Halloween party ideas 2015

       

       HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM – TP. HỒ CHÍ MINH
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
     BCH LCH SINH VIÊN BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN II, NHIỆM KỲ 2014 - 2016
                                                ***                                   Thủ Đức, ngày 27 tháng 12 năm 2014
BÁO CÁO
Công tác Hội và phong trào sinh viên
 Bộ môn Công nghệ Sinh học Nhiệm kỳ I (2012 - 2014)
I. NHẬN ĐỊNH CHUNG:
Công tác Hội và phong trào sinh viên Bộ mônCông nghệ Sinh học Nhiệm kỳ I (2012 - 2014) diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi lớn về khoa học, kinh tế, chính trị, xã hội như tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Trước tình hình đó đã tạo động lực thúc đẩy sinh viên ra sức học tập, rèn luyện cho bản thân trở thành những công dân có ích cho xã hội. Sinh viên có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện, tham gia nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội như là những hành trang cơ bản để vào đời.
Tiếp tục thực hiện mục tiêu Đại hội VIII Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc “Bồi dưỡng để góp phần hình thành lớp sinh viên mới, vừa hồng vừa chuyên. Tiếp tục thực hiện mục tiêu Đại hội V Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Sinh viên Nông Lâm phát huy truyền thống cha anh, dựng xây đất nước, vững bước hội nhập. Những chương trình hành động thiết thực, quan tâm đến những nhu cầu chính đáng của sinh viên, góp phần tạo động lực định hướng cho sinh viên khẳng định mình và xây dựng phong trào chung mang sắc thái của sinh viên.
Việc đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, cũng như việc mở rộng quy mô của nhà trường đã và tiếp tục có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của sinh viên, tạo ra động lực đòi hỏi sinh viên phải chuyên tâm học tập, song cũng gây nên một tâm lý chung là ngại tham gia các hoạt động phong trào vì sợ mất nhiều thời gian.
Trong nhiệm kỳ I (2012 - 2014), nhà trường đã hoàn toàn chuyển đổi sang hệ thống tín chỉ, nhiều khó khăn, vướng mắc của sinh viên trong học tập, đời sống đã được giải quyết. Cơ sở hạ tầng được xây mới, nâng cấp, sửa chữa đảm bảo điều kiện học tập cũng như đời sống sinh viên được ổn định, nâng cao, an toàn tạo sự an tâm để chăm lo học tập.
Nhìn chung sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học có ý thức cầu tiến, chịu khó học hỏi, có tinh thần tự nguyện phục vụ cộng đồng, tương thân tương ái, yêu thích hoạt động xã hội, tham gia tích cực các phong trào do Đoàn thanh niên - Hội sinh viên phát động.
Tình hình kinh tế ngày càng khó khăn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến ngân sách hoạt động chung của Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học, gây không ít khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động phong trào.Chính vì vậy đã tạo điều kiện cho sinh viên cọ xát nhiều với thực tiễn, giúp sinh viên ngày càng trưởng thành hơn.
Nguyện vọng của sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học là được học tập, rèn luyện, vui chơi giải trí lành mạnh, được tiếp cận với những thành tựu khoa học hiện đại có thể tự tin làm chủ bản thân, đóng góp cho gia đình và xã hội. Điều kiện sinh hoạt, đời sống của sinh viên vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vấn đề việc làm, thu nhập ổn định và nhu cầu học nâng cao sau khi ra trường cũng luôn là sự quan tâm của đại bộ phận Hội viên sinh viên.
Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận sinh viên chưa xác định đúng động cơ học tập, từ đó vẫn còn xảy ra hiện tượng học đối phó, không nghiêm túc trong thi cử. Một số sinh viên có tác phong trong giảng đường chưa tốt, gây ảnh hưởng đến nét đẹp chung của nhà trường.
Trên cơ sở chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên của Bộ môn Công nghệ Sinh học Nhiệm kỳ I (2012 – 2014), được sự chỉ đạo của Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Liên chi hội sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học đã đạt được những kết quả sau:
II. CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
1. Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”:
1.1. Công tác triển khai, tuyên truyền, giới thiệu về cuộc vận động đến sinh viên, xã hội và hệ thống các giải pháp tạo môi trường rèn luyện phấn đấu đạt danh hiệu:
Trên cơ sở Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” của Hội Sinh viên trường, 100% các Cơ sở Hội đã triển khai thực hiện.
Bên cạnh đó, hệ thống các giải pháp tạo động lực, tạo môi trường cho sinh viên tham gia phấn đấu, rèn luyện cũng được đầu tư. Hoạt động nghiên cứu khoa học, các khóa rèn luyện kỹ năng được tổ chức nhiều hơn, các hoạt động tình nguyện được tăng cường. Hội thao, ngày hội thanh niên khỏe được tổ chức giúp sinh viên rèn luyện thể lực để đạt tiêu chuẩn thể lực tốt.
Các Cơ sở Hội thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, chủ động vận động Hội viên tham gia các hoạt động rèn luyện nhằm đạt các tiêu chí 5 tốt cũng như tham gia như các hoạt động tình nguyện thường xuyên, hoạt động của CLB Anh văn. Bên cạnh đó, hệ thống các giải pháp tạo động lực, tạo môi trường cho sinh viên tham gia phấn đấu, rèn luyện cũng được đầu tư.
                        Các chi hội đã quan tâm, chủ động xây dựng chương trình kỹ năng thực hành xã hội cho từng đối tượng sinh viên. Có các giải pháp thẩm định, kiểm duyệt nội dung nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
1.2. Công tác bình chọn, tuyên dương, nhân rộng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”:
Công tác bình chọn, tuyên dương và phát huy sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” gắn với cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam học tập và làm theo lời Bác được quan tâm đầu tư tổ chức nghiêm túc, đảm bảo tiêu chuẩn, hướng dẫn.
Trong nhiệm kỳ I đã có 738 lượt sinh viên đăng ký tham gia cuộc vận động. Trong đó, có 1 Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, có 2 Sinh viên 5 tốt cấp thành, 23 Sinh viên 5 tốt cấp trường, 220 Sinh viên 5 tốt cấp Liên Chi hội và 385 Sinh viên 5 tốt cấp Chi hội. Tỉ lệ sinh viên đạt danh hiệu chiếm 52,17% đăng ký.
Nhiệm kỳ vừa qua, Liên chi hội đã giới thiệu các điển hình “Sinh viên 5 tốt” tham dự các hội nghị, các ngày hội tuyên dương điển hình, góp phần giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi cho cuộc vận động.
Nhận định chung: Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác triển khai cũng như tạo môi trường rèn luyện phấn đấu “Sinh viên 5 tốt” được chú trọng đầu tư. Liên chi hội và các Cơ sở Hội trực thuộc tiếp cận, triển khai triệt để hướng dẫn của Hội sinh viên trường. Công tác xét duyệt, đưa ra tiêu chuẩn cấp cơ sở phù hợp hơn với tình hình chi hội nên tỷ lệ sinh viên đạt danh hiệu cấp chi hội tăng cao. Tuy nhiên, số sinh viên đạt danh hiệu cấp trường và cấp thành còn hạn chế do chưa định hướng cho Hội viên, sinh viên được tạo điều kiện tiếp cận và rèn luyện. Các công tác nhân rộng gương điển hình “Sinh viên 5 tốt” còn khá hạn chế.
2. Cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh”:
2.1. Công tác tổ chức và tuyên truyền:
Liên chi hội đã bám sát hướng dẫn, triển khai, quán triệt cuộc vận động qua các Hội nghị, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin. Thực hiện chỉ đạo của Hội Sinh viên Thành phố, Hội sinh viên trường, Liên chi hội tiếp thu tuyên truyền rộng rãi, chỉ đạo chi hội triển khai, vận động sinh viên thực hiện 10 thói quen tốt.
Liên chi hội và các Cơ sở Hội đã đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh với tỷ lệ 100%.
Liên chi hội đã tuyên truyền và thông tin đến toàn thể sinh viên về các trường hợp vi phạm quy chế thi nhằm nhằm nhắc nhở, răn đe các hành vi vi phạm quy chế.
Liên chi hội thường xuyên tổ chức thực hiện các ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh nhằm góp phần cải tạo cảnh quan, giữ gìn môi trường học tập xanh, sạch, đẹp. Trong nhiệm kỳ, Liên chi hội tổ chức trên 40 buổi với hơn 1.000 lượt sinh viên tham gia làm sạch hơn 2.000m đường cỏ, nạo vét hơn 200m kênh mương và dọn sạch lòng hồ xung quanh nhà A1, A2 - Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, hơn 400 lượt sinh viên tha gia ngày thứ 7 tình nguyện dọn rác, làm sạch cỏ trên đường Phượng Vỹ. Các chiến dịch tình nguyện, lồng ghép các hoạt động dọn vệ sinh và cải tạo cảnh quan trường học, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung của sinh viên.
CLB PTYTKH thường xuyên duy trì và tổ chức các hoạt động định kỳ thu hút đông đảo sinh viên và tập thể sinh viên tham gia. Các hoạt động đổi mới hình thức, cũng như nội dung theo chủ đề năm giúp sinh viên sáng tạo.
Các đội hình xung kích (văn minh giảng đường, an toàn giao thông…) cấp Bộ môn được đầu tư thành lập, góp phần cùng nhà trường xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh.
2.2. Kết quả thực hiện:
Công tác bình chọn được thực hiện đảm bảo các quy trình, tiêu chuẩn. Kết quả thực hiện cuộc vận động, có 100% chi hội và Liên chi hội được công nhận đạt danh hiệu “Tập thể tích cực, thân thiện, lành mạnh” cấp trường.
III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
1. Chương trình sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong:
1.1.1. Tham gia cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”:
Liên chi hội tiếp tục chỉ đạo triển khai sâu rộng cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đến các Cơ sở Hội, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ học tập và mục tiêu rèn luyện bản thân của mỗi sinh viên, với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Các Cơ sở Hội quan tâm đầu tư công tác triển khai, bình chọn và tuyên dương các gương điển hình làm theo lời Bác, các công trình phần việc sinh viên làm theo lời Bác. Từ kết quả của cuộc vận động, 2 điển hình đã được tuyên dương cấp thành, 12 điển hình đã được tuyên dương cấp trường.
1.1.2. Các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống:
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được duy trì và tổ chức thường xuyên thông qua Tuần sinh hoạt công dân đầu năm, tuần lễ học tập chính trị, nội quy, quy chế đầu năm học cho Hội viên sinh viên các khoá trong trường, các hội thi, diễn đàn, cuộc vận động, báo cáo chuyên đề từng bước tác động tích cực đến tư tưởng sinh viên, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến sinh viên, giúp sinh viên nắm rõ thêm thông tin tình hình chính trị, kinh tế - xã hội Việt Nam và thế giới.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên chi hội đã chủ động tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường lần V. Tổ chức 2 lần góp ý cho văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường và nhiều chương trình mang tính truyền thống của Bộ môn.
Công tác nắm bắt thông tin dư luận và tư tưởng Hội viên sinh viên thông qua việc tổ chức các cuộc họp giao ban, thông qua hệ thống cán bộ Hội và qua các diễn đàn. Liên chi hội phối hợp với văn phòng Bộ môn nắm bắt và xử lý kịp thời những ý kiến thắc mắc của sinh viên, định hướng kịp thời dư luận, tư tưởng trong sinh viên.
Kỷ niệm ngày Học sinh - Sinh viên hằng năm, Liên chi hội vận động Hội viên tham gia các buổi mit-tinh do Hội sinh viên trường tổ chức, ôn lại truyền thống vẻ vang của sinh viên qua các thời kỳ.
Nhân dịp các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại của dân tộc và đặc biệt có các phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng ngày 26/3, Liên chi hội tham gia tổ chức cắm trại; về nguồn.
Liên chi hội vận động Hội viên tham giachương trình “Tự hào sinh viên Nông Lâm”, tìm hiểu về lịch sử hình thành và chức năng, nhiệm vụ cũng như các địa điểm, cảnh quan trong khuôn viên nhà trường thu hút được gần 400 Hội viên tham gia với các hoạt động sôi nổi và có ý nghĩa.
Vận động Hội viên tham gia các hoạt động tuyên truyền về cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông”, về hoạt động bảo vệ môi trường, ngày Chủ nhật xanh ... tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ cộng đồng (tham gia tình nguyện xuân, hè; hiến máu tình nguyện, tham gia các câu lạc bộ, đội công tác xã hội…) thu hút đông đảo Hội viên sinh viên tham gia, hưởng ứng.
Giáo dục truyền thống được lồng ghép vào các hoạt động như mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đền ơn đáp nghĩa với việc tổ chức đi thăm các mẹ Việt Nam anh hùng tinh thần tôn sư trọng đạo với các thầy cô, giảng viên Bộ môn. Bên cạnh đó, tập trung giáo dục thanh niên lòng yêu nước, truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam với nhiều hình thức đa dạng như: hành trình đến với bảo tàng, hành trình theo chân Bác thu hút hơn 100 lượt sinh viên tham gia…
Nhằm tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo, Liên chi hội tổ chức Chương trình “Bio – Tri ân Xanh” lần I và lần II để Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các thầy cô giảng viên, nhân viên của Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh họcMôi trường với sự góp mặt của các anh chị cựu sinh viên và toàn thể sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học. Đây là dịp để sinh viêncựu sinh viên Bộ môn thể hiện lòng biết ơn tới thầy cô giảng viên và đồng thời tạo ra sân chơi bổ ích giúp tang cường tình đoàn kết giữa các thế hệ. Chương trình đã thành công tốt đẹp với những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, những lời tri ân sâu lắng, những trò chơi hấp dẫn, và tiệc buffet hoành tráng do chính các đầu bếp thượng hạng tại Bộ môn chế biến.
CLB PTYTKH tổ chức cuộc thi học thuật Tiến hóa – Evolution” lần II và III thu hút được hàng trăm sinh viên trong và ngoài Bộ môn tham gia. Ngoài ra, Liên chi hội còn vận động sinh viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, các cuộc thi học thuật của trường và các Liên chi hội bạn.
1.3. Các hoạt động giáo dục ý thức công dân, thái độ tôn trọng và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên:
 Liên chi hội tích cực tham gia các diễn đàn sống đẹp, các buổi sinh hoạt văn hóa; các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa đọc… Hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2012 và 2013, Liên chi hội tích cực tuyên truyền, vận động và giáo dục ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ, đồng thời có những giải pháp kêu gọi người dân cùng tham gia.
 Liên chi hội tích cực vận động tham gia giao lưu sinh hoạt mừng Tết cổ truyền trong chiến dịch Xuân tình nguyện với 40 lượt Hội viên tham gia.
1.4. Công tác nắm bắt tình hình và định hướng dư luận trong sinh viên:
Tiếp tục được Liên chi hội chú trọng triển khai thực hiện thông qua các chương trình gặp gỡ, đối thoại với sinh viên, sinh hoạt chính trị sinh viên đầu năm học. Liên chi hội tiếp tục đầu tư xây dựng các hoạt động quan tâm, chăm lo cho sinh viên ngoại trú. Công tác nắm bắt, tập hợp các đội nhóm sinh viên tự phát được quan tâm thực hiện.
Nắm bắt tốt tình hình sinh viên, có báo cáo đầy đủ và kịp thời các trường hợp sinh viên tụ tập đông người và sinh viên bị tai nạn cho Hội sinh viên trường. Định hướng vai trò của cán bộ Hội là đầu mối thông tin tại cơ sở; thực hiện công tác báo cáo tình hình dư luận sinh viên mỗi tháng một lần cho Hội sinh viên trường trong buổi giao ban cuối tháng. Trả lời, đối thoại trực tiếp trên website Hội; 100% Cơ sở Hội có các diễn đàn, nhóm, fanpage Facebook để kịp thời nắm bắt tình hình sinh viên, giải đáp thắc mắc.
Thông qua việc hỗ trợ sinh viên trong việc phúc khảo điểm số cuối kỳ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên khi bị tai nạn, bị các đối tượng bán hàng đa cấp lừa lọc. Trọng tâm là các đợt đối thoại với Ban chủ nhiệm Bộ môn và Ban Giám Hiệu nhà trường.
Nhận định chung: Điểm hạn chế trong chương trình này là một số ít chi hội nắm bắt thông tin nhanh nhưng thiếu nhạy bén, kỹ năng xử lý còn chậm. Chương trình sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Đoàn Bộ môn và Ban chủ nhiệm Bộ môn nên không gặp khó khăn gì.
Công trình, phần việc sinh viên làm theo lời Bác tại Liên chi hội, một số chi hội chưa cụ thể, hiệu quả, đặc biệt là các công trình phát huy chuyên môn của sinh viên chưa được đầu tư nhiều.
2. Chư­ơng trình sinh viên học tập, sáng tạo:
2.1 Tổ chức các hoạt động học thuật, tạo môi trường giúp sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học:
Trong nhiệm kỳ I, Liên chi hội liên tục chỉ đạo các Cơ sở Hội có nhiều giải pháp tổ chức các hoạt động học thuật, tạo môi trường giúp sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học. Liên chi hội duy trì và đầu tư phát triển cho CLB PTYTKH, nhóm sinh viên tự học, nghiên cứu khoa học; các hình thức trao đổi phương pháp học tập giữa các Cơ sở Hội, giữa các ngành học, tạo môi trường thuận lợi trong học tập, nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên tiếp cận với thực tế, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.
CLB PTYTKH tổ chức Hội nghị khoa học, các buổi seminar chuyên ngành thu hút hơn 200 lượt sinh viên tham gia mỗi học kỳ.
Hoạt động góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong sinh viên thông qua các cuộc thi, các diễn đàn, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề học thuật, hỗ trợ sinh viên phát triển các ý tưởng sáng tạo thành đề tài nghiên cứu khoa học được Liên chi hội tích cực thực hiện với nội dung phong phú về hình thức mới lạ, thu hút đông đảo Hội viên sinh viên tham gia và nhiệt tình hưởng ứng. Tham gia giải thưởng nghiên cứu khoa học Eureka cấp thành với 15 đề tài (30 sinh viên) gửi đi tham dự giải thưởng cấp thành. Trong nhiệm kỳ, có hơn 35 đề tài sinh viên được tiến hành.
Tổ chức các kỳ kiến tập, thực tập, các đợt tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh; giao lưu giữa sinh viên với các nhà tuyển dụng đạt hiệu quả cao.
Các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ sinh viên vượt khó học tốt, quỹ nghiên cứu khoa học phát triển về chất lượng và số lượng.
Các hoạt động tiêu biểu như: cuộc thi “Tiến hóa - Evolution” do CLB PTYTKH tổ chức hàng năm.
Trong nhiệm kỳ qua, Liên chi hội cũng đã quan tâm đầu tư, nắm bắt, thống kê và tìm ra các giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện chỉ tiêu không có sinh viên trung bình, yếu, tăng tỉ lệ sinh viên khá, giỏi.
2.2 Tham gia đẩy mạnh ứng dụng thực tiễn và cổ vũ sinh viên học tốt:
Ban chủ nhiệm Bộ môn tổ chức các kỳ kiến tập, thực tập, các đợt tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh; giao lưu giữa sinh viên với các nhà tuyển dụng nhằm đẩy mạnh ứng dụng thực tiễn và cổ vũ sinh viên học tốt.
Tổ chức tôn vinh các g­ương sinh viên đạt kết quả cao trong nghiên cứu khoa học, trong các cuộc thi học thuật, trong Lễ Khai Giảng và trong Liên hoan Dạy tốt - Học tốt cấp trường.
CLB PTYTKH đã chủ động tham dự Liên hoan sáng tạo Khoa học Công nghệ trẻ 3 lần với 3 gian hàng trưng bày thông tin và triển lãm sản phẩm CLB PTYTKH.
Nhận định chung: Điểm hạn chế của chương trình là sự chuyển động, thực hiện chủ đề sinh viên sáng tạo tại Bộ môn còn lúng túng, chưa có giải pháp rõ nét, hiệu quả, đa số chỉ dừng lại ở việc tạo phong trào ở cấp trường, cấp Bộ môn. Các hoạt động giới thiệu, phát huy ý tưởng sáng tạo của sinh viên chưa thực hiện. Sinh viên còn khá thụ động trong việc đưa ra ý tưởng và tận dụng thế mạnh của trường trong nghiên cứu khoa học
3. Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên:
3.1 Tư vấn, hỗ trợ về cơ sở vật chất, điều kiện học tập, rèn luyện, tư vấn tâm lý:
Hoạt động hỗ trợ sinh viên được Liên chi hội đặc biệt quan tâm và thực hiện hiệu quả trên nhiều mặt như hỗ trợ tư vấn, giới thiệu nhà trọ, việc làm cho sinh viên. Hội Sinh viên trường thường xuyên cập nhật thông tin từ Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên Thành phố để cung cấp thông tin cụ thể đến các bạn sinh viên theo quy trình chặt chẽ, rõ ràng. Kết thúc nhiệm kỳ vừa qua, Liên chi hội đã tiến hành giới thiệu nhiều suất học bổng hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là các Hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...
Phối hợp với Đoàn Bộ môn tổ chức Hội thao truyền thống nhằm thu hút 800 lượt sinh viên tham gia luyện tập, thi đấu, rèn luyện sức khỏe.
Phối hợp với Đoàn Bộ môn tổ chức chương trình văn nghệ truyền thống hàng năm.
Tổ chức cho sinh viên tham gia học các lớp căn bản và chuyên sâu kỹ năng thực hành xã hội.
 Vận động Hội viên tham gia các diễn đàn tư vấn cho sinh viên về tình bạn, tình yêu, sức khoẻ sinh sản và hộp thư tư vấn của tổ tư vấn Phòng Công tác sinh viên. Trong nhiệm kỳ, các buổi tư vấn đặc biệt này thu hút hơn 200 sinh viên tham gia.
3.2 Tư vấn, hỗ trợ sinh viên về pháp luật
Vận động sinh viên tham gia bằng lái xe A1 do trường tổ chức dành cho sinh viên 2 tháng/lần, tuyên truyền về luật Giao thông đường bộ, nghị định 34/2010/NĐ-CP cho sinh viên trong Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên đầu năm học, tham gia thực hiện “Giao lộ an toàn” trước cổng trường.
Việc sử dụng các kho học liệu mở, cổng thông tin điện tử nước ngoài (do thư viện cung cấp account) trong sinh viên đã dần trở nên hiệu quả.
Tích cực vận động sinh viên tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đi học bằng phương tiện xe buýt tránh tắc nghẽn giao thông. Đồng thời, tuyên truyền cách nhận dạng và phòng tránh ma túy, tội phạm. Kết hợp tư vấn tâm lý tiền hôn nhân.
Liên chi hội thường xuyên vận động nhắc nhở Hội viên sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về tạm trú tạm vắng đối với sinh viên ngoại trú.
Truyền thông các thông báo, quy định về việc giữ gìn vệ sinh KTX, giảng đường, thực hiện mùa thi nghiêm túc chất lượng cao. Đây là những hoạt động bổ ích thiết thực cho sinh viên.
3.3. Công tác hỗ trợ nữ sinh viên:
100% chi hội cũng như Liên chi hội đầu tư tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ trong năm như Quốc tế phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10… Liên chi hội vận động nữ sinh viên tham gia các chương trình dành riêng cho nữ sinh viên, tạo môi trường rèn luyện cho nữ sinh viên như chương trình “Cạm bẫy sau giảng đường”, chương trình “Tư vấn giáo dục sức khỏe giới tính”.
Vận động sinh viên tham gia Hội thảo tư vấn sức khoẻ sinh sản thu hút hơn 100 nữ sinh viên, đặc biệt có sự tham gia của nam sinh viên.
Dù có nhiều cố gắng, nhưng trình độ ngoại ngữ đầu vào của Sinh viên Bộ môn cònthấp nên để đạt được chỉ tiêu 100% sinh viên đạt chuẩnB1 ra trường đúng thời hạn khó thực hiện. Việc hỗ trợ kỹ năng cho sinh viên trường gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí.
4. Chương trình sinh viên tình nguyện:
Trong nhiệm kỳ, số lượng sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện của Liên chi hội tiếp tục tăng do nội dung thực hiện hoạt động tình nguyện của sinh viên trường ngày càng đa dạng, phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và các địa phương, tận dụng và phát huy tốt nguồn lực bên ngoài để tổ chức phong trào tình nguyện.
4.1 Các chiến dịch tình nguyện cao điểm, tập trung
*Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh:
Liên chi hội đã vận động được 71 chiến sĩ tham gia 4 đội hình ở 3 mặt trận, đã tham gia một cách nhiệt tình nhất, hăng hái nhất và đạt được hiệu quả cao với những sản phẩm thiết thực, cụ thể:
Các nội dung thường niên:
- Tổ chức được 6 buổi sinh hoạt thiếu nhi, 6 ngày hội tuổi thơ, làm 150 lồng đèn cho thiếu nhi nhân dịp Trung thu.
- Phối hợp với Cán bộ y tế địa phương tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân.
- Tuyên truyền Vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín uống sôi để phòng ngừa dịch bệnh.
- Tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, hỗ trợ địa phương phun thuốc khử trùng, sát khuẩn, diệt lăng quăng và mầm bệnh tại khu vực dân cư, đầm nước, mương máng…
- Tuyên truyền phòng tránh HIV bằng nhiều hình thức: kịch nói, sắm vai, hỏi đáp…
- Làm thí điểm 2 vườn rau thanh niên tại địa phương: lên luống, làm hang rào, bón lót sau đó giao lại cho thanh niên địa phương.
- Sữa chửa các phòng học và đóng mới bàn ghế cho các trường lớp trên mặt trận, khuyến khích các em thiếu nhi tích cực đến trường.
- Tuyên truyền, nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh thân thể cho đồng bào nhất là các em thiếu nhi.
Các đề tài nghiên cứu khoa học và công trình hành động chung tay xây dựng Nông thôn mới:
- Hoàn thành 02 bể lọc phèn tại thị trấn Hóc Môn.
- Thực hiện 02 tuyến đường nông thôn mới tại xã Nhị Bình.
- Tìm hiểu nguyên nhân, phân tích mẫu đất – nước tại các điểm trồng cây ăn quả kém hiệu quả, báo cáo kết quả và đề xuất một số kiến nghị cho UBND, hội Nông dân xã Nhị Bình.
Các Công trình thanh niên đã được thực hiện và bàn giao:
- Thực hiện 02 bể lọc phèn tại thị trấn Hóc Môn.
- Thực hiện 02 tuyến đường nông thôn mới tại xã Nhị Bình.
- Qua chiến dịch, Liên chi Hội có 25 đồng chí được khen thưởng cấp xã, 5 đồng chí được khen thưởng của Huyện, 4 đồng chí được khen thưởng cấp Tỉnh/Thành, 1 đồng chí được khen thưởng cấp Trung ương.
*Chương trình Tiếp sức mùa thi:
- Liên chi hội vận động Hội viên tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi có hiệu quả với hơn 600 sinh viên tham gia. Năm 2014, thành lập được đội hình Liên chi hội (Tổ 3 – Cụm trường) bước đầu tại cụm trường với hơn 100 sinh viên tham gia.
- Đội hình giao thông hoạt động tốt, đảm bảo các địa điểm thi đều có chốt trực và không bị ùn tắc giao thông trong những ngày thi.
- Trong những ngày thi (3, 4, 5, 8, 9, 10) Tổ đã đảm bảo lực lượng, chuẩn bị làm chổ nghỉ cho phụ huynh và thí sinh.
- Giúp các thí sinh được tư vấn tại chổ như tư vấn nhà trọ, đường đến các địa điểm thi, các thủ tục sửa chữa trong hồ sơ.
- Tổ có nhiều thành viên được khen thưởng cấp trường, 5 thành viên được khen thưởng cấp Thành.
*Chiến dịch Xuân tình nguyện:
- Truyền thông Chương trình Tết Bạn Bè hỗ trợ vé xe Tết cho sinh viên, Chương trình thăm hỏi các bạn sinh viên ở lại Ký túc xá, nhà trọ trong đêm giao thừa.
- Chương trình Xuân sẻ chia: Liên chi hội vận động được 22 Hội viên tham gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
-  Chương trình Tết trẻ thơ: Liên chi hội vận động được 10 Hội viên tham gia, tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ tại các mái ấm, nhà mở. Tặng quà cho 200 em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Thiềng Liềng, xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.
- Chương trình Xuân chiến sĩ: Liên chi hội vận động được 10 Hội viên tham gia Thực hiện công trình thanh niên Hạt mầm yêu thương, tổng kết và tổ chức lễ trao tặng. Tổ chức đoàn sinh viên đi thăm, giao lưu thể thao, văn nghệ, tổ chức tiệc tất niên với các chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.
*Ngày hội Chào đón Tân sinh viên: Liên chi hội đã vận động được 180 lượt Hội viên tham gia trong 6 buổi, 3 ngày để hướng dẫn Tân sinh viên nộp hồ sơ, tìm phòng học, nhà trọ, kí túc xá, quán ăn...
Ngoài ra Liên chi hội còn tổ chức các Chương trình tình nguyện với quy mô Bộ môn như:
* Chương trình Trung thu “Đêm hội trăng rằm” lần I, lần II:
- Liên chi Hội đã phối hợp với Xã Đoàn Tân Quý Tây – Bình Chánh – TP.HCM và Xã Đoàn Phú Túc – Châu Thành – Bến Tre tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm lần I, II cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hơn 300 Hội viên sinh viên nhiệt tình tham gia công tác chuẩn bị hậu cần, tổ chức. Do hạn chế về phương tiện đi lại và điều kiện của địa phương nên chỉ có thể đại diện 115 Hội viên sinh viên xuống địa bàn Xã tổ chức Đêm hội.
- Liên chi hội đã cố gắng vận động để hỗ trợ một số phần quà cho các em thiếu nhi gồm 50 phần bánh, 250 quyển tập trắng, 300 lồng đèn.
- Chương trình đã mang lại nhiều ý nghĩa, nhiều kỷ niệm khó quên không chỉ cho các em thiếu nhi mà còn cho chính các bạn Hội viên, sinh viên của Bộ môn. Giúp các bạn ý thức lớn mạnh tinh thần tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết, niềm hạnh phúc của hoạt động xã hội vì cộng đồng.
* Chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ”:
- Liên chi Hội đã vận động được hơn 500 Hội viên sinh viên tham gia thu gom, quyên góp rác tái chế để thu quỹ thực hiện chương trình.
- Với 5 lần thu rác tái chế từ các chi hội và hai chiến dịch Nụ cười xanh lần I, lần II đã thu được số tiền quỹ là 3.600.000 đ.
- Chương trình được thực hiện tại Chùa Diệu Giác và Làng Thiếu niên Thủ Đức, Liên chi hội đã hỗ trợ cho các em có hoàn chảnh khó khăn gồm nhiều phần quà và tập trắng.
- Trong ngày 1/6, Liên chi hội còn tổ chức chương trình văn nghệ, cuộc thi vẽ tranh phục vụ cho các em.
- Ngoài ra, Liên chi hội còn thu gom quần áo củ, giặc sạch và tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong Chùa và Làng.
4.2 Các hoạt động tình nguyện thường xuyên gắn với bảo vệ, giữ gìn cảnh quan nhà trường, ký túc xá, khu vực dân cư quanh trường và chỗ trọ; các hoạt động tình nguyện thường xuyên vì an sinh xã hội.
Các hoạt động tình nguyện thường xuyên như các ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh tiếp tục được tổ chức với sự đầu tư ngày càng tăng về nhân lực, vật lực và đổi mới dưới nhiều hình thức, thu hút đông đảo Hội viên sinh viên tham gia. Liên chi hội tổ chức các chương trình tình nguyện, tạo độ lan tỏa của phong trào tình nguyện.
Thực hiện các hoạt động tình nguyện thường xuyên gắn với bảo vệ, giữ gìn cảnh quan nhà trường, ký túc xá, khu vực dân cư quanh trường và chỗ trọ; đặc biệt các hoạt động bảo vệ môi trường được đầu tư triển khai sáng tạo, đa dạng, thiết thực, thu hút nhiều sinh viên tham gia, với 60 hoạt động, 80 công trình phần việc của hơn 500 sinh viên.
Liên chi hội tiếp tục tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: thăm và phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc phụng dưỡng ba má phong trào Học sinh sinh viên. Bên cạnh đó, Liên chi hội cũng tập trung thực hiện tình nguyện tại chỗ, tham gia xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp… Hoạt động hiến máu tình nguyện tiếp tục được triển khai, đã có 10 đợt hiến máu với 400 lượt sinh viên hiến máu.
Nhận định chung: Điểm cần lưu ý trong phong trào tình nguyện là các giải pháp phát hiện, tập hợp những đội nhóm tình nguyện tự phát vào hoạt động tình nguyện của Liên chi hội còn lúng túng về cách làm, chưa đạt hiệu quả cao. Tỉ lệ Hội viên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện đạt 100%.
5. Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh:
5.1 Công tác tuyên truyền:
Công tác tuyên truyền, thông tin, giới thiệu về tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đến sinh viên đã được các chi Hội chủ động thực hiện thông qua các hình thức như: tuyên truyền trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chương trình “Chào đón Tân sinh viên”, đối thoại trực tiếp, giới thiệu về Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên với tân sinh viên, tuyên truyền bằng bản tin hàng tuần, hàng tháng, các mạng xã hội, website, qua hệ thống diễn đàn trên mạng, pano, áp phích đến các chi hội và từng Hội viên.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, hoạt động cũng được đầu tư nhiều hơn. Trang thông tin điện tử Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên Bộ môn được cải tiến, xây dựng mới.
Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong đợt hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh sinh viên 09/01. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong đợt hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh sinh viên 09/01 như chương trình văn nghệ truyền thống, lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện, phát động phong tràoSinh viên 5 tốt”.
5.2 Công tác hội viên:
Thông qua công tác tuyên truyền và toàn bộ hoạt động của mình, Liên chi hội đã chủ động tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội đến với sinh viên, thu hút, vận động sinh viên tham gia các hoạt động của Hội, qua đó vận động gia nhập Hội sinh viên. Công tác phát triển hội viên được Liên chi hội đặc biệt lưu tâm cải tiến, xây dựng nhiều phương pháp mới.
Kết nạp 221 Hội viên mới của 3 chi Hội khóa 39 trong nhiệm kỳ, trong đó có 206 sinh viên được kết nạp nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.
100% Hội viên có thẻ Hội, phát hành thẻ hội cho Hội viên mới, cấp mới cho Hội viên mất thẻ tổng cộng323 thẻ. Tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho Hội viên sinh viên sử dụng thẻ Hội để đăng ký: ưu tiên học bổng, giảm học phí học kỹ năng, tham dự hội thảo miễn phí.
Chất lượng, tính tích cực của hội viên được tăng lên, số Hội viên ưu tú giới thiệu cho Đoàn trong nhiệm kỳ đạt 40, trong đó 40 hội viên được kết nạp Đoàn.
Trong nhiệm kỳ qua, có 2 cán bộ và 6 Hội viên của Liên chi Hội được đi học Cảm tình Đảng, 4 đồng chí đang làm hồ sơ.

5.3 Công tác Liên Chi hội, chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm:
Hiện nay, Liên chi hội có 2 câu lạc bộ và 9 chi hội với tổng cộng 800 Hội viên. Các chi hội và CLB đều xây dựng được chương trình hoạt động cụ thể, chủ động trong công tác, thực hiện tốt chỉ đạo của Liên chi hội, Hội Sinh viên trường.
Nhìn chung hoạt động của các chi hội và CLB ngày càng nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng, có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, đặc sắc. Đặc biệt có những chương trình lớn được mở rộng quy mô toàn trường, liên kết, phối hợp với các đơn vị kết nghĩa và tạo được mối quan hệ đối tác với các doanh nghiệp lớn đã thu hút được sự quan tâm của sinh viên trong và ngoài Bộ môn. Bên cạnh các chương trình đạt chất lượng tốt do các đơn vị tiếp tục đăng cai như: Tiến hóa – Evolution…
Liên chi hội tiếp tục phát huy mô hình Phân công các Ban chuyên môn trực tiếp quản lý các chi hội; từ đó góp phần chỉ đạo, hỗ trợ và tăng cường nắm bắt thông tin, dư luận tại các đơn vị. Duy trì họp giao ban định kì hàng tháng để nắm bắt tình hình dư luận sinh viên thông qua các chi hội.
Hoạt động chi hội trong năm học qua tiếp tục được đầu tư, loại hình ngày càng đa dạng, đồng thời nâng cao khả năng nắm bắt tình hình sinh viên, hỗ trợ nhiều hơn về đời sống vật chất, tinh thần.
Các chi hội nhìn chung có sức sống, vừa thực hiện các nội dung chỉ đạo của Liên chi hội, vừa duy trì tốt và sáng tạo thêm các hoạt động đặc trưng của chi hội mình.
5.4 Công tác cán bộ Hội:
Ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên, Liên chi hội đã tổ chức buổi giao lưu với các bạn sinh viên đã từng tham gia công tác Đoàn tại Trường THPT nhằm tạo điều kiện cho tân sinh viên giao lưu, học hỏi thể hiện bản thân cũng như phát hiện và phát triển nguồn nhân lực cho các chi hội, Liên chi hội.
Duy trì tập huấn những vấn đề cơ bản về Hội Sinh viên Việt Nam dành cho cán bộ Hội Sinh viên năm 1. Tập huấn cán bộ Hội, lấy nguồn từ Sinh viên 5 tốt của Liên chi Hội.
Nâng cao tiêu chuẩn Cán bộ Hội các cấp đặc biệt là tiêu chuẩn điểm học tập nhằm nâng cao chất lượng tư duy và hoạt động của cơ sở.
Liên chi hội có 1 cán bộ Hội tiêu biểu được tuyên dương trong Lễ khai giảng năm học.
Liên chi hội phối hợp cùng Đoàn Bộ môn triển khai cuộc vận động “Phong cách cán bộ Đoàn - Hội”; đảm bảo 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn trong năm học; khuyến khích cán bộ Hội tham gia Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên.
5.5 Công tác kiểm tra, giám sát:
Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ và kiểm tra chuyên đề về Hội vụ (quy trình kết nạp Hội viên mới và quy trình giới thiệu Hội viên cho Đoàn).
 Thường trực Liên chi hội thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, hội họp, sử dụng thông tin liên lạc qua website Hội Sinh viên trường và email; quản lý về tổ chức, cán bộ Hội viên sinh viên trên phần mềm M. Excel.
5.6 Công tác chỉ đạo:
Thực hiện nghiêm túc chế độ họp BCH Liên chi hội hàng tuần vào chiều thứ tư, họp Ban chấp hành và chi hội mở rộng vào chiều thứ tư cuối tháng. Phân công các tiểu Ban phụ trách hỗ trợ hoạt động các chi hội.
Điểm hạn chế trong công tác chỉ đạo là chế độ thông tin báo cáo, tổng hợp số liệu kết quả của Liên chi hội chưa thật sự khoa học, bài bản, toàn diện, khả năng đúc kết phong trào còn chưa tốt.
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ:
1.1
100% Hội viên sinh viên được học tập các chủ truơng, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII.
Đạt
1.2
100% Hội viên, sinh viên được tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”  và “Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”.
Đạt
1.3
100% chi hội tham gia các “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”.
Đạt
1.4
Giới thiệu 40 hội viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đoàn. 40 Hội viên.
100%
Đạt
1.5
Liên chi hội tổ chức hội thi kiến thức chuyên ngành và 30 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. 35 đề tài.
116,7%
Đạt
1.6
Thực hiện mỗi chi hội một công trình thanh niên xanh -sạch đẹp được Hội sinh viên trường công nhận.
100%
Đạt
1.7
Đảm bảo tham gia 3 chiến dịch tình nguyện lớn của trường trong năm: Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh.
100%
Đạt
1.8
Đảm bảo tổ chức 2 chương trình tình nguyện cấp Liên chi hội trong năm: Vì nụ cười trẻ thơ, Đêm hội trăng rằm.
100%
Đạt

VI. THÀNH CÔNG - HẠN CHẾ - BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
1. Thành công:
Công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ I đã có những bước phát triển đáng kể. Hai cuộc vận động và năm chương trình trong nhiệm kỳ qua đã được Liên chi hội đầu tư, triển khai hiệu quả, mang tính thiết thực cao, phát huy tính sáng tạo, sự năng động, khả năng chuyên môn, thu hút đông đảo Hội viên sinh viên tham gia. Nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành tốt và vượt mức đề ra. Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nỗ lực học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cũng như thể hiện tình cảm vì cộng đồng, chung tay góp sức trong thời kỳ đất nước hội nhập quốc tế.
2. Hạn chế:
Điều kiện cơ sở vật chất vẫn còn thiếu so với quy mô và nhu cầu hoạt động của sinh viên dẫn đến tình trạng khó khăn cho các chi hội, câu lạc bộ trong việc tổ chức chương trình. Nhiều chương trình học thuật vẫn không đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tất cả sinh viên Bộ môn, các giải thưởng nghiên cứu khoa học vẫn còn hạn chế do thiếu nguồn tài trợ.
Một số cán bộ Hội còn thụ động, thiếu kỹ năng, chưa phát huy hết vai trò và trách nhiệm của mình đối với việc triển khai các chương trình của Hội đến với sinh viên, kênh thông tin còn yếu, chưa nắm bắt kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác Hội và phong trào sinh viên.
Vẫn còn một số lượng nhỏ sinh viên có biểu hiện tiêu cực, chủ quan, chưa tích cực tham gia vào các hoạt động Đoàn - Hội, thiếu quan tâm với các chương trình do Đoàn - Hội tổ chức.
3. Bài học kinh nghiệm:
Phải thường xuyên quan tâm, sâu sát hơn nữa đến sinh viên để kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên từ đó tổ chức những chương trình thiết thực, phù hợp và thu hút được đông đảo sự tham gia, phát huy trí tuệ và tính sáng tạo của sinh viên thông qua các hoạt động của Hội.
Thường xuyên thay đổi nội dung và hình thức của các chương trình, không đi theo lối mòn cũ, khơi dậy tiềm năng và sáng tạo của sinh viên thông qua các cuộc thi mang tính học thuật cao và thiết thực, tạo sự tin tưởng và hợp tác tích cực của sinh viên và xã hội.
Chú trọng hơn nữa đến công tác tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên cán bộ Hội các cấp vì đây chính là nhân tố kế thừa và có ý nghĩa quyết định đến việc duy trì và phát triển phong trào sinh viên. Bên cạnh đó, cũng cần tích cực tìm kiếm, phát hiện những nhân tố có thành tích học tập tốt, uy tín để mời gọi tham gia công tác Hội và bồi dưỡng trở thành các thủ lĩnh sinh viên.
BCH LIÊN CHI HỘI HỘI NHIỆM KỲ I

Tải văn bản bấm để tải

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.