Halloween party ideas 2015


HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM         
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
 BCH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                                                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày  01  tháng  03  năm 2016
                        Số: 16/KH-LCH
KẾ HOẠCH
Chiến dịch “Nụ cười xanh” – lần III
Gây quỹ cho các chương trình tình nguyện
Liên chi hội Bộ môn Công nghệ Sinh học

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
-  Tạo cầu nối giữa hội viên, sinh viên trong các chi hội, nâng cao tinh thần đoàn kết và giúp hội viên hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chương trình thiện nguyện, biết quan tâm hơn cho cuộc sống xung quanh.
-  Tạo điều kiện để hội viên trải nghiệm cũng như tham gia đóng góp một phần công sức vào các chương trình tình nguyện của Bộ môn, đồng thời là hoạt động giao lưu sau những giờ học căng thẳng.
-  Tạo nên ý nghĩa nhân văn của chương trình và cùng hướng mọi người đến với một mọi trường sống Xanh – Sạch – Đẹp.
-  Tạo kinh phí cho tất cả các chương trình tình nguyện của Liên chi hội Bộ môn Công nghệ Sinh học.
-  Góp phần thu gom rác tái chế, dọn dẹp vệ sinh xung quanh Viện A1 và A2 và giúp các bạn hội viên ý thức được việc bảo vệ Môi trường sống xung quanh.
2Yêu cầu
-  Phổ biến rộng rãi đến toàn bộ hội viên, sinh viên của Liên chi hội Bộ Môn Công nghệ sinh học.
-  Các chi hội tham gia đầy đủ, tích cực trên tinh thần tự nguyện và hợp tác.
-  Ban vận động của các chi hội nghiêm túc thực hiện công việc, tuyên truyền rộng rãi đến từng hội viên, sinh viên.
-  Sau mỗi đợt thu gom, các chi hội vận động hội viên sinh viên ở kí túc xá, nhà trọ thu gom ve chai mỗi cuối tuần và tập trung lên viện A1.

II. ĐỐI TƯỢNG
Là hội viên, sinh viên của Liên chi hội Bộ môn Công nghệ Sinh học.

III. NỘI DUNG
-  Thu gom rác tái chế (chai nhựa, lon, giấy báo, phế liệu,…) ở các giảng đường, nơi ở (nhà trọ, ktx, vv..) gồm: KTX ĐH Nông Lâm, bệnh xá Thú Y, khu chợ nhỏ,  đường 18, đường 16, khu Đại học Quốc gia…sau đó tập kết tại kho chứa nhà A1 - Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường.
-  Đặt các thùng rác phân loại ở một số vị trí trong Viện A1.
-  Thu gom rác thải trên các tuyến đường đi qua nhằm tạo môi trường xanh sạch đẹp.
-  Tiến hành phân loại, bán thu quỹ và báo cáo.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo
Đ/c Ngô Công Hậu – Phó bí thư Đoàn Bộ môn, Liên chi hội trưởng.
2. Ban tổ chức
-     Đ/c Nguyễn Thành Đạt                             Trưởng  ban
-     Đ/c Quảng Thị Phước Tín                         Phó ban
-     Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư                         Phó ban
-     Đ/c Bùi Thị Ngọc Nhung                          Thành viên
-     Đ/c Hoàng Thị Nhung                               Thành viên
-     Đ/c Phạm Minh Ý                                      Thành viên
-     Đ/c Trần Quang Nghĩa                              Thành viên
-     Đ/c Lê Thị Hồng Trang                             Thành viên
-     Đ/c Nguyễn Tây Y                                     Thành viên
-     Đ/c Nguyễn Chí Ngọc                               Thành viên
-     Đ/c Phạm Duy Thanh                                Thành viên

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
-     05/10 – 20/10/2015: Hoàn thiện kế hoạch gây quỹ và kế hoạch chiến dịch.
-     27/03/2016: Tổ chức Chiến dịch “ Nụ cười xanh” đợt 1.
-     24/04/2016: Tổ chức Chiến dịch “Nụ cười xanh” đợt 2.
-     22/05/2016: Tổ chức Chiến dịch “Nụ cười xanh” đợt 3.  
-     30/10/2016: Tổ chức Chiến dịch “Nụ cười xanh” đợt 4.
-     27/11/2016: Tổ chức Chiến dịch “Nụ cười xanh” đợt 5.
-     25/12/2016: Tổ chức Chiến dịch “Nụ cười xanh” đợt 6.
-     26 - 28/12/2016: Tiến hành tổng kết và báo cáo kết quả chiến dịch.

    TM. BAN CHẤP HÀNH                                                     TM. BAN TỔ CHỨC
   LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG                                                      TRƯỞNG BAN
                      (Đã ký)                                                                               (Đã ký)

           Ngô Công Hậu                                                                 Nguyễn Thành Đạt
Ý KIẾN BTK HSV TRƯỜNG                                      Ý KIẾN BCH ĐOÀN BỘ MÔN
                     (Đã ký)                                                                               (Đã ký)    Tải văn bản bấm để tải

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.