Halloween party ideas 2015

                  HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH                                                                          
          BCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                        ***  
                             Số: 24-TB/LCH                                       Thủ Đức, ngày 10 tháng 11 năm 2016
THÔNG BÁO
Về việc huy động lực lượng tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Căn cứ theo công văn Số: 3265/ĐHNL-HC ngày 28 tháng 10 năm 2016, về việc triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
Thực hiện theo công văn S: 03/HSV ngày 10 tháng 11 năm 2016 về việc triển khai và thực hiện ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nay Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học thông báo đến Ban chấp hành  các chi hội về việc huy động lực lượng tham dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cụ thể như sau:
-            Thời gian: 7g00 ngày 18 tháng 11 năm 2016 (Thứ 6).
-            Địa điểm: Hội trường Phượng Vĩ (P.100).
-            Thành phần: 2 Hội viên/ Chi hội.
-            Trang phục: Áo Hội Sinh viên Việt Nam, quần sẫm màu, mang giày hoặc dép quai hậu.
-            Lưu ý:
+ Ban chấp hành các chi hội gửi danh sách (Bao gồm: Họ và tên, mã số sinh viên và số điện thoại) tham dự về BCH Liên chi hội trước 15h ngày 15/11/2016 qua email: lienchihoi@svbiotech.com.
+ Hội viên tham gia phải khác với lực lượng tham gia theo thông báo của Đoàn Bộ môn.
Ban chấp hành Liên chi hội yêu cầu Ban chấp hành Chi hội thực hiện nghiêm túc theo nội dung trên.
                                                                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                           LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
                                                                                                          (Đã ký)
                                                                                                   Nguyễn Tây Y


style="text-align: justify;">

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.