Halloween party ideas 2015


                 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
   BCH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                        ***                                             Thủ Đức, ngày 23 tháng 12 năm 2015
                             Số: 14/TB-LCH
THÔNG BÁO
Danh sách Cán bộ Hội và
Hội viên tiêu biểu năm học 2014 - 2015
Căn cứ kết quả làm xét chọn khen thưởng Cán bộ Hội và hội viên tiêu biểu năm học 2014 - 2015 vào ngày 10/12/2015, Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học xin thông báo kết quả những cá nhân được xét chọn khen thưởng năm học 2014 - 2015, danh sách cụ thể như sau:
1. Cán bộ Hội:
TT
Họ và tên
Đơn Vị
1.                 
Đặng Thành Phu
DH12SH
2.                    
Nguyễn Thu Phương
DH13SHA
3.                    
Lê Thị Yến Nhi
DH13SHB
4.                    
Nguyễn Thị Huế Tiên
DH13SHA
5.                    
Nguyễn Tây Y
DH14SHA
6.                    
Nguyễn Thị Phước Tín
DH14SHB
7.                    
Nguyễn Hoàng Sơn
DH14SM
8.                    
Danh Giỏi
DH14SHA
9.                    
Bùi Thị Ngọc Nhung
DH14SHA
2. Hội viên tiêu biểu:
TT
Họ và tên
Đơn vị
1.                   
Lý Minh Phương
DH12SH
2.                   
Võ Thị Minh Thư
DH12SH
3.                   
Nguyễn Trang Tú Uyên
DH12SH
4.                   
Thi Thế Lực
DH12SH
5.                   
Phạm Trần Diệu Huyền
DH13SHA
6.                   
Trần Thị Thảo Nguyên
DH13SHA
7.                   
Nguyễn Thới Minh Thống
DH13SHB
8.                   
Lê Thị Phương Duy
DH13SHB
9.                   
Phạm Minh Ý
DH14SHA
10.              
Vương Bảo Khang
DH14SHA
11.              
Nguyễn Thành Đạt
DH14SHB
12.              
Nguyễn Thị Kim Thoa
DH14SHB
13.              
Hoàng Thị Nhung
DH14SM
14.              
Lê Hải Đăng
DH14SM
15.              
Lương Khánh Hòa
MFB
16.              
Phạm Thị Tố Li
MFB
17.              
Nguyễn Thị Thạch Thảo
Duolingo
18.              
Nguyễn Kim Hồng
Duolingo

Những cá nhân được khen thưởng trong Hội nghị tổng kết Công tác Hội và phong trào sinh viên do Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học tổ chức lúc 7 giờ 30 phút ngày 29/11/2015 tại Hội trường Cát Tường.
Trang phục: Áo Hội Sinh viên hoặc áo trắng (Nữ khuyến khích mặc váy, Nam quần tây áo sơ mi bỏ thùng – mang giày).
Mọi thắc mắc về kết quả xét chọn, vui lòng liên hệ trực tiếp Đ/c Ngô Công Hậu – Liên chi hội trưởng, SĐT: 01694365732 hoặc E-mail: lienchihoi@svbiotech.com trước ngày 25/12/2015.
Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học tổ chức đề nghị Ban Chấp hành các chi hội thông tin đến các cá nhân có tên trên và toàn thể sinh viên của đơn vị được biết và nắm thông tin. Đây cũng là những gương sáng cần nhân rộng đến sinh viên toàn Bộ môn.
Nơi nhận:                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
- BCH các chi hội;                                                               LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
- Lưu VP.                                                                                                    Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.