Halloween party ideas 2015

                 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
   BCH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                        ***                                             Thủ Đức, ngày 25 tháng 11 năm 2015
                             Số: 10/TB-LCH
THÔNG BÁO
Kết quả xét chọn Sinh viên 5 tốt
Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học
Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi hội năm học 2014 - 2015 vào ngày 10/11/2015, Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học xin thông báo kết quả những cá nhân được xét chọn tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi hội năm học 2014 - 2015, danh sách cụ thể như sau:
1. Cá nhân
TT
Họ Và Tên
Đơn Vị
1.       
Võ Thị Minh Thư
DH12SH
2.       
Ngô Công Hậu
DH12SH
3.       
Trương Thị Thanh Tuyền
DH12SH
4.       
Huỳnh Thị Mộng Vân
DH12SH
5.       
Lại Thị Bích Ngân
DH12SH
6.       
Bùi Ngô Ngọc Hà
DH12SH
7.       
Nguyễn Lê Thông
DH12SH
8.       
Đào Thị Thùy Linh
DH12SH
9.       
Hồ Thị Bảo Ngọc
DH12SH
10.  
Dương Thị Thảo
DH12SH
11.  
Hồ Chí Trung
DH12SH
12.  
Nguyễn Bảo Nguyên
DH12SH
13.  
Lý Minh Phương
DH12SH
14.  
Phùng Thị Thuý
DH12SH
15.  
Phạm Thị Hồng Phi
DH12SH
16.  
Nguyễn Trang Tú Uyên
DH12SH
17.  
Lương Khánh Hòa
DH12SH
18.  
Thi Thế Lực
DH12SH
19.  
Nguyễn Âu Phi Hải
DH12SH
20.  
Hồ Thanh Hậu
DH12SH
21.  
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
DH12SH
22.  
Huỳnh Thị Thanh Nhàn
DH12SH
23.  
Nguyễn Thị Hồng Ân
DH13SHA
24.  
Nguyễn Thị Diễm Sương
DH13SHA
25.  
Nguyễn Thu Phương
DH13SHA
26.  
Nguyên Thị Minh Trang
DH13SHA
27.  
Lê Thị Hồng Nhung
DH13SHA
28.  
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
DH13SHA
29.  
Nguyễn Thị Thạch Thảo
DH13SHA
30.  
Phạm Thị Tố Li
DH13SHA
31.  
Lê Thị Thanh Vân
DH13SHA
32.  
Phạm Trần Diệu Huyền
DH13SHA
33.  
Huỳnh Võ Hồng Đào
DH13SHA
34.  
Nguyễn Đoàn Nguyên Phượng
DH13SHA
35.  
Trần Hoàng Anh Thư
DH13SHA
36.  
Nguyễn Thành Huy
DH13SHA
37.  
Chìu Hoàng Xuân
DH13SHA
38.  
Trương Hồng Tuệ Việt
DH13SHA
39.  
Nguyễn Thị Huế Tiên
DH13SHA
40.  
Phạm Văn Dựng
DH13SHA
41.  
Bùi Thị Thương
DH13SHB
42.  
Lê Thị Phương Duy
DH13SHB
43.  
Nguyễn Đỗ Ngọc Tiên
DH13SHB
44.  
Huỳnh Hữu Huy
DH13SHB
45.  
Bùi Thị Hạnh
DH13SHB
46.  
Nguyễn Thái Anh Thư
DH13SHB
47.  
Lê Long Đỉnh
DH13SHB
48.  
Nguyễn Thới Minh Thống
DH13SHB
49.  
Lê Thị Yến Nhi
DH13SHB
50.  
Phạm Thi Cẩm Thu
DH13SHB
51.  
Lê Hoàng Khánh
DH13SHB
52.  
Nguyễn Thị Vanh
DH13SHB
53.  
Phan Thị Huyền Trang
DH13SHB
54.  
Lê Thị Ngọc Anh
DH13SHB
55.  
Phan Xuân Anh
DH13SM
56.  
Phạm Thị Kiều Anh
DH13SM
57.  
Bùi Thị Ánh
DH13SM
58.  
Trần Nguyễn Quế Châu
DH13SM
59.  
Nguyễn Xuân Cường
DH13SM
60.  
Lê Thị Kim Duyên
DH13SM
61.  
Mai Thị Hạnh
DH13SM
62.  
Lê Thị Thúy Hằng
DH13SM
63.  
Nguyễn Thị Mỹ Hoa
DH13SM
64.  
Nguyễn Thị Tuyết Linh
DH13SM
65.  
Võ Thị My My
DH13SM
66.  
Võ Thị Trà My
DH13SM
67.  
Nguyễn Thị Phượng
DH13SM
68.  
Hoàng Thị Son
DH13SM
69.  
Nguyễn Bảo Trâm
DH13SM
70.  
Lê Thị Huyền Trân
DH13SM
71.  
Nông Thị Hồng Vân
DH13SM
72.  
Phan Trần Thuỵ Vy
DH13SM
2. Tập thể
TT
Chi hội
1.
DH12SH
2.
DH13SHB
3.
DH13SM
Những cá nhân, tập thể được chọn sẽ được tuyên dương trong Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm 2015 do Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học tổ chức.
Mọi thắc mắc về kết quả xét chọn, vui lòng liên hệ trực tiếp Đ/c Ngô Công Hậu – Liên chi hội trưởng, SĐT: 01694365732 hoặc E-mail: sv5t@svbiotech.com.
Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học tổ chức đề nghị Ban Chấp hành các chi hội thông tin đến các cá nhân có tên trên và toàn thể sinh viên của đơn vị được biết và nắm thông tin. Đây cũng là những gương sáng cần nhân rộng đến sinh viên toàn Bộ môn.
Nơi nhận:                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
- BCH các chi hội;                                                               LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
- Lưu VP.                                                                                                    Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.