh hoàn thành tốt tháng Thanh niên năm 2015 và có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 - 2015;
- Đ/c Nguyễn Thị Thu Thảo - Phó Bí thư Đoàn Bộ môn nhận giấy khen Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 - 2015;
- Tập thể DH12SH, DH13SHA, DH13SM nhận giấy khen Đoàn Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 - 2015;
- Đ/c Trần Thị Thảo Nguyên - Uỷ viên BCH Đoàn Bộ môn, Bí thư chi đoàn DH13SHA nhận giấy khen Đoàn Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 - 2015.

Đoàn Bộ môn Công nghệ Sinh học chụp hình lưu niệm sau hội nghị

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn trường triển khai cuộc vận động "4 xây, 3 chống", hướng dẫn xây dựng chi đoàn theo tiêu chí "3 nắm, 3 biết, 3 làm" và hướng dẫn công tác văn phòng cho các đồng chí là Uỷ viên BCH các Đoàn Khoa/Bộ môn, Bí thư chi đoàn.

Tin, ảnh: Đồng Chí Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.