Halloween party ideas 2015

                  HUYỆN ĐOÀN HÓC MÔN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              HSV TRƯỜNG ĐHNL TP.HCM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   XÃ ĐOÀN NHỊ BÌNH – LCH SINH VIÊN
         BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                        ***                                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2015
                              Số: 13-KH/LT
KẾ HOẠCH
HỘI TRẠI KẾT NGHĨA NÔNG LÂM - NHỊ BÌNH
I. Ý NGHĨA, YÊU CẦU
1. Ý nghĩa
- Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2015); kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Hội, hội viên, sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học giao lưu với thanh niên xã Nhị Bình.
- Tạo môi trường học tập, rèn luyện kỹ năng của bản thân cũng như tìm hiểu về lịch sử địa phương cho thanh niên xã Nhị Bình cũng như sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học.
- Đây là hoạt động tập huấn có ý nghĩa quan trọng chuẩn bị cho công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2016.
2. Yêu cầu
- Phổ biến rộng rãi đến các cán bộ hội, hội viên Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ sinh học.
- Tham gia trên tinh thần tự nguyện, tích cực, nghiêm túc.
- Nội dung tập huấn phải thiết thực, cụ thể, gắn liền với nhu cầu của công tác Hội và phong trào sinh viên.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả sau hội trại.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Thời gian: 07h00 ngày 01/01/2016 đến 11h00 ngày 02/01/2016.
2. Địa điểm: UBND xã Nhị Bình.
3. Đối tượng tham gia:
- Đối tượng tham gia:
+ Hội viên, sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học.
+ Thanh niên xã Nhị Bình.
- Số lượng: 60 người.
4. Đăng ký:
- Các chi hội lập danh sách đăng ký hoặc đăng ký trực tuyến và nộp lệ phí tại cho đồng chí Bùi Thị Ngọc Nhung.
- Lệ phí: 30.000 đồng/1 người bao gồm chi phí ăn uống (1 bữa sáng, 3 bữa chính).
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
* Ngày 01/01/2015:
- Tổ chức cắm trại theo đội.
- Tổ chức trò chơi lớn.
- Tổ chức sinh hoạt ban đêm.
* Ngày 02/01/2016:
- Tổ chức trò chơi vận động.
- Tổng kết hội trại.
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo:
- Đ/c Phan Thanh Hải - Bí thư Xã Đoàn Nhị Bình.
- Đ/c Ngô Công Hậu - Phó bí thư đoàn Bộ môn, Liên chi hội trưởng.
2. Ban tổ chức:
- Đ/c Nguyễn Tây Y - Trưởng ban;
- Đ/c Nguyễn Thanh Hoà - Đồng trưởng ban;
- Đ/c Bùi Thị Ngọc Nhung - Phó ban;
- Đ/c Hoàng Thị Nhung - Phó ban;
- Đ/c Nguyễn Thành Đạt - Thành viên;
- Đ/c Quảng Thị Phước Tín - Thành viên;
- Đ/c Phạm Minh Ý - Thành viên;
- Đ/c Trần Quang Nghĩa - Thành viên;
- Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư - Thành viên;
- Đ/c Nguyễn Lê Hồng Trang - Thành viên;
- Đ/c Nguyễn Chí Ngọc - Thành viên;
- Đ/c Phạm Duy Thanh - Thành viên.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Từ 01/12 – 15/12/2015: Lên ý tưởng, lập kế hoạch.
- Từ 16/12 – 21/12/2015: Trình BTK Hội sinh viên trường.
- Từ 22/12 – 31/12/2015: Triển khai kế hoạch đến các chi hội.
- Từ 01/01 – 02/01/2016: Tổ chức chương trình.
- Ngày 03/01/2016: Họp đánh giá.
            Ý KIẾN BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN                 TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                    LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
                                                                                                             Ngô Công Hậu

             Ý KIẾN HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG               XÁC NHẬN ĐỊA PHƯƠNG

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.