Halloween party ideas 2015

                 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
   BCH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                        ***                                             Thủ Đức, ngày 16 tháng 12 năm 2015
                             Số: 12/TB-LCH
THÔNG BÁO
Kết quả xét chọn Sinh viên 5 tốt
Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học (Bổ sung)
Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi hội năm học 2014 - 2015 vào ngày 10/11/2015, Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học xin thông báo kết quả những cá nhân được xét chọn tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi hội năm học 2014 - 2015, danh sách cụ thể như sau:
1. Cá nhân
TT
Họ Và Tên
Đơn Vị
1.                 
Nguyễn Thị Hồng Ân
DH13SHA
2.                    
Lê Thị Ngọc Anh
DH13SHB
3.                    
Phạm Thị Kiều Anh
DH13SM
4.                    
Phan Xuân Anh
DH13SM
5.                    
Bùi Thị Ánh
DH13SM
6.                    
Trần Nguyễn Quế Châu
DH13SM
7.                    
Nguyễn Xuân Cường
DH13SM
8.                    
Huỳnh Thị Anh Đào
DH12SH
9.
Huỳnh Võ Hồng Đào
DH13SHA
10
Lê Long Đỉnh
DH13SHB
11.
Phạm Văn Dựng
DH13SHA
12.
Lê Thị Kim Duyên
DH13SM
13.
Lê Thị Phương Duy
DH13SHB
14.
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
DH12SH
15.
Bùi Ngô Ngọc Hà
DH12SH
16.
Nguyễn Âu Phi Hải
DH12SH
17.
Lê Thị Thúy Hằng
DH13SM
18.
Bùi Thị Hạnh
DH13SHB
19.
Mai Thị Hạnh
DH13SM
20.
Hồ Thanh Hậu
DH12SH
21.
Ngô Công Hậu
DH12SH
22.
Nguyễn Thị Mỹ Hoa
DH13SM
23.
Lương Khánh Hòa
DH12SH
24.
Nguyễn Kim Hồng
DH13SHA
25.
Huỳnh Hữu Huy
DH13SHB
26.
Nguyễn Thành Huy
DH13SHA
27.
Phạm Trần Diệu Huyền
DH13SHA
28.
Lê Hoàng Khánh
DH13SHB
29.
Đào Thị Thùy Linh
DH12SH
30.
Nguyễn Thị Tuyết Linh
DH13SM
31.
Phạm Thị Tố Li
DH13SHA
32.
Nguyễn Hà Phi Long
DH12SH
33.
Thi Thế Lực
DH12SH
34.
Võ Thị My My
DH13SM
35.
Võ Thị Trà My
DH13SM
36.
Lại Thị Bích Ngân
DH12SH
37.
Hồ Thị Bảo Ngọc
DH12SH
38.
Nguyễn Bảo Nguyên
DH12SH
39.
Huỳnh Thị Thanh Nhàn
DH12SH
40.
Lê Thị Yến Nhi
DH13SHB
41.
Lê Thị Hồng Nhung
DH13SHA
42.
Phạm Thị Hồng Phi
DH12SH
43.
Lý Minh Phương
DH12SH
44.
Nguyễn Thu Phương
DH13SHA
45.
Nguyễn Đoàn Nguyên Phượng
DH13SHA
46.
Nguyễn Thị Phượng
DH13SM
47.
Hoàng Thị Son
DH13SM
48.
Nguyễn Thị Diễm Sương
DH13SHA
49.
Dương Thị Thảo
DH12SH
50.
Nguyễn Thị Thạch Thảo
DH13SHA
51.
Nguyễn Lê Thông
DH12SH
52.
Nguyễn Thới Minh Thống
DH13SHB
53.
Phạm Thi Cẩm Thu
DH13SHB
54.
Nguyễn Thái Anh Thư
DH13SHB
55.
Trần Hoàng Anh Thư
DH13SHA
56.
Võ Thị Minh Thư
DH12SH
57.
Bùi Thị Thương
DH13SHB
58.
Phùng Thị Thuý
DH12SH
59.
Nguyễn Đỗ Ngọc Tiên
DH13SHB
60.
Nguyễn Thị Huế Tiên
DH13SHA
61.
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
DH13SHA
62.
Nguyễn Bảo Trâm
DH13SM
63.
Lê Thị Huyền Trân
DH13SM
64.
Chu Thị Huyền Trang
DH12SH
65.
Nguyễn Thị Minh Trang
DH13SHA
66.
Phan Thị Huyền Trang
DH13SHB
67.
Hồ Chí Trung
DH12SH
68.
Trương Thị Thanh Tuyền
DH12SH
69.
Nguyễn Trang Tú Uyên
DH12SH
70.
Huỳnh Thị Mộng Vân
DH12SH
71.
Lê Thị Thanh Vân
DH13SHA
72.
Nông Thị Hồng Vân
DH13SM
73.
Nguyễn Thị Vanh
DH13SHB
74.
Trương Hồng Tuệ Việt
DH13SHA
75.
Phan Trần Thuỵ Vy
DH13SM
76.
Chìu Hoàng Xuân
DH13SHA
2. Tập thể
TT
Chi hội
1.
DH12SH
2.
DH13SHA
3.
DH13SHB
4.
DH13SM
Những cá nhân, tập thể được chọn sẽ được tuyên dương trong Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm 2015 do Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học tổ chức lúc 7 giờ 30 phút ngày 27/12/2015 tại Hội trường Cát Tường.
Trang phục: Áo Hội Sinh viên hoặc áo trắng (Nữ khuyến khích mặc váy, Nam quần tây áo sơ mi bỏ thùng – mang giày).
Mọi thắc mắc về kết quả xét chọn, vui lòng liên hệ trực tiếp Đ/c Ngô Công Hậu – Liên chi hội trưởng, SĐT: 01694365732 hoặc E-mail: sv5t@svbiotech.com trước ngày 22/12/2015.
Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học tổ chức đề nghị Ban Chấp hành các chi hội thông tin đến các cá nhân có tên trên và toàn thể sinh viên của đơn vị được biết và nắm thông tin. Đây cũng là những gương sáng cần nhân rộng đến sinh viên toàn Bộ môn.
Nơi nhận:                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
- BCH các chi hội;                                                               LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
- Lưu VP.                                                                                                    Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.