Halloween party ideas 2015

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
***
Số:  15 /KH-LCH


Thủ Đức, ngày   tháng   năm 2015

KẾ HOẠCH
Chương trình “Xuân yêu thương” năm 2016
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm tạo môi trường để rèn luyện nhân cách, năng lực công tác quần chúng và bản lĩnh chính trị cho sinh viên, đồng thời đáp ứng nhu cầu hoạt động xã hội, nhu cầu cống hiến sức trẻ của đông đảo sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán 2016.
- Tạo điều kiện cho sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện trong dịp Tết, nêu cao tinh thần vì cộng đồng, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vui Tết.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tạo dấu ấn trong lòng các Chiến sĩ tình nguyện và nhân dân địa phương.
- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của thanh niên với xã hội trong dịp xuân về tết đến.
- Công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời; hình thức hỗ trợ, chăm lo cho các đối tượng thiết thực, hiệu quả.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối, thống nhất hành động, kỷ luật nghiêm.
- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc xác định nội dung, địa bàn tổ chức các hoạt động.
II. ĐỊA BÀN - THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG CHĂM LO - LỰC LƯỢNG
1. Địa bàn công tác
- Tại Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường;
- Tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn.
2. Thời gian:Chiến dịch diễn ra từ ngày 01/02/2016 (nhằm ngày 23 tháng chạp âm lịch) đến 04/02/2016 (nhằm ngày 26 tháng chạp âm lịch).
3. Đối tượng chăm lo
- Người dân xã Nhị Bình.
- Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách.
- Người nghèo, trẻ em mồ côi, tật nguyền và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.
4. Lực lượng tham gia
- Dự kiến chiến sĩ: 30.
- Cách thức đăng ký: Các bạn sinh viên đăng ký trực tiếp tại văn phòng Đoàn – Hội Bộ môn Công nghệ Sinh học cho đồng chí Nguyễn Tây Y, SĐT: 0986126076 hoặc trực tiếp qua form:tinyurl.com/xuanyeuthuong2016.
- Thời gian đăng ký đến 17 giờ ngày 17/01/2015.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
- Tổ chức các ngày hội nấu bánh chưng, bánh tét, tổ chức cho chiến sĩ tình nguyện, sinh viên, học sinh gói bánh chưng, bánh tét gửi tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
- Phối hợp cùng với chính quyền địa phương xây dựng một tuyến đường nông thôn mới nhân dịp Tết nguyên đán.
- Tổ chức các đêm văn nghệ, sân chơi xuân cho thanh thiếu nhi tại địa phương.
IV. KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH
- Quỹ Liên chi hội.
- Xin hỗ trợ từ các nhà Hảo tâm, giảng viên trường.
V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Thành lập ban chỉ đạo
- Đ/c Phan Thanh Hải           Bí thư xã Đoàn Nhị Bình;
- Đ/c Ngô Công Hậu             Liên chi hội trưởng.
2. Thành lập ban tổ chức
- Đ/c Nguyễn Tây Y              UVBCH Liên chi hội            Trưởng ban;
- Đ/c Quãng Thị Phước Tín   UVBCH Liên chi hội            Phó ban;
- Đ/c Bùi Thị Ngọc Nhung    Chi hội trưởng DH14SHA    Phó ban;
- Đ/c Phạm Minh Ý               UVBCH Chi hội DH14SHA Thành viên;
- Đ/c Nguyễn Thành Đạt       UVBCH Chi hội DH14SHB Thành viên;
- Đ/c Hoàng Thị Nhung        Chi hội phó DH14SM          Thành viên;
- Đ/c Nguyễn Lê Hồng Trang  Chi hội trưởng DH15SHA                                                     Thành viên;
- Đ/c Nguyễn Chí Ngọc         Chi hội phó DH15SHA        Thành viên;
- Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư   UVBCH Chi hội DH15SHB Thành viên;
- Đ/c Trần Quang Nghĩa       UVBCH Chi hội DH15SHB Thành viên;
- Đ/c Phạm Duy Thanh         Chi hội trưởng DH15SM      Thành viên;
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Từ 10/12 đến 20/12: Hoàn thiện kế hoạch.
- Từ 20/12 đến 25/12: Xin ý kiến Ban Chủ nhiệm Bộ môn, Hội sinh viên trường, Đoàn trường.
- Từ 25/12 đến 31/12: Triển khai kế hoạch về đơn vị.
- Từ 31/12 đến 28/01: Tiến hành đăng ký tham gia, công tác chuẩn bị.
- Từ 28/12 đến 04/02: Thực hiện kế hoạch. 

Nơi nhận:
- BTK Hội Sinh viên trường;
- BCN Bộ môn;
- Lưu VP.

Ý KIẾN BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN      TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                      LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
                    (Đã ký)                                                    (Đã ký)

                                                                              Ngô Công Hậu
Ý KIẾN BTK HSV TRƯỜNG

(Đã ký)

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.