Halloween party ideas 2015


                  HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
          BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                        ***                                             Thủ Đức, ngày 28 tháng 11 năm 2015.
BIÊN BẢN
HỌP MỞ RỘNG 28/11/2015
I.THÀNH PHẦN THAM DỰ
- BCH LCH: 2 đồng chí;
- Chi hội DH12SH: 2 đồng chí;                 - Chi hội DH13SHA: 3 đồng chí;
- Chi hội DH13SHB: 3 đồng chí;              - Chi hội DH13SM: 5 đồng chí;
- Chi hội DH14SHB: đồng chí;                 - Chi hội DH15SHA: 5 đồng chí;
- Chi hội DH15SHB: 4 đồng chí               - Chi hội DH15SM: 7 đồng chí;
- Đội Văn nghệ: 2 đồng chí.
II.NỘI DUNG CUỘC HỌP
2.1. Ban Sinh viên 5 tốt
- Thông báo tập thể Sinh viên 5 tốt: 7h00 họp ở Cát Tường;
- Các Chi hội xem lai danh sách Sinh viên 5 tốt để kiểm tra thông tin cá nhân, chỉnh sửa lại sớm;
- Ban chấp hành chỉnh sửa lại danh sách Sinh viên 5 tốt cấp trường để đảm bảo quyền lợi hội viên.
2.2. Ban Văn thư triển khai thông tin cuộc thi “Sinh viên 5 tốt – Những kỉ niệm đẹp”
- Thời gian: từ ngày 01/11/2015 đến ngày 29/02/2016;
- Gồm thi viết và sáng tác ca khúc;
- Hình thức dự thi
+ Bài viết: không quá 3000 chữ, đánh máy, thông tin cá nhân, thông tin nhân vật;
+ Ca khúc: ca khúc mới, chưa dự thi cuộc thi nào, bản thu âm mp3;
- Có thể xem chi tiết trên trang văn phòng hội;
- Để cho Hội trưởng về thông báo các bạn để đăng ký số lượng bài viết;
- Các Chi hội về tìm hiểu các nhân vật, câu chuyện. Chốt bài vào kỳ họp giao ban tháng 12.
- Các Chi hội đồng ý với phương án “tự đăng ký”. Chốt câu trả lời ngày 12/12/2015.
2.3. Cấp giấy chứng nhận chương trình tình nguyện dời lại kỳ họp giao ban tháng 12
2.4. Đánh giá chương trình Bio – Tri ân xanh
- Hoàn thành được mục đích đã đề ra;
- Còn bị động nhiều chỗ: khâu Tổ chức, các Ban, các Chi hội, Truyền thông, Hậu cần, Nội dung, Sân khấu;
- Tạo được không khí thân mật, vui vẻ cho khách mời; anh, chị các khóa, thầy, cô về khá đông đủ;
- Chương trình hoành tráng khá thành công;
- Khóa 15 rút kinh nghiệm;
- Theo lệnh của Thầy Đôn, mỗi Chi hội viết 1 bài cảm nhận về chương trình để đưa vào kỷ yếu 15 năm thành lập Bộ môn. Thời hạn: 14h00 ngày 05/12 (gửi về mail Liên chi hội).
2.5. Chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên
- Dự kiến cuối tháng 12 (27/12);
- Hội nghị tổng kết
+ Khen thưởng Hội viên tiêu biểu: Chi hội nộp danh sách theo thứ tự ưu tiên (không quá 5 đ/c, Chi hội DH12SH không quá 10 đ/c);
+ Báo cáo kết quả, để ra phương hướng, kiện toàn Ban chấp hành, khen thưởng Sinh viên 5 tốt, hội viên tiêu biểu;
+ Chốt danh sách ngày 12/12/2015;
- Nhắc nhở: các lớp nên xem thông báo trên trang Văn phòng hội thường xuyên;
- Phân công các lớp số đ/c đến dự: Đại diện, Sinh viên 5 tốt, Hội viên tiêu biểu;
- Cho ứng cử kiện toàn Ban chấp hành Liên chi hội;
- Công khai danh sách Ban chấp hành các Chi hội, CLB – Đội – Nhóm;
- Các Chi hội kiện toàn lại Ban chấp hành.
                    THƯ KÝ                                                                             CHỦ TỌA         Nguyễn Thị Anh Thư                                                              Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.