Halloween party ideas 2015

Để chuẩn bị tốt cho các hoạt động sắp tới và đảm bảo mọi việc được thực hiện theo tiến độ đã đặt ra một cách hiệu quả nhất.  Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ sinh học đã tổ chức cuộc họp mở rộng với Ban chấp hành các chi hội và Ban chủ nhiệm/Ban điều hành các CLB-Đội-Nhóm trực thuộc diễn ra lúc 17h00 ngày 28/10/2015 tại Văn phòng Đoàn – Hội, Nhà A1. Với sự có mặt đầy đủ của đại diện các đơn vị, các đơn vị đã cùng nhau thảo luận và đưa ra ý kiến chung cho các hoạt động sắp tới, Liên chi hội đã thống nhất các nội dung sau:
- Thống nhất kế hoạch xây dựng các tiểu ban hỗ trợ Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 – 2016. Liên chi hội thống nhất với các đơn vị xây dựng 5 ban: Ban Tổ chức – Nhân sự, Ban Truyền thông, Ban Văn thư, Ban Tài chính - Hậu cần, Ban Sinh viên 5 Tốt và phân công trưởng ban. Các trưởng ban đã báo cáo và thống nhất công việc cụ thể của từng ban.
- Nghe báo cáo về việc đăng ký xét chọn hồ sơ “Sinh viên 5 tốt” các cấp, Liên chi hội đã triển khai cụ thể hơn và thu nhận những phản hồi về thuận lợi và khó khăn của việc đang ký xét chọn hồ sơ “Sinh viên 5 tốt” tại chi hội. Từ đó, Liên chi hội đã thống nhất với các đơn vị về thời gian, địa điểm và thành phần xét chọn hồ sơ từ ngày 05/11 đến 10/11.
- Triển khai Kế hoạch Chương trình Bio – Tri ân xanh Lần III, Năm 2015 với chủ đề “15 năm – Ươm mầm thế hệ”.
- Triển khai Kê hoạch thực hiện chiến dịch Nụ cười xanh Lần III, Năm 2015 của Liên chi hội.
Cuộc họp kết thúc lúc 19h30 cùng ngày.Ban Truyền thông

Tin, ảnh: Phước Tín

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.