Halloween party ideas 2015


        HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH
BCH BM.CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                  ***                                     Thử Đức, ngày 16  tháng 03 năm 2016
                         Số: 17/TB-LCH

THÔNG BÁO
V/v Công tác triển khai
Chiến dịch “Nụ cười xanh” – lần III năm 2016

Ban tổ chức Chiến dịch “Nụ cười xanh” – lần III năm 2016 thông báo đến các chi hội về việc triển khai chiến dịch như sau:
1.      Mục đích
-  Triển khai kế hoạch tổ chức Chiến dịch “Nụ cười xanh” – lần III năm 2016.
-  Tập hợp lực lượng các chi hội nhằm mục đích đảm bảo số lượng cho chiến dịch được thực hiện một cách tốt nhất.
2.      Yêu cầu
-  Các chi hội triển khai kế hoạch đến toàn thể các bạn hội viên, sinh viên của chi hội được nắm vững và cho đăng ký tham gia chiến dịch.
-  Các chi hội triển khai kế hoạch và thực hiện các nội dung sau:
+ Tham dự lễ ra quân chiến dịch và thu gom đợt 1 vào lúc 07h00 ngày 27/03/2016 tại Đường số 14 – Trường ĐH Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh (đoạn trước nhà A1).
+ Mỗi chi hội tham gia ít nhất 15 (mười lăm) hội viên, sinh viên.
+ Trang phục: Áo Hội, áo Thanh niên, áo sơ mi trắng, áo tình nguyện và đeo thẻ sinh viên.
-  BCH chi hội tổng hợp và gửi danh sách hội viên, sinh viên đăng ký tham gia qua email: lienchihoi@svbiotech.comtrước 16h00 ngày 25/03/2016.
Ban tổ chức Chiến dịch “Nụ cười xanh” – lần III năm 2016 đề nghị Ban chấp hành các chi hội nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo.
                                                                              TM. BAN TỔ CHỨC
                                                                                  TRƯỞNG BAN
                                                                               Nguyễn Thành Đạt
Tải văn bản bấm để tải

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.