Halloween party ideas 2015

Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo về chương trình học hè IT miễn phí dành cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Đây là chương trình được giảng dạy bởi các tình nguyện viên trẻ đến từ Hàn Quốc (KIV).


Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh.

Thời gian học: dự kiến từ ngày 04/07 đến 29/07/2016.

Địa điểm học: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung: Chương trình sẽ tập trung hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực sau:

1. Photoshop;

2. Web design;

Ngoài ra các tình nguyện viên sẽ giảng dạy về văn hoá Hàn Quốc.

Điều kiện đăng ký:

1. Là sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh;

2. Anh văn giao tiếp tốt;

3. Đảm bảo tham gia tất cả các buổi học trong khoảng thời gian kể trên.

Khóa học sẽ chọn khoảng 25 - 30 học viên. Nếu danh sách đăng ký quá đông, chúng tôi sẽ chọn lựa dựa trên điểm kiểm tra anh văn của sinh viên (sinh viên đã đăng ký sẽ làm một bài kiểm tra anh văn nhỏ- thời gian cụ thể sẽ thông báo sau trên trang web Phòng Hợp tác Quốc tế) .

Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/06/2016.

Thông tin đăng ký: Các bạn sinh viên muốn đăng ký tham gia vui lòng điền thông tin tại đây.

Phòng Hợp tác Quốc tế

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.