Halloween party ideas 2015

   
     HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM - TP. HỒ CHÍ MINH
       TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
       BCH LCHSV BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN II, NHIỆM KỲ 2014 - 2016
                                            ***                           Thủ Đức, ngày 27 tháng 12 năm 2014
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
LẦN II, NHIỆM KỲ 2014 - 2016
Đại hội Đại biểu Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Lần II, Nhiệm kỳ 2014 - 2016 triệu tập 95 Đại biểu chính thức với 11 Đại biểu đương nhiên đã diễn ra trong ngày 27/12/2014.
Trong thời gian diễn ra Đại hội, Đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung dự thảo Báo cáo hoạt động Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Nhiệm kỳ 2012 - 2014, phương hướng công tác Hội Nhiệm kỳ 2014 - 2016 và Bản kiểm điểm ban chấp hành Nhiệm kỳ 2012 - 2014, với hơn 5 ý kiến góp ý, đóng góp thể hiện ý chí nguyện vọng và quyết tâm cao của sinh viên Bộ môn. Đồng thời, Đại hội cũng đã thảo luận về hệ thống các chỉ tiêu của nhiệm kỳ II, hiệp thương cử nhân sự Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học lần II, Nhiệm kỳ 2014 - 2016 gồm 11 thành viên.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
LẦN II, NHIỆM KỲ 2014 – 2016
QUYẾT NGHỊ
Điều 1:Thông qua toàn văn dự thảo văn kiện và báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của Đoàn Chủ tịch; tán thành kết quả biểu quyết hệ thống các chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Giao cho Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học lần II hoàn chỉnh và cụ thể hóa thành các chủ trương, giải pháp chỉ đạo cơ sở Hội thực hiện.
Điều 2:Tán thành danh sách Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học lần II nhiệm kỳ 2014 - 2016 đã được Đại hội thống nhất hiệp thương, đồng thời giao cho Ban chấp hành khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục theo quy định, báo cáo cho Ban Thư Ký Hội Sinh viên Trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh ra quyết định chuẩn y.
Điều 3:Các chi hội cơ sở, cán bộ Hội, Hội viên, Sinh viên các Chi hội chủ động thiết kế thành các hoạt động cụ thể, thiết thực, ngày càng tập hợp đông đảo sinh viên đến với tổ chức Hội. Cùng bắt tay hành động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng hành động của Đại hội đề ra.
        ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI HỘI LẦN II


Tải văn bản bấm để tải

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.