Halloween party ideas 2015

     I.         Thông tin về Giải thưởng KOVA – hạng mục “Nghị lực”

        1. Số lượng:    05 suất
        2. Trị giá:       8.000.000đ/suất (Tám triệu đồng/suất)
        3. Điều kiện:
           Sinh viên tham gia giải thưởng Kova - hạng mục “Nghị lực” phải đảm bảo các  
           điều kiện:
                  - Có tư cách đạo đức tốt;
                  - Sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3;
                  - Sinh viên có kết quả học tập tất cả các học kỳ từ 8.0 trở lên;
                  - Có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
        4. Hồ sơ bao gồm:
                  - Đơn xin tham gia nhận giải thưởng KOVA (theo mẫu);
                  - Bảng điểm học tập tất cả các học kỳ đã học (có đóng dấu mộc tròn)
                  - Bản khai hoàn cảnh gia đình có xác nhận của địa phương (mẫu đính kèm)
                  - Các giấy tờ liên quan (sổ hộ nghèo, giấy khám sức khỏe…);
                  - 02 hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống bao gồm: một tấm
    toàn cảnh  ngôi nhà từ phía trước và một tấm bên trong;    
                  - CMND bản photo công chứng;
                  - Một ảnh chân dung của sinh viên.
      II. Thông tin về Giải thưởng KOVA – hạng mục “Triển vọng”
        1. Số lượng:    02 suất
        2. Trị giá:       10.000.000đ/suất (Mười triệu đồng/suất)
        3. Điều kiện:
          Sinh viên tham gia giải thưởng Kova-hạng mục “Triển vọng” phải đảm bảo các  
            điều kiện:
                 - Sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3;
                 - Sinh viên có kết quả học tập tất cả các học kỳ từ 9.0 trở lên;
                 - Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt, đạt giải từ cấp trường trở lên
                 - Gia đình và bản thân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước;
                 - Có tư cách đạo đức tốt.
       4. Hồ sơ bao gồm:
                 - Đơn xin tham gia giải thưởng KOVA (theo mẫu)
                 - Bản báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học có xác nhận của Trường;
                 - Bản đầy đủ đề tài/công trình nghiên cứu;
                 - Bảng điểm học tập các học kỳ đã học (có đóng dấu mộc tròn của trường)
                 - CMND bản photo công chứng;
                 - Một ảnh chân dung của sinh viên.
     III. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ
     1. Địa điểm: Trợ lý Quản lý sinh viên các Khoa/Bộ môn .
     2. Thời hạn: Trợ lý Quản lý sinh viên các Khoa/Bộ môn tổng hợp hồ sinh viên (theo mẫu) gửi về Phòng Công tác sinh viên trước 10g ngày 29-5-2017.  
      Trân trọng thông báo.

Theo nls.hcmuaf.edu.vn

Đăng nhận xét

Comment Policy
We’re eager to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.

Được tạo bởi Blogger.