Halloween party ideas 2015

           HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM          
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
    BCH LCH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 05  năm 2016
                        Số: 18/KH-LCH
KẾ HOẠCH
Chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” năm 2016
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo điều kiện rèn luyện kỷ năng, năng lực công tác quần chúng, bản lĩnh chính trị của sinh viên, đồng thời  đáp ứng nhu cầu hoạt động xã hội, tinh thần cống hiến sức trẻ của đông đảo giới sinh viên.
- Nâng cao tinh thần trách  nhiệm, xây dựng tình yêu thương , sự quan tâm chăm sóc, tạo không gian vui chơi cho thế hệ trẻ em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, mang tính sáng tạo, thu hút tạo được hứng thú cho các em khi tham gia các trò chơi.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong giới sinh viên.
- Đảm bảo an toàn, thống nhất hành động, kỉ luật nghiêm.
- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong xác định nội dung, địa bàn, tổ chức hoạt động.
II. ĐỊA ĐIỂM - THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG CHĂM LO - LỰC LƯỢNG THAM GIA
1. Địa điểm
Xã Nhị Bình Huyện Hóc Môn.
2. Thời gian
Từ ngày 31/5/2016- 01/06/2016
3. Đối tượng
Trẻ em  trên địa bàn xã Nhị Bình huyện Hóc Môn
4. Lực lượng tham gia
- Dự kiến chiến sĩ: 40 chiến sĩ.
- Cách thức đăng ký:
+ Đăng ký trực tiếp tại văn phòng Đoàn – Hội Bộ môn Công nghệ Sinh học
+ Đăng ký qua form:
- Thời gian đăng ký đến 17 giờ ngày 16/05/2015.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
-  Tổ chức các gian hàng trò chơi dân gian cho các em thiếu nhi.
 + Câu chai
 + Ném bóng vào rỗ
 + Bịt mắt đập bong bóng
 + Đá banh vào cầu môn
 + Tô tranh
-  Phối hợp với địa phương tổ chức chương trình văn nghệ cho các em thiếu nhi.
IV. KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH
-  Quỹ Liên chi hội.
-  Xin hỗ trợ từ các nhà Hảo tâm, giảng viên Bộ môn.
- Hỗ trợ từ địa phương.
V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo
-     Đ/c Ngô Công Hậu                            Phó bí thư Đoàn Bộ môn         Trưởng ban;
-     Đ/c Nguyễn Tây Y                             Liên chi hội trưởng                  Phó ban.
2. Ban tổ chức
-     Đ/c Hoàng Thị Nhung                       UV BCH LCH                           Trưởng ban;
-     Đ/c Quảng Thị Phước Tín                 LCH Phó                                    Phó ban;
-     Đ/c Nguyễn Chí Ngọc                       UV BCH LCH                           Phó ban;
-     Đ/c Bùi Thị Ngọc Nhung                  LCH Phó                                    Thành viên;
-     Đ/c Phạm Minh Ý                              UV BCH LCH                           Thành viên;
-     Đ/c Nguyễn Thành Đạt                     UV BCH LCH                            Thành viên;
-     Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư                 UV BCH LCH                            Thành viên;
-     Đ/c Lê Thị Hồng Trang                     UV BCH LCH                           Thành viên;
-     Đ/c Trần Quang Nghĩa                      UV BCH LCH                           Thành viên;
-     Đ/c Phạm Duy Thanh                        UV BCH LCH                           Thành viên.
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Từ 10/04 - 20/04/2016: Hoàn thiện kế hoạch.
- Từ 20/04 - 07/05/2016: Xin ý kiến Ban Chủ nhiệm Bộ môn, Hội sinh viên Trường.
- Từ 07/05 - 10/05/2016: Triển khai kế hoạch về đơn vị.
- Từ 07/05 - 30/05/2016: Tiến hành đăng ký tham gia, công tác chuẩn bị.
- Từ 31/05 - 01/06/2016: Thực hiện kế hoạch. 
- 08/05/2016: Tổng kết đánh giá.
    TM.BCH LIÊN CHI HỘI                                                    TM.BAN TỔ CHỨC
    LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG                                                    TRƯỞNG BAN
                                                                                                        Hoàng Thị Nhung

Ý KIẾN BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG                   Ý KIẾN BCH ĐOÀN BỘ MÔN

                CHỦ TỊCH                                                                               BÍ THƯ

Tải văn bản bấm để tải

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.