Halloween party ideas 2015

85 năm trôi qua, kể từ khi được thành lập đến nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã làm tròn, xứng đáng và rất vẻ vang nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cũng từ thực tiễn phong phú nhưng lắm khốc liệt ấy, lịch sử đã nhào nặn và tạc nên những lớp thế hệ đoàn viên, thanh niên ưu tú như Lý Tự Trọng, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Thạc, hay bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và nổi lên cao ấy là chàng thanh niên tuổi trẻ có nghị lực phi thường, giàu lòng yêu nước, Nguyễn Tất Thành,… Lớp lớp các anh, các chị và các thế hệ tiền nhân ấy đã và mãi trở thành biểu tượng bất tử, là tấm gương sáng chói cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cho ý chí và trí tuệ, cho nhiệt huyết và sáng tạo, là bông hoa tươi thắm biểu trưng cho ý chí và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần gạch nối cho suối nguồn “yêu nước” bất tận, dạt dào trong lịch sử dân tộc. Hòa trong không khí của những ngày tuổi trẻ cả nước hân hoan mừng Đoàn ta tròn 85 tuổi, bất giác tôi bùi ngùi nhớ lại những dòng thơ đầy tự trào trong “Sao chiến thắng” của nhà thơ Chế Lan Viên: “Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt/ Như mẹ cha ta, như vợ như chồng/ Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết/ Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...” hay những vần thơ đầy xúc động, ngưỡng mộ và rất đỗi hào hùng trong Đất nước của nhà thơ trữ tình cách mạng Nguyễn Khoa Điềm:“Họ đã sống và chết/ Giản dị và bình tâm/ Không ai nhớ mặt đặt tên/ Nhưng họ đã làm ra đất nước”. Hơn mọi lời ca, hơn mọi bài hát, và hơn mọi câu từ, lớp lớp thế hệ đoàn viên đi trước, hôm nay và mãi mai sau sẽ trở thành biểu tượng bất tận cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cho sức trẻ và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Có thể thấy rằng, tương ứng với mỗi giai đoạn lịch sử – cụ thể của đất nước, hình mẫu của người đoàn viên, thanh niên sẽ có những đổi khác tương xứng, trên cơ sở kế thừa và phát huy bản chất của các thế hệ tiền nhân. Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng chuẩn mực và giá trị điển hình về hình mẫu thanh niên thời đại mới, ngày 26/9/2013, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 109 KH/TWĐTN và Kết luận số 03 KL/TWĐTN về việc tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với “Tâm trong”“Trí sáng” và “Hoài bão lớn”.
Dưới góc nhìn của một cán bộ đoàn, đoàn viên tại Học viện Chính trị, từng trải qua thực tiễn, bằng sự chiêm nghiệm của mình, bản thân cũng xin có những nét phác thảo dù rất sơ khai về  những yếu tố căn bản nhất bồi đắp nên mẫu hình của người thanh niên trong thời đại mới, thời đại công dân toàn cầu, của hội nhập và phát triển.
Trước hết, nói về chữ “Tâm
Đây được xem như là yếu tố quan trọng hàng đầu của mọi thành viên trong một xã hội nhân văn, nhất là trong nền kinh tế thị trường thì “tâm” càng là yếu tố quan trọng hơn cả, là hạt nhân đoàn kết, huy tụ được một mặt trận thanh niên hùng hậu và đoàn kết nhất. “Tâm” chính là tấm lòng, là tình cảm, là lương tâm, lương tri và suy cho cùng đó cũng là nhân cách, đạo đức của người thanh niên.
Lúc sinh thời, Bác Hồ từng dạy: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân…[1]3 . Khi thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu và rộng, phức tạp, hiểm nguy thì bản thân đoàn viên, thanh niên không thể bó mình trong một không gian nhỏ hẹp mà sự “lăn lộn, xông pha” với cộng đồng xã hội được tôn vinh như những biểu tượng, mẫu hình đẹp. Tuy vậy, để có thể cống hiến hết mình vì việc chung, vì mọi người thì đòi hỏi mỗi thanh niên phải có cái “tâm” thật sáng trong, nhân hậu không so đo tính toán thiệt hơn, không ngại khó, ngại khổ và thiết tha với cuộc sống, vì cuộc sống, sống gần gũi và đi sát thực tiễn để lắng nghe tiếng nói của bạn bè, của đồng chí, anh em và từ đó thôi thúc hành động.
Hai là, về chữ “Tín
Sự nghiệp cách mạng là quá trình lâu dài và gian khổ, đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức không nhỏ của lực lượng thanh niên. Thế nhưng để có được đội hậu bị tin cậy, liên hiệp chặt chẽ đứng xung quanh mình thì việc tập hợp thanh niên là nhiệm vụ bắt buộc, “cốt tử”. Bên cạnh nhân cách, hay cái “tâm” trong sáng thì đoàn viên thanh niên, nhất là các đồng chí chủ chốt phải luôn đề cao và thực hiện triệt để theo tinh thần của chữ tín”. Uy tín, lời hứa và hoàn thành lời hứa ấy bằng những hành động cụ thể, bằng sự nhiệt tình không vụ lợi là yếu tố quan trọng gây dựng niềm tin và hơn hết là sự mến mộ tổ chức Đoàn với thanh niên Việt Nam. Người xưa từng dạy: “Một lần thất tín vạn lần thất tin”. Không có tổ chức nào liên hiệp chặt chẽ nếu không có “uy tín”, toàn là những lời hứa suông, bịa đặt, hứa qua loa, ngẫu hứng để rồi quên mất cái trọng trách, lời hứa của mình trước thanh niên. Do vậy, để ngôi nhà chung mang tên “Đoàn Thanh niên” thực sự là “nơi ăn, chồn ở và tìm về” của mỗi thanh niên, đòi hỏi người cán bộ đoàn cần trọng tín và giữ tín; xem đây là chất keo kết dính chặt chẽ, quy tụ những thành viên trong đại gia đình ấy
Ba là,  về chữ “Tiến”
“Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp vô cùng gian nan và lâu dài. “Tiến” là phẩm chất và cũng thể hiện thái độ luôn hướng về phía trước, biết lạc quan, tin tưởng tích cực vào tương lai dẫu có bước đi chông chênh, gặp ghềnh. Niềm tin, sự yêu thương của Đảng, của nhân dân dành cho thế hệ thanh niên hôm nay không cho phép thế hệ trẻ thoái lui, dè dặt, ngại khó, ngại khổ, “bàn ra” trước yêu cầu ngày càng lớn của sự nghiệp cách mạng. Mọi sự thoái lui, chạy trốn trách nhiệm, thoái thác trách nhiệm….là có lỗi và hổ thẹn trước các bậc tiền nhân. Trước bối cảnh hội nhập quốc tế rất“sâu rộng” như hiện nay, thế hệ trẻ - trụ cột của quốc gia, là tương lai của dân tộc, dân tộc tiến hay lùi ắt phải nhờ vào ý chí  “tiến lên”, quyết chí của tuổi trẻ vậy.
Bốn là, về chữ “Trung”

Lý tưởng của thanh niên Việt Nam không gì khác cũng chính là lý tưởng của dân tộc, nhân dân và của Đảng ta nhằm xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, “là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, “trọn đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với Đảng, với giai cấp” [2]4.  Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nhất là khi Việt Nam chính thức gia nhập Cộng ASEAN năm 2015 thì chữ “trung” của lực lượng thanh niên thực sự cần thiết và cấp bách. Với vị trí và vai trò là lực lượng đông đảo trong xã hội, vừa khỏe, trẻ, có trí tuệ, nhạy cảm với các vấn đề mới của đất nước, thành phố, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay cần có ý thức cao trong việc xây dựng và bảo vệ toàn vẹn độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước; có ý thức và hành động cụ thể nhằm tham gia tích cực bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ; kiên quyết đấu tranh, làm thất bại với các luận điệu xuyên tạc, bài xích, âm mưu Diễn biến hòa bình, Bạo loạn lật đổ,kiên trì mục tiêu xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tiến lên thành phố xã hội chủ nghĩa.

Năm là, về chữ “Trực
Người xưa có dạy “Phú quý bất năng dâm/ Bần tiện bất di/ Uy vũ bất năng khuất [3]6. Không thể có một đất nước hùng cường, một xã hội nhân nghĩa, đạo đức nếu thế hệ thanh niên kế thừa lại thiếu chính, khuyết trực, thiếu ngay thẳng, dễ thay đổi lòng dạ, quen thói ba phải, nước đôi, sợ sệt; cam chịu và thiếu ý chí đấu tranh vì chính nghĩa, vì chân lý, vì cái đúng và vì sự tiến bộ. Nền kinh tế thị trường mà chúng ta đang sống sẽ là nơi thử thách dữ dội chữ “liêm”  và tính “trực” đang hiện hữu trong mỗi trái tim trẻ. Sẽ có bạn vấp ngã, có bạn bị cuốn sâu và đánh mất hình ảnh hiền lành của mình ngày xưa, nhưng cũng có bạn sẽ vượt qua cám dỗ bằng việc rèn luyện chữ “trực”.
Sáu là, về chữ “Trí”
Khi trả lời một nhà báo nước ngoài vào 22/6/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tri thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Ở nước khác cũng như thế, ở Việt Nam càng như thế”. Do vậy, việc học tập nâng cao tri thức, hiểu biết là cần thiết, nên Người còn dặn dò: “Thanh niên ta phải cố gắng học. Do hoàn cảnh trong xã hội cũ hạn chế nên số đông thanh niên công – nông ta ít được học. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”Trong một thế giới phẳng, nơi mà không một quốc gia nào có thể trơ trọi tồn tại thì tri thức lại chiếm giữ một vai trò cực kỳ quan trọng. Trí hay tài năng, năng lực được xem là nguồn tài sản vô giá, quý báu của mỗi quốc gia. Bạn muốn nước mình giàu mạnh, phát triển và có một địa vị xứng đáng trên chính trường quốc tế ư? Nó nằm ngay trong tay mỗi chúng ta. Trách nhiệm của thanh niên là không ngừng “rèn đức” và “luyện tài”. Tài có cao, chí mới lớn, mới tạo được sức bật cho chính dân tộc đó. Do vậy, thanh niên Việt Nam ngày nay không chỉ đơn thuần là tiếp cận kiến thức giản đơn, sáo rỗng mà phải tích đủ lượng kiến thức toàn diện, chủ động trang bị cho mình hành trang sống và hội nhập quốc tế, vươn lên nắm bắt và làm chủ kho tàng tri thức của nhân loại, là học tập “suốt đời”.
 Bảy là, về chữ “Tầm”
Trí tạo ra Tầm (tầm nhìn). Đó chính là sự nâng lên một bước trong nhận thức khi không dừng lại ở việc hiểu các tri thức một cách đơn thuần mà còn biết nắm bắt, dự đoán, dự báo, “tiên tri”, khái quát được các quy luật tự nhiên – xã hội – tư duy. Từ đó con người còn khéo léo vận dụng sáng tạo, linh hoạt các tri thức, quy luật đó phục vụ cuộc sống, ứng phó với mọi biến đổi, chuyển dời. Thanh niên cũng vậy, để có “tầm”, cần có trí, luyện trí; và khi trí đã có thì “phóng” nó lên cao về xa, ra xa, có khả năng phác họa đường nét chính nhất để dự đoán và có những tính toán, dự liệu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức hướng đến tương lai. Hội nhập cộng đồng kinh tế AEC cuối năm 2015 này sẽ vừa tạo ra nhiều thời cơ nhưng cũng xen lẫn các thách thức, trong đó có nghề nghiệp, lao động, cả mục tiêu và lý tưởng sống trong thế hệ trẻ chúng ta.
Tám là, về chữ “Tàn”
Tàn” là sự phá cách, là đề cao sự sáng tạo, chủ động, linh hoạt, biết phá cách và dám đổi mới đồng thời cũng có thể hiểu là sự “dũng cảm”, biết chấp nhận khó khăn và vượt khó khăn, phá bỏ cái khuôn mẫu cũ kĩ, sẵn có. Suốt chiều dài lịch sử, chính phẩm chất và giá trị này đã giúp cư dân vùng chinh phục khó khăn của thiên nhiên, thách thức của đấu tranh giữ nước và phát triển kinh tế - xã hội, gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Tuổi trẻ cần có sự sáng tạo, dám dấng thân, đổi mới và không ngại thất bại. Đó vừa là giá trị chung nhưng cũng có nét rất riêng, rất “đậm” và nổi bật của tuổi trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, phát huy chữ  “tàn” của tuổi trẻ hiện nay cũng cần quyết tâm khắc phục biểu hiện “tùy tiện”, “chắp vá”, “thiếu nguyên tắc”, “tâm lý tiểu nông thuần túy”,… Có như vậy, lực lượng trẻ mới có thể là động lực lớn cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
“Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” [4]. Việc định ra và xây dựng các giá trị về hình mẫu thanh niên Việt Nam không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, việc đề cập lại và phác họa ra các giá trị cốt lõi trên khi Việt Nam gia nhập vào các giá trị chuẩn mực chung của cộng đồng quốc tế, của thời kỳ mới lại là việc làm cấp bách, có ý nghĩa lâu dài, góp phần hướng đến xây dựng lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, thanh niên “toàn cầu” của thế kỷ XXI.
———————————————
Tài liệu tham khảo:
            [1]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2002, t.5, tr.269-273, 252-253.
            [2]. Hồ Chí Minh: Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc, 22/9/1962.
            [3]. Trích: Sách Mạnh Tử.
            [4]. Trích: Thư gửi thanh niên và nhi đồng cả nước nhân dịp Tết năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
NGUYỄN HỮU HOÀNG
Nguyên Phó Bí thư Đoàn Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP. Hồ Chí Minh,
Giảng viên Học viện Chính trị Khu vực II.

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.