Halloween party ideas 2015


CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên
Bộ môn Công nghệ Sinh học
 Lần II, Nhiệm kỳ 2014 - 2016
Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Lần II, Nhiệm kỳ 2014 - 2016 diễn ra 01 phiên vào lúc 13h00 ngày 27 tháng 12 năm 2014 (Thứ bảy) tại phòng CT.202, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM  (KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM).

-      Đại biểu tập trung về phòng
-      Tiếp đón khách mời
-      Văn nghệ chào mừng đầu giờ
-      Nghi thức khai mạc Đại hội
-      Giới thiệu khách mời
-      Hiệp thương Ban thẩm tra tư cách đại biểu
-      Hiệp thương Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký
-      Báo cáo kết quả thẩm tra và biểu quyết tư cách đại biểu
-      Biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội
-      Phát biểu khai mạc Đại hội
-      Trình bày Báo cáo tổng kết Công tác Hội và phong trào Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Nhiệm kỳ I (2012 - 2014)
-      Trình bày Phương hướng Công tác Hội và phong trào Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Nhiệm kỳ II (2014 - 2016)
-      Trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Nhiệm kỳ I (2012 - 2014)
-      Hướng dẫn Đại biểu thảo luận thực hiện phiếu biểu quyết Văn kiện
-      Giới thiệu Đề án nhân sự Ban chấp hành, Ban kiểm tra Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Nhiệm kỳ II (2014 - 2016)
-      Thảo luận và biểu quyết thông qua Đề án nhân sự
-      Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Nhiệm kỳ I (2012 - 2014) tuyên bố mãn nhiệm kỳ
-      Giới thiệu Danh sách nhân sự ứng cử Ban chấp hành, Ban kiểm tra Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Nhiệm kỳ II (2014 - 2016)
-      Biểu quyết thông qua Danh sách nhân sự ứng cử
-      Hiệp thương Ban chấp hành, Ban kiểm tra Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Nhiệm kỳ II (2014 - 2016)
-      Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Nhiệm kỳ II (2014 - 2016)
-      Văn nghệ giữa giờ
-      Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Nhiệm kỳ II (2014 - 2016)
-      Ra mắt Ban chấp hành, Ban kiểm tra Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Nhiệm kỳ II (2014 - 2016)
-      Phát biểu chỉ đạo của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường
-      Phát biểu chỉ đạo của BCN Bộ môn
-      Phát biểu chào mừng của Ban Thường vụ Đoàn Bộ môn
-      Tặng quà cho Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Nhiệm kỳ I (2012 - 2014)
-      Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong Công tác Hội và phong trào Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Nhiệm kỳ I (2012 - 2014)
-      Thông qua biên bản Đại hội
-      Thông qua Nghị quyết Đại hội
-      Nghi thức bế mạc Đại hội

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.