Halloween party ideas 2015QUY CHẾ

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam
Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học
Trường Đại học Nông Lâm TP.  Hồ Chí Minh
 Lần II, Nhiệm kỳ 2014 - 2016
Căn cứ vào Điều 10 - Chương V -Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, để đảm bảo Đại hội đại biểuLiên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Lần II, Nhiệm kỳ 2014 - 2016 diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội đề ra Quy chế Đại hội như sau:
I. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:
- Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: “Tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động”.
- Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Lần II, Nhiệm kỳ 2014 - 2016 chỉ có giá trị tiến hành khi có ít nhất 2/3 đại biểu chính thức được triệu tập tham dự.
- Việc quyết định nội dung hoặc nhân sự Ban chấp hành Liên chi hội được Đại hội hiệp thương bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết và có giá trị khi đạt quá nửa (1/2) số đại biểu chính thức có mặt tán thành.
II. VỀ ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI:
1. Đại biểu chính thức tham dự Đại hội gồm:
- Đại biểu là thành viên Ban chấp hành Liên chi hội Nhiệm kỳ I (2012 - 2014).
- Đại biểu được các Cơ sở Hội trực thuộc hiệp thương chọn cử theo phân bổ của Ban tổ chức Đại hội.
- Những đại biểu do Ban tổ chức đại hội chỉ định theo quy định của Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đại biểu:
- Tham gia xây dựng và biểu quyết thực hiện chương trình làm việc của Đại hội trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
- Thảo luận, đóng góp ý kiến cho các nội dung Văn kiện của Đại hội, các chuyên đề, tham gia các hoạt động và tham gia hiệp thương chọn cử nhân sự Ban chấp hành Liên chi hội Nhiệm kỳ II (2014 - 2016).
- Được quyền đề xuất ý kiến liên quan đến các công việc của Đại hội, tham gia biểu quyết các vấn đề của Đại hội.
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, nếu có lý do chính đáng buộc phải vắng mặt tại phiên làm việc của Đại hội, đại biểu có trách nhiệm báo cáo bằng đơn xin phép và được sự chấp thuận của Ban tổ chức Đại hội.
- Đại biểu tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự theo đúng quy định đồng phục của Ban tổ chức Đại hội; không được tự ý ra khỏi khu vực làm việc của Đại hội nếu không được sự đồng ý của Ban tổ chức Đại hội, không được làm việc riêng.
-   Quy định trang phục: toàn thể đại biểu tham dự Đại hội mặc áo Hội Sinh viên hoặc áo sơ mi trắng, quần tây sậm màu hoặc váy.
- Đại biểu không được mang vũ khí, chất gây cháy nổ vào khu vực diễn ra Đại hội. Không được hút thuốc, không được sử dụng máy nhắn tin, điện thoại di động trong giờ làm việc của Đại hội.
III. VỀ ĐOÀN CHỦ TỊCH, ĐOÀN THƯ KÝ VÀ BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU:
- Ban Chấp hành Liên chi hội Nhiệm kỳ I (2012 - 2014) đề nghị số lượng, thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Đại hội thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết một lần cho toàn danh sách.
- Đoàn Thư ký do Đoàn Chủ tịch Đại hội chỉ định.
1. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
- Dự kiến chương trình, quy chế làm việc thông qua Đại hội, điều hành thực hiện nội dung, chương trình và các yêu cầu của Đại hội, cử Đoàn Thư ký Đại hội.
- Tiếp nhận và xử lý các kiến nghị của đại biểu và đoàn đại biểu, lãnh đạo hoạt động của các đoàn đại biểu.
- Đoàn Chủ tịch có quyền xem xét kết luận cuối cùng về việc cho rút tên hay không cho rút tên trong danh sách đề cử Ban chấp hành Liên chi hội Nhiệm kỳ II (2014 - 2016) hoặc các công việc khác của Đại hội.
- Tổng kết Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu:
- Xem xét việc chấp hành các nguyên tắc, thủ tục hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội, làm báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu trình trước Đại hội.
- Xem xét và kết luận các báo cáo, khiếu nại về tư cách đại biểu sau đó báo cáo Đoàn Chủ tịch giải quyết theo tinh thần Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.
- Tổng hợp báo cáo về tình hình đại biểu khi có yêu cầu vào mỗi đầu giờ của các buổi làm việc cho Đoàn Chủ tịch.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký:
- Đoàn Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định, giúp việc cho Đại hội.
- Đoàn Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản và tổng hợp ý kiến các buổi thảo luận, ý kiến phát biểu của đại biểu, các bài tham luận của Đại hội và các thư từ kiến nghị gởi đến Đại hội.
V. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:
1. Chế độ phát biểu, thông tin trong Đại hội:
- Đại biểu muốn phát biểu ý kiến thì phải giơ tay và khi nào Đoàn Chủ tịch mời thì mới phát biểu.
- Đại biểu phải chấp hành nguyên tắc tiếp nhận và xử lý thông tin theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.
- Đại biểu phải thực hiện nghiêm túc việc sử dụng và quản lý tài liệu theo quy định.
- Không được tự ý lưu hành trong Đại hội những tài liệu và ấn phẩm khác không do Đại hội ban hành.
2. Thời gian làm việc của Đại hội:
- Đại hội đại biểu Liên chi hội sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Lần II, Nhiệm kỳ 2014 - 2016 tổ chức vào lúc 14h00’ chủ nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2014.
- Thời gian làm việc được quy định trong Thư triệu tập và chương trình chi tiết của Đại hội.

Trên đây là Quy chế Đại hội đại biểu Liên chi hội sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Lần II, Nhiệm kỳ 2014 - 2016 do Ban tổ chức Đại hội soạn thảo. Đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế làm việc này. Đại biểu nào vi phạm quy chế này tùy theo mức độ vi phạm có hình thức kỷ luật thích hợp, kể cả việc xem xét tư cách đại biểu.

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.