Halloween party ideas 2015

Thời gian
Chương trình
Nội dung - Phân công
Phối hợp
chuẩn bị
12g30 – 13g00
Đại biểu tập trung tại phòng CT101
- Ban Lễ tân có mặt tại phòng chuẩn bị hồ sơ, bàn tiếp tân.
Đón tiếp khách mời: Đ/c Minh Thư
- Ban Hậu cần có mặt chuẩn bị nước uống cho Đại biểu, kiểm tra lần cuối về trang trí trong HT (Đ/c Tiên)
- Bộ phận trình chiếu chuẩn bị máy móc, thiết bị (Đ/c Phu)
- Lễ tân đón Đại biểu phát tài liệu, hồ sơ Đại hội và hướng dẫn Đại biểu ngồi theo đúng chỗ ngồi đã xếp (Đ/c Minh Thư)
- Âm thanh mở nhạc cổ động (Đ/c Phu)
- Đ/c M.Phương đọc trên Micro: Yêu cầu các chi hội điểm danh số lượng ĐB và báo cáo với BTC ĐH.
- Chuẩn bị làm biên bản thẩm tra tư cách ĐB.
- Ổn định ĐB, sinh hoạt tập thể, tập hát trước bài Hội ca.
- Lễ tân chuẩn bị danh sách ĐB khách mời cho Đ/c Phúc duyệt trước khi đưa MC giới thiệu
- Tổng kiểm tra chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội: Đ/c Nhi
* Lưu ý: Ban thẩm tra tư cách đại biểu (Đ/c M.Phương thường xuyên nhắc nhở các đại biểu khẩn trương di chuyển vào chỗ ngồi để nhanh chóng ổn định).
- Kiểm tra cơ sở vật chất: hoa, bảng tên Đoàn Chủ tịch, Thư ký, khách mời, nước uống của khách mời,… (Đ/c Tiên và bộ phận lễ tân, hậu cần).

- Bộ phận lễ tân hướng dẫn khách mời vào phòng, ngồi theo sơ đồ.
13g00  – 13g30
Chào mừng đại biểu
Đ/c MC: “Đại hội đại biểu LCHSV Bộ môn Công nghệ sinh học Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ II (2014 – 2016) nhiệt liệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng quý vị khách quý về dự Đại hội ngày hôm nay”.
- Mở nhạc chào mừng
13g30 – 13h45
Chương trình văn nghệ khai mạc Đại hội
- Bộ phận hậu cần chuẩn bị kê bàn ghế Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, bảng tên, hoa, nước uống, tài liệu cho Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký.
- Bộ phận lễ tân chú ý phục vụ nước cho các đại biểu khách mời.
- Các tiết mục văn nghệ:
1) ……………………………………..
2) ……………………………………
- Đoàn chủ tịch tập trung ở khu vực gần sân khấu để nhanh chóng di chuyển lên vị trí làm việc.
13h45 – 13g55
Nghi thức chào cờ
Đ/c MC bước lên bục phát biểu, đọc:
Xin mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể đại hội đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, để điện thoại ở chế độ im lặng chuẩn bị làm lễ chào cờ.

-         Nghiêm!
-         Chào cờ.
-         Quốc ca!
-         Bài ca chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam!
-         Thôi! Nghi thức chào cờ đã xong. Xin cảm ơn và kính mời quí vị đại biểu, quí thầy cô cùng toàn thể đại hội an tọa.
- Mở nhạc Quốc ca, Hội ca, đại biểu đại hội hát theo.

13h55 – 14g00
Tuyên bố lý do
Đ/c MC bước lên bục, đọc:
Kính thưa quí đại biểu, quí thầy cô cùng toàn thể đại hội. Thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và Hướng dẫn của Ban thư ký Hội Sinh viên Trường, được sự chấp thuận của Ban thư kí hội sinh viên trường, thực hiện kế hoạch số 05/KH-HSV của Ban chấp hành LCHSV bộ môn CNSH trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
Hôm nay, LCHSV Bộ môn công nghệ sinh học Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM chính thức triệu tập ……….. đại biểu, Đại hội tiến hành nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu LCHSV bộ môn Công nghệ sinh học Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Lần I, nhiệm kỳ 2012 - 2014; xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Sinh viên của LCHSV  Bộ môn trong 2 năm tới; hiệp thương bầu Ban Chấp hành  LCHSV Bộ môn nhiệm kỳ II (2014 – 2016).
Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu về tham dự Đại hội đại biểu LCHSV Bộ môn Công nghệ sinh học Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Lần II, nhiệm kỳ 2014 – 2016 hôm nay.
- Đọc xong phần “Tuyên bố lý do” thì mở nhạc chào mừng.
14g00 – 14g05
Giới thiệu đại biểu
Đ/c MC tiếp tục đọc:
Đến dự  Đại hội ngày hôm nay, Ban tổ chức trân trọng đón tiếp các vị khách quý, xin trân trọng giới thiệu:
(Danh sách do Đ/c Phúc duyệt và chuyển)
Và sự hiện diện của ....... đại biểu là những Hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn ……… Hội viên, sinh viên Bộ môn Công nghệ sinh học Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM. Xin toàn thể Đại hội dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón toàn thể quý Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu LCHSV Bộ môn Công nghệ sinh học trường Đại học Nông Lâm TpHCM lần II, nhiệm kỳ 2014 – 2016 ngày hôm nay.
Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời đồng chí NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC- LCH Trưởng điều hành phần hiệp thương Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Xin kính mời đồng chí.
- Giới thiệu đại biểu nào thì mở nhạc chào mừng đại biểu đó.
14g05 – 14g10
Bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu
Đ/c Phúc bước lên bục, đọc:
Kính thưa Đại hội!
Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, để đảm bảo đại biểu tham dự Đại hội đủ tư cách và Đại hội có giá trị tiến hành, Hội nghi BCH LCHSV Bộ môn công nghệ sinh học lần thứ 5 ngày 23/12/14 đã thống nhất số lượng và thành phần Ban Thẩm tra tư cách đại biểu để trình và xin ý kiến Đại hội. Ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội dự kiến gồm 03 đồng chí có tên sau đây:
1. Đ/c Lý Minh Phương – LCH Phó - Trưởng ban
2. Đ/c Trần Thị Thảo Nguyên – UV BCH Chi hội DH13SHA- Phó ban
3. Đ/c Danh Giỏi - Chi hội trưởng DH14SHA - Thành viên
Kính trình và xin ý kiến Đại hội về số lượng và danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu (ngừng 1 chút).
Nếu Đại biểu không có ý kiến gì khác, đề nghị cho ý kiến biểu quyết.
- Đại biểu nào đồng ý với số lượng, thành phần và danh sách cụ thể Ban Thẩm tra tư cách đại biểu như đã trình bày, đề nghị biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết
- Đại biểu nào không đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Đại biểu nào có ý kiến khác.
Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 03 đồng chí có tên vừa nêu.
Đề nghị Ban thẩm tra tư cách đại biểu thực hiện nhiệm vụ. 
Xin cám ơn Đại hội.

14g10 – 14g15
Bầu Đoàn Chủ tịch
Đ/c MC tiếp tục đọc:
Kính thưa Đại hội, để điều hành Đại hội, Ban tổ chức Đại hội đã thống nhất số lượng, thành phần và nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội, trình xin ý kiến Đại hội như sau.
Về số lượng, dự kiến Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 đồng chí.
Về thành phần, Đoàn Chủ tịch gồm có BCH LCHSV Bộ môn CNSH nhiệm kỳ I và đại diện các chi hội.
Về danh sách, dự kiến Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí có tên sau đây:
1. NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC- LCH Trưởng
2. NGÔ CÔNG HẬU – UV BCH LCH
3. NGUYỄN THỊ HUẾ TIÊN – Chi hội DH13SHA
Xin trình và xin ý kiến Đại hội về số lượng, thành phần và danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch. (Ngừng 1 chút)
Nếu đại biểu không có ý kiến gì khác, đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết.
- Đại biểu nào đồng ý với số lượng, thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch như vừa trình bày, đề nghị biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết.
- Đại biểu nào không đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Đại biểu nào có ý kiến khác.
Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 03 đồng chí có tên vừa nêu.
Đề nghị Đại hội cho một tràng pháo tay chúc mừng. Kính mời Đoàn Chủ tịch lên bàn làm việc điều hành Đại hội. 
- Bộ phận hậu cần chuẩn bị kê bàn ghế Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, bảng tên, hoa, nước uống, laptop cho Đoàn Chủ tịch.
- Đoàn Chủ tịch tập trung ở khu vực gần sân khấu để nhanh chóng di chuyển lên vị trí làm việc.
- Mở nhạc chào mừng khi Đoàn Chủ tịch lên bàn làm việc.
PHẦN LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH
14g15 - 14g20
Đoàn Chủ tịch cử Đoàn Thư ký
Đ/c Phúc đứng lên tại chỗ, đọc:
Kính thưa Đại hội, nhằm giúp Đại hội ghi nhận lại toàn bộ diễn biến cũng như những ý kiến đóng góp, trao đổi của Đại biểu, Đoàn Chủ tịch Đại hội quyết định cử các đồng chí sau tham gia Đoàn Thư ký Đại hội:
1. Đ/c Nguyễn Thu Phương – UV BCH LCH
2. Đ/c Quảng Thị Phước Tín – Chi hội trưởng DH14SHB
Xin Đại hội cho một tràng pháo tay để mời Đoàn Thư ký lên bàn làm việc.

14g20 – 14g30
Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và biểu quyết thông qua tư cách đại biểu
Đ/c Phúc tiếp tục đọc:
Kính thưa Đại hội, để đảm bảo Đại hội diễn ra đúng theo quy định điều lệ Hội, trân trọng kính mời đ/c Lý Minh Phương- Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đại biểu LCHSV Bộ môn Công nghệ sinh học  Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Lần II, nhiệm kỳ 2014 – 2016.
Đ/c M.Phương lên bục phát biểu đọc báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (có văn bản riêng).
* Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thẩm tra:
Đ/c Hậu bước lên bục, đọc:
Kính thưa Đại hội, Đại hội vừa nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Xin ý kiến Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
(Ngừng 1 chút, nếu Đại biểu không có ý kiến, tiếp tục)
Nếu Đại biểu không có ý kiến gì khác, đề nghị đại hội cho ý kiến biểu quyết:
- Đại biểu nào đồng ý với báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu như đã trình bày, đề nghị biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Đại biểu nào không đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Đại biểu nào có ý kiến khác.
Như vậy, Đại hội đã thống nhất cao với kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Xin cám ơn Đại hội.
- Đ/c ………… chuẩn bị sẵn biên bản và tập trung ở khu vực gần sân khấu để nhanh chóng di chuyển lên vị trí làm việc.

14g30 – 14g35
Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Đ/c Tiên đứng lên tại chỗ, đọc:
Kính thưa Đại hội, nhằm thống nhất chương trình làm việc của Đại hội, tôi xin thay mặt Đoàn Chủ tịch trình và xin ý kiến Đại hội về chương trình làm việc Đại hội đại biểu LCHSV Bộ môn Công nghệ sinh học Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Lần II, nhiệm kỳ 2014 – 2016. Chương trình dự kiến diễn ra trong một phiên, cụ thể như sau: ( có văn bản riêng)
Kính thưa Đại hội, tôi vừa thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo chương trình Đại hội. Xin mời các đại biểu cho ý kiến về chương trình làm việc của Đại hội (ngừng 1 chút).
Nếu đại biểu Đại hội không có ý kiến gì khác, đề nghị các đại biểu cho ý kiến biểu quyết.
- Đại biểu nào đồng ý với chương trình làm việc của Đại hội như trình bày, đề nghị biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết
- Đại biểu nào không đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Đại biểu nào có ý kiến khác.
Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua với chương trình làm việc Đại hội đại biểu LCHSV Bộ môn Công nghệ sinh học Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Lần II, nhiệm kỳ 2014 – 2016.
Xin cám ơn Đại hội.
Chờ Đại hội vỗ tay xong, tiếp tục đọc:
Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phúc – LCH trưởng phát biểu khai mạc Đại hội.
Trân trọng kính mời.

14g35 – 14g40
Phát biểu khai mạc
Đ/c Phúc bước ra bục phát biểu, tuyên bố khai mạc Đại hội (theo văn bản chuẩn bị sẵn và danh sách đại biểu).
- Mở nhạc chào mừng khi đồng chí … lên phát biểu khai mạc.
14g40 – 15g10
Trình bày tóm tắt Dự thảo Văn kiện Đại hội
Đ/c Phúc di chuyển về bàn đứng tại chỗ đọc:
Kính thưa Đại hội, trong 2 năm qua, tập thể Hội viên, sinh viên Bộ môn Công nghệ sinh học Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã nỗ lực không ngừng, ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội LCHSV bộ môn lần thứ I (2012 - 2014). Nhằm đánh giá một cách nghiêm túc những thành công và hạn chế của công tác Hội và phong trào sinh viên của bộ môn nhiệm kỳ I, làm cơ sở quyết định phương hướng hoạt động trong 2 năm tới, Ban Chấp hành LCH Sinh viên bộ môn nhiệm kỳ I đã xây dựng Dự thảo Văn kiện trình Đại hội.

Sau đây, kính mời đồng chí Ngô Công Hậu thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết của Dự thảo Văn kiện.
Xin kính mời đồng chí.

Đ/c Phúc đứng lên tại chỗ đọc:
Kính thưa Đại hội, vừa rồi, chúng ta đã được nghe tóm tắt các hoạt động đã được thực hiện trong nhiệm kỳ I, tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Huế Tiên thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt Phương hướng Công tác Hội và phong trào sinh viên LCH Sinh viên bộ môn CNSH nhiệm kỳ II (2014 – 2016).
Xin trân trọng kính mời.
Đ/c Tiên bước ra bục phát biểu và trình bày văn bản đã chuẩn bị sẵn.
- Mở nhạc chào mừng khi đồng chí …….. lên phát biểu.

Đ/c Hậu đứng lên tại chỗ và tiếp tục đọc:
Xin trân trọng cám ơn đ/c Nguyễn Thị Huế Tiên
Kính thưa Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành LCHSV Bộ môn Công nghệ sinh học Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM nhiệm kỳ I đã có những thành công nhất định trong quá trình công tác cũng như hoạt động nhưng bên cạnh đó cũng còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Sau đây, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành LCHSV Bộ môn Công nghệ sinh học Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM nhiệm kỳ I (2012 – 2014).
Xin trân trọng kính mời.
Đ/c Phúc bước ra bục phát biểu và trình bày văn bản đã chuẩn bị sẵn.
- Mở nhạc chào mừng khi đồng chí …………..lên phát biểu.

15g10 -  15g15
Trình bày, thông qua Đề án Ban Chấp hành LCHSV bộ môn nhiệm kì II

Đ/c Phúc đứng tại chỗ, đọc:
Tiếp theo chương trình, xin trân trọng mời đồng chí Ngô Công Hậu thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày và thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành LCHSV bộ môn nhiệm kỳ II (2014 - 2016). Xin trân trọng kính mời.
Đ/c Hậu lên bục phát biểu, trình bày đề án và điều hành biểu quyết Đề án:
Tôi vừa trình bày xong đề án Ban Chấp hành LCHSV bộ môn CNSH nhiệm kỳ II (2014 - 2016). Xin ý kiến Đại hội.
* Sau khi Đại hội có ý kiến, tiến hành biểu quyết.
- Đại biểu nào đồng ý với đề án nhân sự Ban Chấp hành LCHSV bộ môn CNSH nhiệm kỳ II (2014 - 2016) như  tôi vừa trình bày, đề nghị biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết
- Đại biểu nào không đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Đại biểu nào có ý kiến khác.
Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành LCHSV bộ môn CNSH nhiệm kỳ II (2014 - 2016).
Xin cám ơn Đại hội.

15g15 – 15g20
Ban Chấp hành LCHSV Bộ môn nhiệm kì I tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ
Đ/c Tiên lên bục phát biểu, đọc:
Kính thưa Đại hội!
Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Ban Chấp hành LCHSV bộ môn đã lãnh đạo công tác Hội và phong trào Sinh viên của bộ môn đạt được nhiều thành quả, nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả, sáng tạo, thiết thực đã được đầu tư thực hiện từ cấp bộ môn đến cơ sở; tạo được hình ảnh tốt đẹp trong Hội viên, sinh viên.
Và đến nay, nhiệm vụ của Ban Chấp hành LCH SV bộ môn nhiệm kỳ I (2012 - 2014) đã hoàn tất. Trân trọng kính mời các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành LCHSV bộ môn nhiệm kỳ I (2012 - 2014) lên tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ. Sau đây xin trân trọng kính mời các đồng chí.
* Đọc lại cả danh sách thành viên mời lên.
Đ/c Phúc thay mặt Ban Chấp hành LCHSV bộ môn nhiệm kỳ I (2012 - 2014) tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ.
Chờ Đại hội vỗ tay xong, đồng chí Tiên tiếp tục đọc:
Một lần nữa trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực, hiệu quả của các đồng chí trong Ban Chấp hành LCHSV bộ môn nhiệm kỳ I.

- Đ/c ………….. cung cấp danh sách BCH LCHSV Bộ môn đương nhiệm.
- Mở nhạc chào mừng.

15g20 – 15g25
Trình bày, thông qua Danh sách nhân sự ứng cử Ban Chấp hành LCHSV bộ môn nhiệm kì II
Đ/c Phúc đứng lên tại chỗ, đọc:
Trên cơ sở Đề án nhân sự Ban Chấp hành LCHSV bộ môn nhiệm kỳ II (2014 - 2016) vừa được Đại hội thống nhất thông qua. Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin trình bày danh sách nhân sự dự kiến ứng cử Ban Chấp hành LCHSV bộ môn  nhiệm kỳ II (2014 - 2016)  với số lượng, cơ cấu, thành phần theo đề án đã thông qua.
Đ/c Phúc trình bày danh sách đã chuẩn bị sẵn.
Tôi vừa trình bày xong Danh sách nhân sự dự kiến ứng cử Ban Chấp hành LCHSV bộ môn nhiệm kỳ II (2014 - 2016).
Xin ý kiến Đại hội.
* Sau khi Đại hội có ý kiến, tiến hành biểu quyết.
- Đại biểu nào đồng ý với Danh sách nhân sự dự kiến ứng cử Ban Chấp hành  LCHSV bộ môn nhiệm kỳ II (2014 - 2016) như tôi vừa trình bày, đề nghị biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết
- Đại biểu nào không đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Đại biểu nào có ý kiến khác.
Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách nhân sự dự kiến ứng cử Ban Chấp hành LCHSV bộ môn nhiệm kỳ II (2014 - 2016).
Xin cám ơn Đại hội.

15g25 – 15g55
Góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội

           
Đ/c Tiên đứng tại chỗ, đọc:
Kính thưa Đại hội!
Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, nội dung của Dự thảo Văn kiện Đại hội đã được các đồng chí lãnh đạo, các anh chị cựu cán bộ Hội các thời kỳ, quý thầy cô giáo, các cấp bộ Hội, đông đảo Hội viên, sinh viên quan tâm, đóng góp ý kiến. Đó chính là những tình cảm chân thành, góp phần quan trọng cho sự phát triển của công tác Hội và phong trào Sinh viên của bộ môn.  Những ý kiến đóng góp đó đã được Ban Chấp hành LCHSV bộ môn nghiêm túc tiếp thu.
Nhằm tiếp tục góp ý sâu hơn để nội dung Dự thảo Văn kiện Đại hội LCHSV bộ môn được phong phú và hoàn chỉnh, sau đây, xin kính mời đồng chí Ngô Công Hậu thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phần góp ý của đại biểu cho Dự thảo Văn kiện tại Đại hội.
Xin trân trọng kính mời.

- Mở nhạc chào mừng.

15g55  - 16g05
Hiệp thương Ban Chấp hành LCHSV bộ môn CNSH nhiệm kỳ II (2014 - 2016)
Đ/c Phúc đứng tại chỗ, đọc:
Trước khi bắt đầu hiệp thương, trân trọng kính mời đ/c Lý Minh Phương - Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại Hội. Xin trân trọng kính mời.
Đ/c M.Phương lên bục phát biểu đọc báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (báo cáo số lượng đại biểu có mặt hiện tại).
Đ/c Phúc đứng lên tại chỗ, đọc:
Sau đây, tôi xin được phép tiến hành hiệp thương!
Xin Đại hội hiệp thương 1 lần cho toàn danh sách gồm các đồng chí có tên nêu trên vào Ban Chấp hành LCHSV bộ môn CNSH  nhiệm kỳ II (2014 - 2016)!
Xin Đại hội cho biểu quyết:
- Đại biểu nào đồng ý các đồng chí có tên nêu trên vào Ban Chấp hành LCHSV BM.CNSH nhiệm kỳ II (2014 - 2016), xin cho biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết (chờ 1 chút).
- Đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác, xin cho biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết (chờ 1 chút). Xin cám ơn Đại hội!
Như vậy, Đại hội chúng ta đã nhất trí 100% hiệp thương Ban Chấp hành LCHSV bộ môn CNSH nhiệm kỳ II (2014 - 2016)  gồm các đồng chí có tên nêu trên.
Xin Đại hội cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành LCHSV bộ môn CNSH  nhiệm kỳ II (2014 - 2016)!
Xin cám ơn Đại hội.

16g05 – 16g20
Hội nghị BCH LCHSV bộ môn CNSH lần I, nhiệm kỳ II (2014 – 2016)
Sau khi đồng chí Phúc phát biểu xong, đ/c Hậu đứng tại chỗ, đọc:
Xin trân trọng cám ơn đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phúc
Sau đây xin kính mời các đồng chí là Ủy viên BCH LCHSV bộ môn CNSH nhiệm kỳ mới di chuyển ra ngoài để tiến hành Hội nghị lần thứ nhất BCH LCHSV bộ môn CNSH, nhiệm kỳ II (2014 – 2016).
Xin trân trọng kính mời.
- Văn nghệ (3 tiết mục).

16g20 – 16g35
BCH LCHSV bộ môn CNSH nhiệm kì II ra mắt nhận nhiệm vụ

Đ/c MC đứng lên tại chỗ, đọc:
Kính thưa Đại hội!
Trong trong buổi làm việc vừa qua, Đại hội đã hiệp thương bầu ra BCH LCHSV Bộ môn CNSH nhiệm kỳ II gồm 11 đồng chí. Xin trân trọng chúc mừng và sau đây, kính mời các đồng chí Ủy viên BCH LCHSV Bộ môn CNSH nhiệm kỳ II (2014 - 2016) ra mắt trước Đại hội.
Đọc theo danh sách đã chuẩn bị sẵn.
Đọc tên người nào, người đó nhanh chóng bước lên sân khấu.
Kính thưa Đại hội!
Hội nghị lần thứ nhất BCH LCHSV Bộ môn CNSH nhiệm kỳ II cũng đã bầu ra 2 Liên chi hội phó và 1 Liên chi hội trưởng của nhiệm kỳ, xin trân trọng giới thiệu:
Đọc theo danh sách đã chuẩn bị sẵn.
Đọc tên người nào, người đó nhanh chóng bước lên 1 bước.
* Liên chi hội phó LCHSV Bộ môn CNSH nhiệm kỳ II (2014 - 2016) là các  đồng chí:
1. Đồng chí Nguyễn Thị Huế Tiên
2. Đồng chí Đặng Thành Phu
* Liên chi hội trưởng LCHSV Bộ môn CNSH nhiệm kỳ II (2014 - 2016) là đồng chí: Ngô Công Hậu
03 đồng chí bước lên phía trước 1 bước.
Sau đây, xin trân trọng kính mời đ/c ……………………………………. lên tặng hoa chúc mừng BCH LCHSV Bộ môn CNSH nhiệm kỳ II. Trân trọng kính mời.
Xin trân trọng cám ơn.
(Chờ tặng xong) Xin Đại hội chúng ta cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng BCH LCHSV Bộ môn CNSH nhiệm kỳ II (2014 - 2016).
Sau đây, xin kính mời đ/c Ngô Công Hậu - Liên chi hội trưởng LCHSV bộ môn CNSH nhiệm kỳ II phát biểu nhận nhiệm vụ.
- Tổ lễ tân chuẩn bị hoa tặng cho Ban Chấp hành, nhiệm kỳ II.
- Đ/c ………….. chuẩn bị bài phát biểu nhận nhiệm vụ.
- Mở nhạc chào mừng.


16g35 – 16g45
Phát biểu chỉ đạo của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường
Đ/c Phúc đứng tại chỗ, tiếp tục đọc:
Xin trân trọng cám ơn đồng chí Ngô Công Hậu
Kính thưa Đại hội!
Trong những năm qua, Ban Chấp hành LCHSV bộ môn CNSH  đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát và kịp thời từ Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường để có thể trở thành một trong những đơn vị mạnh, xung kích, tiên phong trong phong trào Sinh viên Trường.
Hôm nay, Đại hội chúng ta vui mừng được đón tiếp đồng chí ………………………………… đến tham dự và chỉ đạo Đại hội.
Đoàn Chủ tịch trân trọng kính mời đồng chí …………………….. phát biểu chỉ đạo Đại hội. Xin kính mời đồng chí.
Đồng chí …………………………… phát biểu (có văn bản riêng).
***
Sau khi đồng chí ……………… phát biểu xong, đ/c Hậu đứng tại chỗ, đọc:
Xin trân trọng cám ơn đồng chí …………………….. Xin mời đồng chí nán lại sân khấu!
Sau đây, xin trân trọng kính mời ……………………………………….. lên tặng đóa hoa tươi thắm như thay lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường. Trân trọng kính mời.
Xin trân trọng cám ơn.
- Mở nhạc chào mừng khi đại biểu lên phát biểu.

16g45 – 16g55
Tặng quà cho Ban Chấp hành LCHSV bộ môn CNSH  nhiệm kỳ I

Đ/c Tiên đứng lên tại chỗ phát biểu:
Kính thưa Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành LCHSV bộ môn CNSH  nhiệm kỳ I đã nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đại hội đại biểu lần thứ I  giao phó. Trong nhiệm kỳ, có nhiều đồng chí được kiện toàn. Và nay, một số đồng chí trong BCH nhiệm kì I không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành nhiệm kì II.
Hội viên, sinh viên Bộ môn  trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu, đầy trách nhiệm của các anh, chị cho công tác Hội và phong trào sinh viên của bộ môn  trong suốt thời gian qua. Những đóng góp của các đồng chí là động lực to lớn để Ban Chấp hành  LCHSV  bộ môn CNSH nhiệm kỳ mới tiếp tục kế thừa, phát huy, đưa công tác Hội và phong trào Sinh viên bộ môn đi lên.
Ban Chấp hành LCH Sinh viên bộ môn CNSH  nhiệm kỳ mới bày tỏ sự biết ơn chân thành đến các đồng chí và mong rằng trong thời gian tới, dù ở bất cứ ở đâu, vào thời gian nào, các anh, chị cũng sẽ tiếp tục gắn bó, hỗ trợ, đồng hành cùng công tác Hội và phong trào sinh viên của bộ môn.
Kính mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LCHSV bộ môn CNSH nhiệm kì I  lên nhận quà thay cho lời cảm ơn, thể hiện tình cảm của Đại hội và Sinh viên bộ môn  dành cho các đồng chí.
Công bố danh sách và mời lên sân khấu (có văn bản riêng).
Sau đây, xin trân trọng kính mời …………………………………………………………………………………. lên trao hoa, quà cho các đồng chí tham gia Ban Chấp hành LCHSV bộ môn CNSH nhiệm kỳ I.
Bố trí danh sách trao quà.
Tổ lễ tân chuẩn bị quà.
Âm thanh chuẩn bị các bài hát sinh viên, bài hát Đại hội phát khi trao.
16h55 – 17g10
Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ I


Đ/c HẬU lên bục phát biểu, đọc:
Kính thưa Đại hội, những thành quả của công tác Hội và phong trào Sinh viên bộ môn CNSH  trong nhiệm kỳ vừa qua có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của nhiều cá nhân, tập thể. Để ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt bậc, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành LCHSV bộ môn CNSH đã quyết định tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Hội và phong trào Sinh viên bộ môn nhiệm kỳ I cũng như tuyên dương các cá nhân đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp LCH.
Sau đây xin trân trọng kính mời Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phúc –LCH trưởng LCHSV BM.CNSH đọc quyết định khen thưởng.
Đọc theo danh sách đã chuẩn bị sẵn.
Trân trọng kính mời đ/c .......... .......... .......... .......... .......... .......... lên trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Trân trọng kính mời.
Xin trân trọng cám ơn.
Đọc theo danh sách đã chuẩn bị sẵn.
Trân trọng kính mời đ/c .......... .......... .......... .......... .......... .......... lên trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân. Trân trọng kính mời.
Xin trân trọng cám ơn.
- Đ/c …………… bố trí danh sách trao khen thưởng.
- Tổ lễ tân chuẩn bị giấy khen.
- Bộ phận kỹ thuật chuẩn bị các bài hát thanh niên.
- Mở nhạc chào mừng khi khen thưởng.
17g10 – 17g20
Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trong Dự thảo Văn kiện Đại hội
Đ/c Hậu đứng tại chỗ, đọc:
Kính thưa Đại hội!
Tiếp theo chương trình, xin kính mời đ/c Quảng Thị Phước Tín - đại diện Thư kí Đại hội lên công bố kết quả biểu quyết các nội dung trong Dự thảo Văn kiện Đại hội, xin mời đồng chí!
Đ/c Tín lên bục phát biểu đọc kết quả biểu quyết các nội dung trong Dự thảo Văn kiện Đại hội (có văn bản riêng).
Kính thưa Đại hội, thay mặt Thư kí Đại hội, tôi xin công bố kết quả biểu quyết các nội dung trong Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu LCHSV bộ môn CNSH Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Lần II, nhiệm kỳ 2014 - 2016.
            Vừa rồi tôi đã thông qua kết quả biểu quyết, xin cám ơn Đại hội!
- Đ/c …………… chuẩn bị biên bản.

17g20 – 17g25
Thông qua Nghị quyết Đại hội
Đ/c Tiên đứng tại chỗ, đọc:
Kính thưa Đại hội!
Qua phiên làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể đại biểu. Đến giờ phút này, Đại hội đại biểu LCHSV bộ môn CNSH Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Lần II, nhiệm kỳ 2014 – 2016 cơ bản hoàn thành các nội dung phần việc đã đề ra.
Sau đây, trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thu Phương  thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu LCHSV bộ môn CNSH Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Lần II, nhiệm kỳ 2014 - 2016. Xin trân trọng kính mời.
Đ/c Phương lên bục phát biểu đọc Dự thảo Nghị quyết (có văn bản riêng).
* Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:
Đ/c Phương đứng tại chỗ, đọc:
Kính thưa Đại hội, Đại hội vừa nghe trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu LCHSV bộ môn CNSH Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Lần II, nhiệm kỳ 2014 - 2016. Xin ý kiến Đại hội về Dự thảo Nghị quyết.
(Ngừng 1 chút, nếu Đại biểu không có ý kiến, tiếp tục)
Nếu Đại biểu không có ý kiến gì khác, đề nghị đại biểu cho ý kiến biểu quyết:
- Đại biểu nào đồng ý với Dự thảo Nghị quyết như đã trình bày, đề nghị biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết
- Đại biểu nào không đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Đại biểu nào có ý kiến khác.
Như vậy, Đại hội đã thống nhất cao với Dự thảo Nghị quyết.
Xin cám ơn Đại hội.
- Đ/c …………. chuẩn bị Dự thảo Nghị quyết.

17g25 – 17g30
Phát biểu bế mạc
Đ/c Tiên đứng tại chỗ, đọc:
Kính thưa Đại hội! Cuối cùng, trân trọng kính mời đồng chí Ngô Công Hậu thay mặt Đoàn Chủ tịch lên phát biểu bế mạc Đại hội.
Xin trân trọng kính mời.
Đ/c Hậu lên bục phát biểu bế mạc:
Kính thưa Đại hội!
Qua phiên làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể đại biểu. Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng thông báo Đại hội đại biểu LCHSV bộ môn CNSH Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Lần II, nhiệm kỳ 2014 – 2016 đã thành công tốt đẹp.
Với ý chí và quyết tâm không ngừng tiếp tục đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động của LCHSV bộ môn và với tinh thần trung thực thẳng thắn, các đại biểu cũng đã sôi nổi thảo luận đóng góp bổ sung những ý kiến cụ thể, thực tiễn cho các Dự thảo Văn kiện do Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội; đại biểu thể hiện sự nhất trí cao với dự thảo phương hướng - mục tiêu - nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào Sinh viên nhiệm kỳ 2014 - 2016.
Đại hội cũng đã cân nhắc, xem xét và tiến hành hiệp thương bầu chọn Ban Chấp hành LCHSV bộ môn CNSH nhiệm kỳ 2014 - 2016  gồm 11 đồng chí theo đúng các tiêu chuẩn và quy định của Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.
Kính thưa Đại hội! Đại hội tuy được tiến hành trong 1 thời gian ngắn, nhưng đó là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc của tập thể Ban Chấp hành LCHSV bộ môn đã góp phần cho sự thành công của Đại hội.
Ngoài ra, Ban tổ chức Đại hội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, Ban chủ nhiệm bộ môn.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức Đại hội, xin chân thành cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý thầy cô, quý vị khách mời luôn dồi dào sức khoẻ để tiếp tục lãnh đạo dìu dắt, hỗ trợ hoạt động Hội và phong trào Sinh viên của bộ môn ngày càng vững mạnh!
Một lần nữa kính chúc quý đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể Đại biểu luôn luôn dồi dào sức khoẻ và thành đạt. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu LCHSV bộ môn CNSH Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Lần II, nhiệm kỳ 2014 - 2016!
Xin cám ơn Đại hội!
- Mở nhạc chào mừng khi đồng chí …………. lên phát biểu bế mạc.
17g30 – 17g35
Nghi thức bế mạc Đại hội
Đ/c Phúc đứng tại chỗ, đọc:
Xin trân trọng cám ơn đồng chí Ngô Công Hậu
Kính thưa Đại hội! Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội đến đây là kết thúc. Đoàn Chủ tịch xin nhường quyền điều hành cho Ban Tổ chức Đại hội. Xin trân trọng cám ơn.
Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký nhanh chóng rời sân khấu.
- Bộ phận kỹ thuật chuẩn bị mở nhạc khi chào cờ kết thúc.
KẾT THÚC PHIÊN LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đ/c MC bước ngay lên bục phát biểu, điều hành nghi thức bế mạc:
            Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu đứng lên làm lễ chào cờ bế mạc.
-         Nghiêm!
-         Chào cờ.
-           Thôi!
            Chương trình Đại hội đại biểu LCHSV BM.CNSH Lần II, nhiệm kỳ 2014 - 2016 đến đây là kết thúc. Ban Tổ chức Đại hội trân trọng cám ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị khách quý và các đồng chí đại biểu.
Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc.
Xin cám ơn.

CHỤP HÌNH LƯU NIỆM VỚI ĐẠI BIỂU
           


Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.