Halloween party ideas 2015

        
        HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM – TP. HỒ CHÍ MINH
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
     BCH LCH SINH VIÊN BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN II, NHIỆM KỲ 2014 - 2016
                                                ***                                  Thủ Đức, ngày 27 tháng 12 năm 2014
DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
LẦN II, NHIỆM KỲ 2014 - 2016
STT
Họ
Tên
Ngày sinh
Dân tộc
Tôn giáo
Quê Quán
Chi hội
1
Lê Phương
Duy
15.04.1995
Kinh
Thiên Chúa
Đồng Nai
DH13SHB
2
Danh
Giỏi
20.08.1995
Khmer
Không
Kiên Giang
DH14SHA
3
Ngô Công
Hậu
08.10.1994
Kinh
Không
Bến Tre
DH12SH
4
Lê Thị Yến
Nhi
23.01.1995
Kinh
Không
Tiền Giang
DH13SHB
5
Đặng Thành
Phu
17.02.1994
Kinh
Không
Bến Tre
DH12SH
6
Nguyễn Thu
Phương
23.09.1995
Kinh
Không
Bình Phước
DH13SHA
7
Nguyễn Hoàng
Sơn
27.05.1996
Kinh
Không
Tiền Giang
DH14SM
8
Mai Đức
Sỹ
16.03.1995
Kinh
Không
Lâm Đồng
DH13SM
9
Nguyễn Thị Huế
Tiên
22.01.1995
Kinh
Không
Bến Tre
DH13SHA
10
Quảng Thị Phước
Tín
14.05.1995
Chăm
Bà La Môn
Ninh Thuận
DH14SHB
11
Nguyễn Tây
Y
28.05.1996
Kinh
Không
Bến Tre
DH14SHA
BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI NHIỆM KỲ I


Tải văn bản bấm để tải

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.