Halloween party ideas 2015

                       HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
       TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
              BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                            ***                                         Thủ Đức, ngày 17 tháng 11 năm 2015

BIÊN BẢN
HỌP BTC CHƯƠNG TRÌNH BIO - TRI ÂN XANH
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ban Tổ chức;
- Ban Truyền thông;
- Ban Nội dung;
- Ban Sân khấu – Kĩ thuật;
- Ban Hậu cần;
- Đ/c Ngô Công Hậu.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
2.1. Ban Sân khấu – Kĩ thuật
- Chuẩn bị xong sân khấu, đang ráp các chi tiết sân khấu, cổng;
- Ngày 18/11 ráp xong chi tiết, sáng 19/11 thuê dàn karaoke;
- Hỗ trợ: 5 – 6 người đi thường xuyên.
2.2. Ban truyền thông
- Chưa làm mẫu thẻ đeo xong, bảng tin, thẻ phụ (đã in nhưng chưa lấy);
- Ngày 18/11 họp lần nữa;
- Khó khăn về khách mời (một số không đi được, chỉ có 5 người phụ thi nấu ăn);
- Gắn hoa ngày 18/11: chưa mua dây (trước 17h00 ngày 18/11 chốt treo poster);
- Phần chụp hình: các bạn chụp theo cảm hứng, chưa chụp đúng góc độ. Tập luyện ít: Quân, Phát, Linh (có lí do). Ngày 18/11 tập trung các bạn chụp ảnh;
- 1 số người ở dưới quê chưa lên;
- Viết bài chưa ổn.
2.3. Ban Nội dung

- Hủy câu đố vui;
- Đã có kịch bản chi tiết chương trình, buổi tối sẽ gửi;
- 13h00 ngày 18/11 chạy chương trình (BTC và hỗ trợ có mặt trước 13h);
- Đã phân công ban Nội dung chạy hỗ trợ chương trình, bắt cặp học chạy chương trình.
2.4. Ban Hậu cần
- Ngày 18/11 chuẩn bị xong củi, hỗ trợ các lớp nấu ăn;
- 13h00 Ngày 18/11 tập trung sớm hướng dẫn chạy bàn;
- Đã mua, đặt đầy đủ những thứ cần thiết;
- 07h00 – 07h30 ngày 19/11 hỗ trợ ăn sáng.
2.5. Thông báo
- Việc tặng quà sinh viên – cựu giảng viên: tiếp tân tặng quà lúc ra về;
- Tìm chỗ bố trí tên, logo, mẫu áo, thùng phiếu ở bảng điểm;
2.6. Ý kiến CHT
- BTC: báo cáo trễ với ban chỉ đạo;
- Trưởng ban Tổ chức chưa có sức thuyết phục với mọi người. Cần lấy ý kiến của mọi người trước khi ra quyết định;
- Phó ban chưa nắm rõ các ban mình quản lý;
- Ban Truyền thông: chưa quản lý được thành viên;
- Ban Nội dung: còn người chưa nắm được nội dung chương trình;
- Phó ban (Hải Đăng) chưa có trách nhiệm với công việc, chưa nắm được lịch lao động các lớp;
- Ban Sân khấu – Kĩ thuật: tinh thần tốt nhưng cách ứng xử chưa tốt;
- Ban Hậu cần: chỉ thấy trưởng ban làm;
=> Không có sự gắn kết, cần rút kinh nghiệm K13.
- Việc họp BTC chưa khoa học;
- Phân chia công việc chưa đều;
- Khâu tổ chức trễ -> cần làm cho kịp;
- Giữa các thành viên BTC cần giải quyết -> tập trung làm chương trình;
- Giữ sức khỏe, làm việc hợp lý;
- Giữ thái độ với nhau;
=> Cần rút kinh nghiệm, làm gương cho K15.
2.7. Trưởng BTC nhận xét
- Ban truyền thông: chỉ xin được một số hình, nhưng không đủ chất lượng cần cố gắng hoàn thành công việc;
- Cần báo cáo công việc mỗi ngày;
- Phần câu đố cố gắng thực hiện;
- Truyền thông trước 3h00 phải xong poster, hoa cài áo, trang trí bong bóng;
- 19h00 – 20h00 ngày 18/11 chuẩn bị 1 xe máy đi lấy cúp lưu niệm;
- Mượn khay đựng quà;
- Tiếp tân: hướng dẫn kỹ (cẩn thận);
- Chú ý lời đ/c Hậu;
- Tối 19/11 BTC họp mặt lại;
- Báo thông tin liên tục với trưởng BTC.
                    THƯ KÝ                                                                             CHỦ TỌA
         Nguyễn Thị Anh Thư                                                              Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.