Halloween party ideas 2015

                 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
   BCH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                        ***                                             Thủ Đức, ngày 26 tháng 11 năm 2015
                             Số: 11/TB-LCH
THÔNG BÁO
Kết quả xét chọn Sinh viên 5 tốt
Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh năm học 2014 - 2015
Căn cứ thông báo số 01/TB-HSV ngày 26/11/2015 của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học xin thông báo kết quả những cá nhân được xét chọn tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2014 - 2015, danh sách cụ thể như sau:
1. Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp trường
TT
Họ Và Tên
Đơn Vị
1.       
NGUYỄN THÀNH HUY
DH13SHA
2.       
TRẦN NGUYỄN QUẾ CHÂU
DH13SM
3.       
VÕ THỊ MINH THƯ
DH12SH
4.       
PHÙNG THỊ THÚY
DH12SH
5.       
LÝ MINH PHƯƠNG
DH12SH
6.       
NGUYỄN TRANG TÚ UYÊN
DH12SH
2. Sinh viên 5 tốt cấp trường         
TT
Họ Và Tên
Đơn Vị
1.       
NGUYỄN KIM HỒNG
DH13SHA
2.       
THI THẾ LỰC
DH12SH
3.       
PHẠM THỊ HỒNG PHI
DH12SH
4.       
BÙI THỊ HẠNH
DH13SHB
5.       
NGUYỄN BẢO NGUYÊN
DH12SH
6.       
LÊ THỊ YẾN NHI
DH13SHB
7.       
HUỲNH THỊ ANH ĐÀO
DH12SH
8.       
NGUYỄN THỚI MINH THÔNG
DH13SHB
9.       
HUỲNH THỊ MỘNG VÂN
DH12SH
10.  
LÊ LONG ĐỈNH
DH13SHB
11.  
LÊ THỊ HUYỀN TRÂN
DH13SM
12.  
LẠI THỊ BÍCH NGÂN
DH12SH
13.  
BÙI NGUYỆT MINH
DH13SHA
14.  
LƯƠNG KHÁNH HÒA
DH12SH
15.  
NGUYỄN ÂU PHI HẢI
DH12SH
16.  
CHU THỊ HUYỀN TRANG
DH12SH
17.  
HỒ THỊ BẢO NGỌC
DH12SH
18.  
NGUYỄN ĐOÀN NGUYÊN PHƯỢNG
DH13SHA
19.  
NGÔ CÔNG HẬU
DH12SH
20.  
NGUYỄN HÀ PHI LONG
DH12SH
21.  
HỒ CHÍ TRUNG
DH12SH
22.  
HUỲNH HỮU HUY
DH13SHB
23.  
HUỲNH HOÀI THU
DH12SH
24.  
VÕ THỊ MY MY
DH13SM
Những cá nhân được chọn sẽ được tuyên dương trong Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm 2015 tổ chức lúc 7 giờ 30 phút ngày 29/11/2015 tại Hội trường Cát Tường.
Trang phục: Áo Hội Sinh viên hoặc áo trắng (Nữ bắt buộc mặc váy, Nam quần tây áo sơ mi bỏ thùng – mang giày).
Mọi thắc mắc về kết quả xét chọn, vui lòng liên hệ trực tiếp Văn phòng Đoàn – Hội từ 9g00 – 16g00 ngày thứ sáu (27/11/2015). Sau thời gian trên sẽ không giải quyết.
Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học đề nghị Ban Chấp hành các chi hội thông tin đến các cá nhân có tên trên và toàn thể sinh viên của đơn vị được biết và nắm thông tin. Đây cũng là những gương sáng cần nhân rộng đến sinh viên toàn trường.
Nơi nhận:                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
- BCH các chi hội;                                                               LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
- Lưu VP.                                                                                                    Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.