Halloween party ideas 2015


                       HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
       TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
              BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                            ***                                         Thủ Đức, ngày 25 tháng 11 năm 2015


BIÊN BẢN
HỌP RÚT KINH NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH BIO TRI ÂN XANH
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ
- Ban Tổ chức;
- Ban Truyền thông;
- Ban Nội dung;
- Ban Sân khấu – Kĩ thuật;
- Ban Hậu cần;
- Đ/c Nguyễn Phan Thành;
- Đ/c Ngô Công Hậu.
II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
2.1. Ban Sân khấu – Kĩ thuật
- Chưa thống nhất về bản vẽ, sân khấu chưa được đẹp;
- Kĩ thuật: chậm trễ về bản vẽ.
2.2. Ban truyền thông
- Chưa thống nhất nội dung đăng, thời gian, thiết kế;
- Chưa thống nhất được danh sách mời thầy (cô);
- Tiếp tân chưa tốt;
- Phần chụp hình, quay phim: chưa có tinh thần trách nhiệm, còn thiếu nhân lực.
2.3. Ban Nội dung
- Lên được kế hoạch kịch bản chi tiết, chạy được chương trình nhưng vẫn còn nhiều sai sót đã khắc phục được.
2.4. Ban Hậu cần
- Đã lo được khoảng 80% những gì cần chuẩn bị;
- Không đi họp đủ làm trưởng ban phải lo hết;
- Lực lượng hỗ trợ còn thiếu, không có tinh thần (đặc biệt 15SHB);
- Vẫn chưa biết được nhiệm vụ của mình, chưa tự giác;
- Nấu buffet: nấu xong không dọn dẹp, không rửa chén;
2.6. Ý kiến các Ban
- Bên tiếp tân không được mang đồ ăn cho;
- Bàn tiếp tân không đủ người để giữ xe;
- Thi nấu ăn: nguyên liệu không đủ do các lớp lấy quá nhiều;
- Thêm sinh viên các khóa cùng lên cắt bánh;
- Âm thanh yếu, không nghe rõ, chiếu clip không nghe tiếng (do người chỉnh mic không chỉnh);
- Hậu cần: người dọn bàn bên Úc không đủ do thiếu lực lượng trầm trọng, chưa nắm chắc số lượng tham gia -> nhắc nhở hội viên các lớp;
- Kịch bản thay đổi do yêu cầu của thầy, cô đại biểu;
- Sân khấu – kĩ thuật: chưa linh hoạt, cần nghe rõ MC;
- Phát biểu của cựu SV bị cắt do cháy chương trình;
- Phó Ban tổ chức Đăng tự nhận xét
+ Không theo sát chương trình -> thiếu sót;
+ Truyền thông chưa làm nổi bật chương trình, tiếp tân còn thụ động khi tặng quà ra về;
+ Hậu cần không ở lại dọn dẹp.
- Phó Ban tổ chức Tín
+ Truyền thông: Tiếp tân chỉ lo chụp hình;
+ Chụp ảnh ở góc không có người;
+ Hậu cần hơi nóng tính.
- Trưởng Ban tổ chức:
+ Chưa hoàn thành tốt;
+ Chưa theo sát được vì các bạn không báo cáo thường xuyên, không báo cáo cho trưởng BTC;
+ Sân khấu – kĩ thuật: kích thước không đúng với bản vẽ;
+ Truyền thông: chưa có nổi bật, đăng bài không đúng với thời gian, bái viết chưa hoàn chỉnh, người quay chính bỏ máy;
+ Nội dung: kịch bản hơi trễ.
- Đ/c Thành
+ BTC: những người trong BTC không có sự hỗ trợ lẫn nhau, không tiếp thu ý kiến của nhau;
+ Không liên kết được các Ban;
+ Chưa có mốc thời gian chốt cụ thể;
+ Cái tôi bản thân quá lớn -> Cần nghĩ cho tập thể hơn;
+ Chưa báo cáo việc kiểm tra phông màn;
+ Ban Hậu Cần: phân công nhiệm vụ bên chạy bàn và nấu ăn chưa cụ thể;
+ Ban Nội dung: cần kiểm tra các Ban khác, phải hoàn thành sớm kịch bản chương trình, nội dung chưa chính xác, hơi xa thực tế;
+ Cổng chào khác với bản vẽ;
+ Ban tổ chức chưa ở lại dọn dẹp sau chương trình (tin tưởng các lớp quá cao);
+ Cần gắn kết tình cảm giữa các ban.
- Đ/c Hậu
+ Chương trình chưa thành công;
+ Không có báo cáo, làm người khác không hiểu mình đang làm gì;
+ Sân khấu – kĩ thuật: sai lệch về kích thước, chưa có tinh thần, không kiên nhẫn;
+ Hậu cần: đăng ký phụ Ban này lại chạy sang giúp Ban khác;
+ Truyền thông: chụp hình đẹp, đầy đủ, tiếp tân mặc váy quá ngắn dễ gây phản cảm;
+ Nội dung: chuẩn bị bục phát biểu;
+ Hỗ trợ: cần ghi chép đầy đủ;
ð Cần rút kinh nghiệm cho năm sau.
                    THƯ KÝ                                                                             CHỦ TỌA
         Nguyễn Thị Anh Thư                                                              Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.