Halloween party ideas 2015

                  
                HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
          BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                       ***                                            Thủ Đức, ngày 20 tháng 08 năm 2015
                             Số: 06/KH-LCH
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN
DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” VÀ
“TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP LIÊN CHI HỘI
Nhằm cụ thể hóa Hướng dẫn số …./HD-HSV ngày  tháng   năm 2015 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM về hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2014-2016, Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi hội, cụ thể như sau:
I. TIÊU CHUẨN BÌNH CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”:
1. Đạo đức tốt
1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:
-  Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lí tưởng cách mạng của Đảng.
-  Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.
-  Có thái độ cư xử đúng mực, thân thiện hòa nhã, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh.Điểm rèn luyện đạt từ 85 điểm trở lên.
1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên:
Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:
-  Tham gia và đạt từ giải Ba trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường tổ chức, đạt giải Ba trở lên trong các cuộc thi liên quan đến công tác tư tưởng văn hóa và có giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức.
-  Đạt yêu cầu của Liên chi hội đề ra đối với các cuộc thi trực tuyến liên quan đến tư tưởng, văn hóa.
-  Tham gia hiến máu tình nguyện trong năm hoặc tham gia tích cực trong các CLB, đội, nhóm tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của CLB, đội, nhóm tham gia).
-  Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm, cấp thiết, được biểu dương khen thưởng từ cấp xã, phường trở lên.
-  Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng trung ương và địa phương.
2. Học tập tốt.
2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:
-  Có động cơ thái độ học tập đúng đắn; không vi phạm quy chế trong thi cử, không nợ môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học.
-  Chuyên cần trong học tập.
-  Điểm chung bình học tập học kỳ gần nhất hoặc cả năm đạt 7,5/10 hoặc 3,0/4 trở lên. Đối với sinh viên năm nhất thì điểm đầu vào trên 21 điểm trở lên (không có môn nào dưới 6 điểm).
-  Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:
+ Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.
+ Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong CLB Phát triển ý tưởng khoa học, có thời gian sinh hoạt ít nhất 06 tháng.
2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên:
Đạt 1 trong những tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:
-  Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trong năm học.
-  Có ít nhất một bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp Bộ môn hoặc các buổi thảo luận, báo cáo chuyên đề của CLB PTYTKH.
-  Là thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia các cuộc thi học thuật các cấp:
+ Được vào vòng bán kết cuộc thi “Evolution – Tiến hoá” hoặc Hội thi “Vườn ươm Mendel”.
+ Cấp trường (hoặc tương đương): tham gia dự thi tại vòng chung kết hoặc đạt giải khuyến khích trở lên.
+ Cấp Thành phố, cấp quốc gia, quốc tế hoặc do các Hiệp hội ngành nghề, các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức: tham gia và vượt qua vòng thi đầu tiên.
-  Có ít nhất 01 bài viết về lĩnh vực chuyên môn đang theo học, đăng tải trên các sản phẩm của các cơ quan truyền thông uy tín hoặc các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành của trường hoặc có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học cấp khoa/bộ môn trở lên.
-  Có ít nhất 01 sản phẩm được trưng bày, triễn lãm hoặc ứng dụng vào đời sống trong các cuộc thi về sáng tạo, khoa học ứng dụng.
3. Thể lực tốt
3.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:
-  Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” các cấp hoặc hoàn thành hai môn Giáo dục thể chất 1 và Giáo dục thể chất 2.
-  Tham gia ít nhất một môn thi trong chương trình Hội thao do Bộ môn tổ chức và có giấy chứng nhận của Bộ môn.
3.2. Tiêu chuẩn ưu tiên:
Đạt trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:
-  Là thành viên đội tuyển các môn thể dục thể thao từ cấp Liên chi hội trở lên.
-  Là thành viên hoạt động thường xuyên trong các Câu lạc bộ võ thuật, Câu lạc bộ thể dục thể thao(có giấy xác nhận của ban chủ nhiệm câu lạc bộ).
Lưu ý:Hội đồng sẽ xem xét riêng đối với trường hợp sinh viên khuyết tật.
4. Tình nguyện tốt
4.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:
Đạt 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:
-  Là cán bộ Đoàn thanh niên, Hội sinh viên từ chức vụ Ủy viên BCH chi đoàn/chi hội trở lên.
-  Là thành viên hoạt động tích cực trong ít nhất 01 Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.
-  Tham gia ít nhất 03 hoạt động tình nguyện cấp Liên chi hội trở lên trong năm học.
4.2. Tiêu chuẩn ưu tiên:
Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:
-  Là thành viên BTC, BCH, BVĐ các chiến dịch tình nguyện cấp Liên chi Hội trở lên.
-  Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng trong năm học.
Lưu ý:Ưu tiên đối với sinh viên đạt giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.
5. Hội nhập tốt:
5.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:
Đạt 1 trong 3 điều kiện sau:
-  Đạt chứng chỉ Tiếng anh B1 hoặc A hoặc tương đương A trở lên.
-  Điểm các học phần AVCN1, AVCN2, AVCN CNSH hoặc AVCN CNSHMT đạt từ 8,0trở lên.
-  Là thành viên tích cực của CLB Duolingo, được xác nhận của Ban chủ nhiệm CLB.
5.2. Tiêu chuẩn ưu tiên:
Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:
-  Là thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia các cuộc thi về ngoại ngữ hoặc các cuộc thi chuyên về ngoại ngữ các cấp (đối với các cuộc thi cấp khoa/bộ môn và cấp trường, phải đạt từ giải khuyến khích trở lên).
-  Tham gia sinh hoạt tích cực trong 01 câu lạc bộ, đội, nhóm về ngoại ngữ trong hoặc ngoài nhà trường, có thời gian sinh hoạt ít nhất 06 tháng tính đến nay.
-  Là thành viên chính thức tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.
Lưu ý: Ưu tiên đối với sinh viên đã hoàn thành việc học tin học đại cương (có chứng chỉ) hoặc đạt chứng chỉ A tin học trở lên (hoặc tương đương).
II. TIÊU CHUẨN “TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT”
-  40% hội viên, sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
-  Ít nhất 20% hội viên, sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi hội.
-  hội viên, sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
-  Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.
                                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                            LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG


                                                                                     Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.