Halloween party ideas 2015


YÊU CẦU MINH CHỨNG
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP LIÊN CHI HỘI
Năm 2015
TT
Nội dung tiêu chuẩn
 Yêu cầu minh chứng
1
Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội.
Bản photo Quyết định (hoặc giấy chứng nhận đạt danh hiệu)
2
Điểm rèn luyện năm học 2014-2015
Bảng điểm đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2014-2015 có xác nhận của nhà trường
3
Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.
Xác nhận của Hội Sinh viên (Đoàn thanh niên trường) hoặc của cấp tham gia thành viên đội tuyển
4
Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu người được ghi nhận, biểu dương.
Xác nhận của Hội Sinh viên (Đoàn Thanh niên tường) hoặc bản photo giấy chứng nhận, khen thưởng
5
Điểm trung bình chung học tập cả năm học 2014-2015
Bảng điểm trung bình chung học tập năm học 2014-2015 có xác nhận của nhà trường
6
Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp trường trở lên (đối với các Học viện, trường Đại học) và đạt giải cấp khoa trở lên (đối với các trường Cao đẳng).
Bản photo giấy chứng nhận hoặc khen thưởng
7
Có bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành.
Bản photo bài viết được đăng
8
Có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học từ cấp trường trở lên
Bản photo bài tham luận, giấy xác nhận của Hội Sinh viên (Đoàn thanh niên trường) hoặc cấp tổ chức hội thảo khoa học.
9
Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên.
Bản photo bằng sáng chế, hoặc giấy phép, hoặc giải thưởng
10
Là thành viên các đội tuyển tham gia các kỳ thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế.
Xác nhận của cấp thành lập đội tuyển hoặc của Hội Sinh viên (Đoàn Thanh niên trường), bản photo khen thưởng (nếu có)
11
Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ cấp tỉnh trở lên.
Bản photo giải thưởng
12
Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe”
Bản photo giấy chứng nhận
13
Tham gia và đạt giải tại các hoạt động thể thao phong trào từ cấp trường trở lên.
Bản photo giấy chứng nhận hoặc khen thưởng
14
Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm
Xác nhận của Hội Sinh viên (Đoàn Thanh niên trường) hoặc giấy chứng nhận (nếu có)
15
Được khen thưởng từ cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.
Bản photo khen thưởng
16
Hoàn thành ít nhất 01 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên từ cấp trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trong năm học.
Bản photo giấy chứng nhận hoặc khen thưởng
17
Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5,6). Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2
Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ
18
Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.
Xác nhận của Hội Sinh viên (Đoàn Thanh niên trường) hoặc bản photo các chứng nhận, xác nhận khác có liên quan
19
Tham gia và đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi về kiến thức hoặc có sử dụng Ngoại ngữ từ cấp trường trở lên.
Bản photo giấy chứng nhận hoặc khen thưởng

  

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.