Halloween party ideas 2015

                       HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
       TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
              BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                            ***                                       Thủ Đức, ngày 12 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP MỞ RỘNG
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ban chấp hành Liên chi Hội;                           - Chi hội DH14SM: vắng;
- Chi hội DH13SHA: 2 đ/c;                                 - Chi hội DH15SHA: 1 đ/c;
- Chi hội DH13SHB: 1 đ/c;                                 - Chi hội DH15SHB: vắng;
- Chi hội DH13SM: 1 đ/c;                                   - Chi hội DH15SM: 4 đ/c;
- Chi hội DH14SHA: 2 đ/c;                                 - CLB Duolingo: 1 đ/c;
- Chi hội DH14SHB: 1 đ/c;                                 - Đội văn nghệ MFB: 1 đ/c.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
II.1. Triển khai kế hoạch “Nụ cười xanh”.
- Buổi lễ ra quân sẽ bắt đầu vào lúc 7h ngày 27/03/2016 tại sân trước viện A1;
- Ít nhất phải có 15 đ/c tham gia chiến dịch;
- Trang phục: khi tham gia các đ/c có thể mặc áo Hội, áo sơ-mi, áo tình nguyện, áo thể dục,…và phải mang theo thẻ sinh viên;
- Địa điểm diễn ra chiến dịch: đường 16, 17, 18 và các khu vực: chợ nhỏ, bờ hồ, tám giang, KTX nông lâm, KTX ĐHQG;
- Chia nhóm: ngẫu nhiên, và sau khi đi mỗi nhóm hãy phân công 2 đ/c ở lại phân loại và bán ve chai;
- Trong chiến dịch, các đ/c tham gia 4/6 đợt sẽ được cấp giấy chứng nhận, xác nhận của HSV trường;
- Hạn chót nộp danh sách tham gia: 16h ngày 25/03/2016.
II.2. Cuộc thi “Vườn ươm Mendel”
- Các chi hội báo cáo lại số lượng tham gia:
+ Chi hội DH14SHA: 2 đội;
+ Chi hội DH14SM: 1 đội;
+ Chi hội DH15SM: 1 đội.
II.3. Nhắc nhở các chương trình sắp tới
- Cuộc thi Tự hào sử Việt: hãy vận động các bạn tham gia;
- Cuộc thi Sinh viên Việt Nam những câu chuyện đẹp: hiện tại đã được 3 bài;
- Chương trình Tập huấn Hội viên ngày 09-10/04: việc đăng ký sẽ gửi mail cụ thể về các chi hội. Các chi hội truyền thông đến hội viên về 2 chương trình “Tập huấn Hội viên” và “Nụ cười xanh”. (Được đăng ký thoải mái và xét số lượng);
- Sinh viên 5 tốt: cần đăng ký bằng giấy.
                    THƯ KÝ                                                                             CHỦ TỌA         Nguyễn Thị Anh Thư                                                              Ngô Công Hậu

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.