Halloween party ideas 2015


                HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM          
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
    BCH LCH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 05  năm 2016
                        Số: 17/KH-LCH
KẾ HOẠCH
“TRẦN VĂN ƠN – SÁNG  MÃI TÊN ANH” – LẦN I NĂM 2016
Chủ đề: NGỌN ĐUỐC NĂM XƯA

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo cầu nối giữa hội viên, sinh viên trong các chi hội, nâng cao tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa sinh viên B môn Công nghệ Sinh học.
- Tạo sự đoàn kết, tin tưởng giữa Ban Chấp hành Liên Chi hội Bộ môn Công nghệ Sinh học với các chi hộitrực thuộc.
- Tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác hội.
- Tạo điều kiện để hội viên trải nghiệm, học hỏi thêm nhiều kỹ năng, đồng thời là hoạt động giao lưu sau những giờ học căng thẳng.
2. Yêu cầu
- Nội dung tập huấn thiết thực, phù hợp với hội viên, sinh viên.
- Thu hút đông đảo cán bộ hội, hội viên, sinh viên tham gia.
- Ban chấp hành các chi hội nghiêm túc thực hiện công việc, tuyên truyền rộng rãi đến từng hội viên, sinh viên.

II. ĐỐI TƯỢNG
-  Bắt buộc: Ban chấp hành các chi hội trực thuộc Liên chi hội.
-  Tự do: Hội viên, sinh viên của Liên chi hội.

III.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 28/05/2016 – 29/05/2016
2. Địa điểm:Tỉnh Bến Tre.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
- Ngày 28/05/2016:
+ Tổ chức giới thiệu và triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học.
+ Tổ chức trò chơi cho các bạn Hội viên.
- Ngày 29/05/2016:
+ Tổ chức tham quan một số địa danh lịch sử nỗi tiếng (Căn cứ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định; Hồ Trúc Giang – Tượng đài anh hùng Trần Văn Ơn)
+ Làm bài kiểm tra sau tập huấn.
V.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo
-     Đ/c Ngô Công Hậu                            Phó bí thư Đoàn Bộ môn         Trưởng ban;
-     Đ/c Nguyễn Tây Y                             Liên chi hội trưởng                  Phó ban.
2. Ban tổ chức
-     Đ/c Phạm Minh Ý                              UV BCH LCH                           Trưởng ban;
-     Đ/c Quảng Thị Phước Tín                 LCH Phó                                    Phó ban;
-     Đ/c Nguyễn Chí Ngọc                       UV BCH LCH                           Phó ban;
-     Đ/c Bùi Thị Ngọc Nhung                  LCH Phó                                    Thành viên;
-     Đ/c Hoàng Thị Nhung                       UV BCH LCH                           Thành viên;
-     Đ/c Nguyễn Thành Đạt                     UV BCH LCH                           Thành viên;
-     Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư                 UV BCH LCH                           Thành viên;
-     Đ/c Lê Thị Hồng Trang                     UV BCH LCH                           Thành viên;
-     Đ/c Trần Quang Nghĩa                      UV BCH LCH                           Thành viên;
-     Đ/c Phạm Duy Thanh                        UV BCH LCH                           Thành viên.

V.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
-     17/04  –  23/04/2016: Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch.
-     24/04 –29/04/2016: Trình ký kế hoạch.
-     30/04  – 27/05/2016 : Chuẩn bị.
-     28/05/2016: Tổ chức tập huấn.
-     31/05/2016: Họp tổng kết.

TM. BCH LIÊN CHI HỘI                                            TM. BAN TỔ CHỨC
        LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG                                                 TRƯỞNG BAN                                                                                                            Phạm Minh Ý
      Ý KIẾN BTK HSV TRƯỜNG                                Ý KIẾN BCH ĐOÀN BỘ MÔN
                      CHỦ TỊCH                                                                     BÍ THƯTải văn bản bấm để tải

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.