Halloween party ideas 2015


                       HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
       TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
              BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                            ***                                       Thủ Đức, ngày 11 tháng 12 năm 2015


BIÊN BẢN
HỌP GIAO BAN THÁNG 12
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ


- Chi hội DH12SH: vắng;                                    - Chi hội DH14SM: 2 đ/c;
- Chi hội DH13SHA: 1 đ/c;                                 - Chi hội DH15SHA: 3 đ/c;
- Chi hội DH13SHB: vắng;                                 - Chi hội DH15SHB: 1 đ/c;
- Chi hội DH13SM: 2 đ/c;                                   - Chi hội DH15SM: 3 đ/c;
- Chi hội DH14SHA: 3 đ/c;                                 - CLB Duolingo: 1 đ/c;
- Chi hội DH14SHB: 3 đ/c;                                 - Đội văn nghệ MFB: 1 đ/c.


II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
- DH14SHA, DH15SHB, DH15SM, DH13SM, DH14SM thiếu bài cảm nghĩ 29/12. Hạn chót trước 16h00 ngày 12/12;
- Danh sách hội viên ưu tú: nhắc nhở tranh thủ nộp trước ngày 12/12;
- Nhắc nhở xem thông tin trên trang văn phòng hội;
- Nhắc nhở dự Hội nghị: 07h00 ngày 27/12/2015 tại hội trường Cát Tường;
- Số lượng các Chi hội: 7 đ/c (trừ những bạn SV5T cấp LCH), Đội, CLB: 5 đ/c;
- Các Chi hội gửi danh sách về trước 16h00 ngày 15/12 phải đảm bảo số lượng Hội viên tiêu biểu, cán bộ hội nên có mặt đầy đủ;
- Trang phục: áo Hội/ áo sơ-mi trắng;
- Tuần sau sẽ làm Hội nghị giữa các ban;
- Ban Tổ chức – Nhân sự:   họp vào lúc 17h00 ngày 15/12;
- Ban Hậu cần:   họp vào lúc 17h00 ngày 19/12;
- Ban Văn thư:   họp vào lúc 17h00 ngày 18/12;
- Ban Truyền thông:   họp vào lúc 17h00 ngày 17/12;
- Ban SV5T:   họp vào lúc 17h00 20/12;
- Các Chi hội còn thụ động;
- 07h30 ngày 12/12 Ủy viên Hậu cần các Chi hội hỗ trợ làm background Hội nghị.
                    THƯ KÝ                                                                             CHỦ TỌA
         Nguyễn Thị Anh Thư                                                              Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.