Halloween party ideas 2015


             HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM         
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
    BCH LCH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                                                           Tp.Hồ Chí Minh, ngày  24  tháng 05   năm 2016
                        Số:16 /KH-LCH
KẾ HOẠCH
TẬP HUẤN MỘT NGÀY LÀM CHIẾN SĨ MÙA HÈ XANH

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích                                                                                      
-  Tạo cầu nối giữa hội viên, sinh viên trong các chi hội, nâng cao tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa sinh viên Bô môn Công nghệ Sinh học.
-  Giúp hội viên, sinh viên trải nghiệm công việc của một chiến sĩ mùa hè xanh.
-  Tạo tiền đề cho hội viên, sinh viên yêu thích và tham gia chiến dịch mùa hè xanh 2016.
-  Tạo điều kiện để hội viên trải nghiệm, học hỏi thêm nhiều kỹ năng, đồng thời là hoạt động giao lưu sau những giờ học căng thẳng.
2. Yêu cầu
-  Nội dung tập huấn thiết thực, phù hợp với hội viên, sinh viên.
-  Thu hút đông đảo cán bộ hội, hội viên, sinh viên tham gia.
-  Ban chấp hành các chi hội nghiêm túc thực hiện công việc, tuyên truyền rộng rãi đến từng hội viên, sinh viên.

II. ĐỐI TƯỢNG
Hội viên, sinh viên của Liên chi hội Bộ môn Công nghệ Sinh học.

III.THỜI GIAN, NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM
-   Ngày 15/05/2016: Dọn dẹp, cải tạo cảnh quan quanh viện A1  - Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường.
-  Ngày 29/05/2016: Dọn dẹp, thắp hương tưởng niệm đền thờ liệt sĩ và nhà truyền thống Đồng khởi tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
-   Ngày 31/05/2016: Tổ chức trò chơi dân gian (Câu chai, ném bóng vào rỗ, bịt mắt đập bong bóng, đá banh vào cầu môn, tô tranh....), nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi địa phương, giúp hội viên, sinh viên làm quen với công tác thiếu nhi tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn.
-   Ngày 29 – 30/6/2016: Tổ chức hội trại cho học sinh cấp 2 của xã Nhị Bình tại nhà tù Phú Lợi, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
IV.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo
-     Đ/c Ngô Công Hậu                            Phó bí thư Đoàn Bộ môn         Trưởng ban;
-     Đ/c Nguyễn Tây Y                             Liên chi hội trưởng                  Phó ban.
2. Ban tổ chức
-     Đ/c Phạm Minh Ý                              UV BCH LCH                           Trưởng ban;
-     Đ/c Quảng Thị Phước Tín                 LCH Phó                                    Phó ban;
-     Đ/c Nguyễn Chí Ngọc                       UV BCH LCH                           Phó ban;
-     Đ/c Bùi Thị Ngọc Nhung                  LCH Phó                                    Thành viên;
-     Đ/c Hoàng Thị Nhung                       UV BCH LCH                           Thành viên;
-     Đ/c Nguyễn Thành Đạt                     UV BCH LCH                           Thành viên;
-     Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư                 UV BCH LCH                           Thành viên;
-     Đ/c Lê Thị Hồng Trang                     UV BCH LCH                           Thành viên;
-     Đ/c Trần Quang Nghĩa                      UV BCH LCH                           Thành viên;
-     Đ/c Phạm Duy Thanh                        UV BCH LCH                           Thành viên.

V.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
-     17/04 – 23/04/2016: Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch.
-     24/04 – 29/04/2016: Trình ký kế hoạch.
-     30/04 – 27/05/2016 : Chuẩn bị.
-     29/05/2016; 31/05/2016; 29 – 30/06/2016: Tổ chức tập huấn.

TM.BCH LIÊN CHI HỘI                                             TM. BAN TỔ CHỨC
        LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG                                                 TRƯỞNG BAN


                          
                                                                                                            Phạm Minh Ý
      Ý KIẾN BTK HSV TRƯỜNG                                Ý KIẾN BCH ĐOÀN BỘ MÔN
                      CHỦ TỊCH                                                                     BÍ THƯ
Tải văn bản bấm để tải

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.