Halloween party ideas 2015

ĐỘI XUNG KÍCH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
TUYỂN THÀNH VIÊN
(DỰ ÁN THÀNH VIÊN 2016 - DNA - LẦN I)

1 . Đối tượng và điều kiện tham gia
  • Đối tượng tham gia: Tất cả các bạn sinh viên Công nghệ Sinh học yêu thích và tự nguyện đăng ký tham gia Đội.
  • Điều kiện tham gia: Yêu thích lao động, tình nguyện, hoạt động xã hội và chấp nhận điều lệ của Đội.
2. Thời gian và hình thức đăng kí:
  • Vòng 1: Bắt đầu tiếp nhận đăng ký từ ngày 28/09 đến 05/10/2016 tại đây.
  • Vòng 2: Bắt đầu phỏng vấn từ 13h00 ngày 09/10/2016 tại Nhà A1 - Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường (dự kiến).Mọi thông tin chi tiết xem tại website: www.nhungngayhexanh.com


Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.