Halloween party ideas 2015

                                
                                HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
           BCH LCH SINH VIÊN BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
         ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN II, NHIỆM KÌ 2014 - 2016
                                                      ***                             Thủ Đức, ngày 27 tháng 12 năm 2014
PHƯƠNG HƯỚNG
Công tác Hội và phong trào sinh viên
 Bộ môn Công nghệ Sinh Học, Nhiệm kì II (2014 - 2016)
I. NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH SINH VIÊN
Năm học 2014 - 2015 là năm học có nhiều sự kiện trọng đại của Bộ môn Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cũng như của thành phố. Đây là năm học diễn ra Đại hội Hội sinh viên trường Lần V - Nhiệm kỳ 2014 - 2016 và Đại hội Hội sinh viên TP.HCM Lần V - Nhiệm kỳ 2015 - 2020; các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Bộ môn Công nghệ Sinh học, 65 năm ngày Truyền thống Học sinh – Sinh viên, 60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước và 20 năm Đại hội thành lập Hội Sinh viên TP.HCM.
Đảng ủy, Đoàn thanh niên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đặt niềm tin và hy vọng ở sinh viên, đánh giá cao vai trò, vị trí và tiềm năng to lớn của sinh viên, xem việc đầu tư xây dựng đội ngũ tri thức và đầu tư cho sự phát triển bền vững.
Trong quá trình hội nhập, nhu cầu và nhận thức của sinh viên ngày càng nâng cao, công tác Hội và phong trào sinh viên có nhiều chuyển biến đòi hỏi tổ chức Hội phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, sáng tạo và linh hoạt trong phương thức hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của thanh niên và yêu cầu của tổ chức.
II. MỤC TIÊU, KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG
1. Mục tiêu
- Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ hội nhập có lý tưởng cao đẹp, lối sống lành mạnh, luôn đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, nắm bắt công nghệ mới; có kiến thức chuyên môn, lịch sử, xã hội phong phú; hiểu biết, tôn trọng và chấp hành luật pháp.
- Tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện toàn diện, phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, kiến thức chuyên môn; tham gia thực hiện mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Xây dựng Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học vững mạnh, thích ứng với điều kiện, môi trường hoạt động mới, có khả năng tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi toàn bộ sinh viên đang học tập tại trường, sẵn sàng và hiệu quả trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của sinh viên.
2. Khẩu hiệu hành động, thực hiện mục tiêu Đại hội đại biểu Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Lần V - Nhiệm kỳ 2014 - 2016:
“TUỔI TRẺ NÔNG LÂM PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CHA ANH,
DỰNG XÂY ĐẤT NƯỚC – VỮNG
BƯỚC HỘI NHẬP”
III. CÁC PHONG TRÀO VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Nhiệm kì II (2014 - 2016), công tác Hội và phong trào sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” và chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”. Hệ thống giải pháp thực hiện cho Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học cụ thể như sau:
1.      Phong trào “Sinh viên 5 tốt
1.1.     Công tác tuyên truyền, bình chọn, tuyên dương và phát huy các gương sinh viên 5 tốt sau tuyên dương:
Căn cứ hướng dẫn của Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học ban hành hướng dẫn triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”; thực hiện các sản phẩm tuyên truyền về phong trào “Sinh viên 5 tốt TP.HCM” trong giai đoạn mới.
- Tích cực tham gia công trình thanh niên của Hội Sinh viên trường “Chong chóng Sinh viên” đặt tại các giảng đường nhằm tuyên dương các gương Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cũng như tuyên truyền đến các chi hội và Hội viên.
- Quan tâm, ghi nhận sự phấn đấu của sinh viên; tổ chức nghiêm túc, đảm bảo qui trình bình chọn và tuyên dương Sinh viên 5 tốt từ cấp chi hội đến cấp Liên chi hội và cấp trường.
- Duy trì hội viên tích cực tham gia Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tôt” cấp trường. Tham gia “Ngày hội Sinh viên 5 tốt” chia sẻ kinh nghiệm học tập và rèn luyện đến các Hội viên.
- Cơ cấu các gương “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu vào Ban chấp hành Liên chi hội.
1.2.     Các giải pháp tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện
1.2.1.     Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong
Phối hợp với Đoàn Bộ môn tổ chức các đợt học tập, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, của Hội.
Kiên trì triển khai việc thực hành các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, lối sống của Hội viên sinh viên để học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục lịch sử, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc; tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo và các hoạt động, công trình cụ thể phát huy chuyên môn của Hội viên sinh viên hướng về biển đảo, biên giới Tổ quốc; vận động Hội viên sinh viên tích cực tham gia đóng góp quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.
Tập trung tổ chức các hoạt động truyền thống cho Hội viên sinh viên, thực hiện tốt công tác chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào; tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh sinh viên hàng năm.
Tích cực hưởng ứng chương trình “10 thói quen tốt trong sinh viên” (chủ động trong học tập; thường xuyên đọc sách; lắng nghe, chia sẻ và hợp tác; có ý thức kỷ luật, tự giác, tự quản; biết quan tâm, chia sẻ, biết yêu thương; tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội; có hành động bảo vệ môi trường; chấp hành Luật giao thông; luyện tập thể dục thể thao; ứng xử văn minh), phát huy tính gương mẫu, tiên phong thực hiện của đội ngũ cán bộ Hội và sinh viên tiêu biểu.
Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có định hướng thẩm mỹ, chuẩn mực văn hóa trong giai đoạn hiện nay cho sinh viên; tận dụng tốt các kênh thông tin truyền thông để tuyên truyền, định hướng giá trị sống đẹp cho sinh viên; tổ chức các hoạt động giáo dục sinh viên thông qua các tấm gương sinh viên 5 tốt, các gương sống đẹp trong đời sống học tập, rèn luyện và sinh hoạt hàng ngày của sinh viên tại đơn vị.
Tích cực tham gia các chương trình tuyên truyền về pháp luật cho Hội viên sinh viên đặc biệt là Hiến pháp, Luật Giáo dục, Luật Giao thông đường bộ; tham gia thực hiện hiệu quả cuộc vân động “Sinh viên với văn hóa giao thông”.
Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng sinh viên, đặc biệt là diễn biến tư tưởng sinh viên trên mạng; tổ chức các diễn đàn để sinh viên trao đổi, bày tỏ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng. Liên chi hội phối hợp với Đoàn Bộ môn tổ chức chương trình gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với Ban chủ nhiệm Bộ môn, BCH Đoàn - Hội; tăng cường tổ chức gặp gỡ, trao đổi với Hội viên sinh viên.
1.2.2.     Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tạo môi trường học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cho Hội viên sinh viên; tập hợp các nguồn hỗ trợ và tiếp cận các thông tin đề nghị hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học của Hội viên sinh viên.
Phấn đấu tăng số lượng giải thưởng nghiên cứu khoa học Euréka hàng năm cũng như các cuộc thi học thuật, sáng tạo trong và ngoài trường tổ chức. Tổ chức các diễn đàn trao đổi, hướng dẫn phương pháp học, nghiên cứu hiệu quả, hiện đại.
Duy trì và phát triển CLB PTYTKH, tích cực tham gia các cuộc thi học thuật do CLB tổ chức và nâng số lượng Hội viên sinh viên tham gia CLB. Phối hợp cùng các chi hội vận động Hội viên sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.
Tăng cường tìm kiếm việc làm thêm, chỗ trọ, chỗ học tập và các hình thức học bổng cho sinh viên, tập trung tìm kiếm các nguồn học bổng học tập dài hạn.
1.2.3.     Sinh viên rèn luyện thể chất, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần
Phát động mỗi Hội viên sinh viên tập luyện thường xuyên một môn thể thao. Khuyến khích Hội viên sinh viên tích cực tham gia các chương trình: ngày hội sinh viên khỏe, hội thao, đồng diễn thể dục, đi bộ đồng hành, chạy việt dã, ngày hội thể thao dân gian.
Vận động Hội viên sinh viên tham gia tích cực vào các chương trình: Văn nghệ truyền thống, hội thao truyền thống của Bộ môn và chương trình hội thao cấp trường.
Vận động nữ Hội viên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nữ sinh viên, tham gia các sân chơi đặc thù cho nữ sinh viên.
1.2.4.     Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
Liên chi hội triển khai các công trình, phần việc tình nguyện phát huy chuyên môn chào mừng những sự kiện chính trị lớn của sinh viên, của Bộ môn, của trường và Thành phố. Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên tại trường, KTX, địa bàn dân cư nơi có đông sinh viên lưu trú thông qua các hoạt động “Chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện”.
Phấn đấu có ít nhất 800 lượt sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện cấp trường và 1500 lượt sinh sinh tham gia các hoạt động tình nguyện cấp Liên chi hội trong nhiệm kỳ; tham gia tích cực các chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Mùa hè Xanh, Xuân tình nguyện theo hướng phát huy sự chủ động của sinh viên. Tiếp tục tổ chức các chương trình tình nguyện cấp Liên chi hội như: Vì nụ cười trẻ thơ (1/6), Đêm hội trăng rằm (vui tết trung thu với các em thiếu nhi).
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về hiến máu tình nguyện trong Hội viên sinh viên.
1.2.5.     Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế
Tuyên truyền nâng cao nhận thức của sinh viên về vai trò của hội nhập quốc tế, về cộng đồng chung ASEAN; các kiến thức pháp luật, các thông lệ quốc tế; trang bị cho sinh viên các kỹ năng, bản lĩnh và tính chủ động trong hội nhập quốc tế.
Tiếp tục phát huy phong trào học ngoại ngữ, tin học nhằm trang bị kiến thức, công cụ hội nhập quốc tế; có các giải pháp hỗ trợ sinh viên thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ.
Đẩy mạnh khai thác những mặt tích cực của internet, mạng xã hội trong việc tạo sân chơi với sinh viên khu vực và quốc tế; chia sẻ thông tin, giới thiệu về đất nước, thành phố, các chủ trương, thông tin chính thống về những vấn đề chính trị - xã hội với sinh viên quốc tế thông qua các công cụ giao lưu trực tuyến.
2.      Chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh
2.1.  Công tác tuyên truyền
Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, hoạt động trong công tác Hội và phong trào sinh viên, phát huy các gương sinh viên 5 tốt, cán bộ Hội tiêu biểu trong việc tuyên truyền về Hội Sinh viên Việt Nam. Sử dụng có hiệu quả sổ tay Hội Sinh viên.
Cải tiến, đổi mới bản tin Liên chi hội, tạo sự thu hút đến các sinh viên về công tác Hội và phong trào sinh viên.
2.2.  Công tác tổ chức cơ sở Hội
Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức và cơ chế hoạt động, cơ chế phối hợp với Đoàn Bộ môn.
Đẩy mạnh công tác quản lý, thành lập mới, định hướng và hỗ trợ CLB PTYTKH nâng cao chất lượng hoạt động điều hành của ban chủ nhiệm, tăng cường các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho CLB hoạt động, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.
2.3.  Công tác Hội viên
Tiếp tục nâng tỉ lệ Hội viên/sinh viên Bộ môn đạt 100%. Giữ tỉ lệ tập hợp sinh viên Bộ môn đạt trên 90%. Đảm bảo tính nghiêm túc trong công tác phát triển Hội viên mới, Lễ kết nạp Hội viên.
Có giải pháp nâng cao chất lượng Hội viên trong ý thức, tính chủ động trong quá trình tham gia các hoạt động của Hội, tạo điều kiện để Hội viên góp ý kiến, đề xuất ý tưởng tổ chức phong trào. Từng bước xây dựng quy trình, chuẩn hóa công tác quản lý Hội viên. Xây dựng giải pháp đánh giá chất lượng Hội viên.
2.4.  Công tác cán bộ Hội
Phổ biến cẩm nang hỏi đáp về những điều cần biết dành cho cán bộ Hội sinh viên, bồi dưỡng “Sinh viên 5 tốt” thành cán bộ Hội sinh viên. Bình chọn và tuyên dương cán bộ Hội sinh viên tiêu biểu vào cuối năm học.
Tăng cường các buổi tập huấn kỹ năng cho cán bộ Hội tập trung vào nội dung quản lý, tổ chức.
Thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng thủ lĩnh sinh viên tại các chi hội. Chỉ đạo việc bồi dưỡng, phát triển “Sinh viên 5 tốt” các chi hội thành cán bộ Hội tại Liên chi hội và cán bộ Hội các chi hội và Liên chi hội phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
Liên chi hội thường xuyên quan tâm, chăm lo hợp lý cho đội ngũ cán bộ Hội; kịp thời phát hiện, động viên, hỗ trợ cụ thể đối với các cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn.
2.5.  Công tác kiểm tra
Nghiên cứu hình thức công tác kiểm tra chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra cán bộ Hội sinh viên tại các chi hội.
 Ban kiểm tra của Liên chi hội xây dựng chương trình công tác năm, có ít nhất 2 lần kiểm tra chuyên đề tham mưu cho Ban chấp hành Liên chi hội trong chỉ đạo hoạt động. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Hội.
Tăng cường tập huấn cho các cán bộ Hội làm công tác kiểm tra.
2.6.  Công tác chỉ đạo
Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Hội; thực hiện cơ chế kiểm tra theo dõi thường xuyên, định kỳ. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, hội họp, sử dụng thông tin liên lạc qua mail. Hoàn thiện công tác khen thưởng, thi đua, kiểm tra, tổng kết và đánh giá liên chi hội.
IV. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH, ĐỀ ÁN
1.   Hệ thống chỉ tiêu
1.1.  Tỷ lệ Hội viên đạt 100%.
1.2.  Tỷ lệ tập hợp sinh viên đạt trên 90%.
1.3.  100% các chi hội thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”, phấn đấu có trên 120 sinh viên 5 tốt cấp Liên chi hội, 40 sinh viên 5 tốt cấp trường, 1 sinh viên 5 tốt cấp thành.
1.4.  Có 10 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên.
1.5.  Mỗi hội viên tham gia ít nhất 5 lượt tình nguyện trong năm học.
2.   Các chương trình, công trình, đề án
2.1.  Tập huấn Cán bộ Hội
2.2.  Chương trình “Đêm hội trăng rằm”
2.3.  Chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ”


BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI LẦN II
Tải văn bản bấm để tải

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.